Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AKTYVUS MOKYMAS, SKATINANT MOTYVACIJĄ

Mokymas, mokymasis, motyvacija, mokytojas, mokytojų.tinklas.lt
by

Nanija Siskauskiene

on 2 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AKTYVUS MOKYMAS, SKATINANT MOTYVACIJĄ

AKTYVUS MOKYMAS, SKATINANT MOTYVACIJĄ Parengė N.Šiškauskienė pagal
E.Stasiulienės pranešimą
BMT3 projekte Mokytojo darbo kokybė yra svarbiausias mokinių mokymosi kokybės veiksnys, todėl vienintelis būdas pagerinti mokymosi rezultatus yra tobulinti MOKYMĄ (Barber) Kaip gi galėtume tobulinti mokymą? 1. Turime
nusistatyti:
a) savo didaktines kompetencijas;
b) pagal kurį edukacinį modelį (paradigmą) iki šiol dirbame;
siekti:
a) tolesnę savo veiklą orientuoti į mokymosi paradigmą;
b) atnaujinti ir plėtoti savo didaktinę kompetenciją. Didaktinė kompetencija - tai mokytojo žinios, gebėjimai, vertybės,
asmens savybės, sąlygojančios efektyvų ugdymą. 1. Tradicinė (poveikio) paradigma - „Puodelis ir ąsotėlis; 2. Sąveikos paradigma - „Molis ir žiedėjas“; 3. Pereinamoji paradigma - „Augalas ir sodininkas“; 4. Mokymosi paradigma - „Keliautojas ir kelrodis“. Privalau suteikti mokiniams reikalingas žinias;
Vadovėlyje viskas parašyta, kas neaišku - klausyk įdėmiai, aš pasakysiu, o tu - pakartok. Pasyvus informacijos priėmėjas. Mokymo erdvė
klasikinėje paradigmoje: Privalau suformuoti mokinių mokymosi įgūdžius.
Mokinys turi būti mokomas, kad mokytųsi, tačiau galima tartis, kaip jam mokytis;
Mokytojas yra mokymo proceso vadybininkas. Yra vertinamas mokinio dalyvavimas mokymo procese. Privalau leisti mokiniams savarankiškai vystytis, todėl stebiu, kaip jiems sekasi, ir patariu. Mokinys pasirenka veiklą, mokytojas pataria, konsultuoja. Privalau išmokyti mokinį reflektuoti savo veiklos rezultatus.
Mokytojas nukreipia, vadovauja, mokiniai diferencijuotai dirba. Mokinys yra pats atsakingas už savo mokymąsi, jis aktyviai dalyvauja tobulindamas ir keisdamas save, taiko savo draugų patirtį. Mokymosi erdvė
sąveikos ir mokymosi paradigmose 2. Turime sugebėti sužadinti mokymosi
MOTYVACIJĄ. O tam reikia:
a) gerai žinoti, kas tai yra;
b) naudoti poveikio šaltinius. Motyvacija - veiksmų bei elgesio žadinimas ir skatinimas, vykstantis žmogaus psichikoje. Motyvacija - procesas, reguliuojantis asmenybės veiklą ir santykius su aplinka.
Motyvacija – procesas, skatinantis žmogų elgtis taip, kad būtų pasiekti jam svarbūs tikslai arba, kad būtų patenkinti jo poreikiai.
Motyvacija- asmens noro įsitraukti į veiklą stiprumas.
Motyvacija: padeda mokiniui orientuotis į tikslą
ir suvokti, kiek laiko reikės tikslui pasiekti,
ar reikės pastiprinimo ir kokio; aktualizuoja būtinas mokinio žinias, sugebėjimus ir įgūdžius; turi įtakos mokymosi kokybei ir mokymosi pasekmėms – tai su mokymosi veikla susijusių priežasčių: poreikių, tikslų, vertybių, įpročių ir t. t.visuma Yra trys pagrindinės motyvacijos teorijos:

Poreikių teorija
Pakilumo teorija
Priežasčių aiškinimo teorija.

Patvariausia motyvacija yra susijusi su asmens
identiteto plėtote, jo vertybių sistema, prasmingumo
suvokimu. Poreikių teorija: Pakilumo teorija:
Visiškas įsigilinimas
Susikoncentravimas
Patiriamas pasitenkinimas
Priežasčių aiškinimo teorija:
Pagrindas – motyvaciją lemia tai, kaip asmuo suvokia ir aiškina savo sėkmių ir nesėkmių priežastis:
Sugebėjimus
Pastangas
Laimingą atsitiktinumą
Užduoties sunkumą Yra trys motyvacijos komponentai: Veiklos
proceso
patrauklumas Rezultato
patrauklumas Emocijos Mokymosi motyvaciją sudaro: Suteikite mokiniams galimybę spręsti ir rinktis (leiskite jiems pasirinkti, kaip mokytis temos, su kuo jos mokytis, kada ir kaip būti įvertintiems).


Atsižvelkite į mokinio reikmes ir tikslus.
Įdomiais pasakojimais, žaidimais, asmeniniu pavyzdžiu, debatais ir muzika skatinkite produktyvias mintis.
Leiskite dirbti grupėmis su draugais, partneriais, kad padidintumėt tarpusavio priklausomybę.
Skatinkite smalsumą, tai galinga jėga.
Išreikšite pripažinimą (pažymėjimai, grupių įvertinimai, pagyrimai, įrašai “geras darbas” visiems suteikia teigiamas emocijas).
Remkitės įvairiais protiniais gebėjimais, sudarykite galimybę išreikšti tai, ką mokiniai žino, tokiais būdais, kokie jiems parankūs.
Kontroliuokite mokinio nuotaikas ir niekuomet neleiskite mokiniui ilgai būti blogos nuotaikos. Norėdami sužadinti
vidinę motyvaciją: 3. Tapdami geru mokytoju, nes
GERAS MOKYTOJAS ŽINO: 1) Kokie yra šiuolaikinio mokymo rezultatai: 2) Kokie yra pagrindiniai reikalavimai mokytojui: 3) Kokie yra humanistinio ugdymo bruožai: 4)Kokiais darbais skatinti sąmoningą
ir aktyvų mokymąsi: 5) Kad optimaliai palankias ugdymosi sąlygas
sudaro:
mokinio supratimas;
mokytojo geranoriškumas;
teigiamos darbo atmosferos sukūrimas.
6) Kad mokiniai į mokymąsi įtraukiami per 5 elementus:
Turinio pateikimą;
Veiklą ir užduotis;
Mokinių grupių sudarymą;
Mokomąją medžiagą bei išteklius;
Struktūrą bei tempą.
7) Kad mokymo metodai yra veiksmingi, jei: 9) Jei aš, kaip mokytojas,
tas pačias pamokas vedu taip pat, kaip ir anksčiau;
nesiekiu jokio grįžtamojo ryšio iš savo mokinių;
neanalizuoju ir nevertinu jų darbų taip, kad pasikeistų pamokos akcentai, jos planas ir laikas, skiriamas pamokos dalims;
nesilankau kitų kolegų pamose ir jų nestebiu;
nesidaliju savo mokinių darbais su kolegomis, siekdamas iš jų grįžtamojo ryšio, pasiūlymų ir kritikos;
nesilankau kitose mokyklose ir seminaruose, neskaitau profesinės literatūros, kaip pagerinti tam tikrus savo mokymo aspektus;
neturiu susidaręs metinio asmeninio profesinio tobulėjimo plano, akcentuojančio pokyčius pamokoje siekiant pagerinti mokymosi rezultatus;
neturiu jokios savo mokymo įvertinimo sistemos, susietos su asmeninias, klasės/mokomojo dalyko skyriaus ir visos mokyklos tikslais
VADINASI, NETURIU JOKIŲ GALIMYBIŲ TOBULĖTI, KAIP MOKYTOJAS. Parengė N.Šiškauskienė, pagal E.Stasiulienės BMT3 seminaro pranešimą Didaktinė kompetencija -
tai mokytojo žinios, gebėjimai,
vertybės, asmens savybės,
sąlygojančios efektyvų ugdymą.
Full transcript