Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

13-14 CSE Engagement 3 - context: Politiek 1945-2010

Vituscollege Bussum
by

Bart Lucassen

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 13-14 CSE Engagement 3 - context: Politiek 1945-2010

3:

Politiek
1945-2010

A:

Huiswerk- plan van aanpak
Sociaal

Emancipatie

Politiek

Utopie
B:
Examenvragen
uit CSE
2013
CONTEXT:
PERIODE:
VRAAGSTELLING:
1:
Op welke wijze speelt engagement een rol in
het oeuvre

2:
Hoe krijgt engagement vorm in
een specifiek werk

3:
Welke
maatschappelijke ontwikkelingen
zijn van invloed

4:
In hoeverre is men geslaagd in zijn/haar
intenties
?
tijd; plaats, functie

kunstopvatting, normen & waarden

historische ontwikkeling
REKENING HOUDEND MET:
Wikipedia:
Normen
zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden. (conventies-conventioneel)
Waarden
zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.
A:
tekst nr 6:
Kunst & Agenda
(blz 51 t/m 53)
we beginnen met de volgende filmpjes...
Ai Wei Wei, Study in Perspective, 1995-2003
Serie foto's gemaakt op 'plekken van de macht'
Hier: Peking, Tiananmen Plein
Andy Warhol; Jacqueline Kennedy II, 1966
1: President Bush
2: President Bush
3: President Kennedy
4: President Obama

afbeelding 5b
afbeelding 6
afbeelding 7
(vraag 4 t/m 7)
het beeld staat centraal

het heden is het vertrekpunt als betekenis gevend interpretatiekader

kunsthistorische kennis wordt ingezet om oude en nieuwe beelden te (her)interpreteren

er wordt een groter beroep gedaan op de kritisch reflectieve vaardigheden
UITGANGSPUNT BIJ DE SAMENSTELLING SYLLABUS
1945-2010

1900-1945

1750-1900
WAT VIEL JE OP?
WAT KUN JE ZEGGEN OVER DE ROL VAN DE MEDIA?
WAT KUN JE ZEGGEN OVER DE VERBANDEN?
Maurizio Cattelan;
Him, 2001
"Him" tentoongesteld in de voormalige getto's van Warschau
Beeld van Hitler in Warschau leidt tot beroering, 28-12-2012

Een beeld van Adolf Hitler in het voormalige getto van Warschau heeft tot gemengde reacties geleid. Het beeld, ‘HIM' van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, laat Hitler zien, terwijl hij op zijn knieën bidt. In het getto van Warschau werden in de Tweede Wereldoorlog veel joden om het leven gebracht.

Het beeld trekt veel bezoekers en sommigen zijn woedend. Het Simon Wiesenthal Center, een joodse organisatie, noemde de plaatsing van het beeld een ‘zinloze provocatie die een belediging is voor de nagedachtenis aan de joodse slachtoffers van de nazi's'. Anderen prijzen het beeld juist en menen dat het een sterke emotionele impact heeft.

Het beeld is slechts van een afstand zichtbaar en waar Hitler precies voor bidt heeft de kunstenaar niet duidelijk gemaakt. Het punt dat de kunstenaar echter wil maken is dat mensen na gaan denken over de aard van het kwaad.

1: Bekijk de Study in Perspective van Ai Wei Wei, en leg uit waarom dit gezien kan worden als politieke kunst.
2: Waarom maakte het gebaar van Willy Brandt (het knielen) zoveel indruk op de Polen?

3: De schrijvers bespreken twee politieke gebeurtenissen, en vergelijken die met politieke kunst.
Beide vormen kunnen de geschiedenis veranderen. Welke overeenkomst zien zij als een voorwaarde?
afbeelding 3
afbeelding 4
afbeelding 5a
A:

ELO in Magister:
l
es-structuur & handige sites

B:

4 examenvragen:

examen 2013

C:

Draagbaar Oorlogsmonument:

Tekst nr 5- blz 50

D:

10 voorbeeld toets vragen

Bijlage 4- blz 26 t/m 31LES 3
LES 2
LES 1
de vorige les...
Afbeelding 1:
Edward Kienholz:
Portable War Memorial,
1968
Figuur 2:
Joe Rosenthal;
Raising the Flag on Iwo Jima,
1945
Figuur 1:
Marine Corps War Memorial,
1954
Afbeelding 4:
Wafaa Bilal;
Dommestic Tension
, 2006
Afbeelding 2:
Folkert de Jong:
The Iceman Cometh,
2001
Afbeelding 3:

detail
C:

Draagbaar Oorlogsmonument:

Tekst nr 5- blz 50
D:

10 voorbeeld toets vragen

Bijlage 4- blz 26 t/m 31
LES 4
A:

10 voorbeeld toets vragen

Bijlage 4- blz 26 t/m 31
B:
Het sleutelwerk en voorbeeldwerken

Edward Kienholz - Ilja & Emilia Kabakov - Wafaa Bilal
C:

Overige bronnen:

Joseph Beuys - Marc Bijl - Jasper Johns - David Hammons - Conflictkitchen.org
D:

Beschrijving 1:

Context: Sociaal 1945-2010 brontekst 2
Joseph Beuys; Uberwendet endlich die Parteidiktatur!, 1971
<< La rivoluzione siamo Noi (1972)

Joseph Beuys was deeply invested in the political possibilities of art, and found that revolution and creativity are crucially interconnected. The life-size nature of this piece is meant to function as a physical confrontation, hopefully spurring those who see it into action along side Beuys. From Joan Rothfuss, curator at the Walker Art Center:

For Beuys, the need to change, or literally to re-form, was urgent. “All around us,” he said, “the fundamentals of life are crying out to be shaped, or created.”

The slogans “Art = Capital” or “Creativity = Capital,” which Beuys often used in his artworks, could be understood as shorthand notations of his ideas, and suggest that creativity and art are the new currency for the transformation of society that he envisioned. The multiple La rivoluzione siamo Noi (1972), “We are the revolution,” recalls Beuys’ proclamation that “Art is the only revolutionary force.” In this work, the artist seems to stride boldly into the future, urging us to accompany him on his way to the revolution.
<<
Maurizio Cattelan, La Rivoluzione Siamo Noi 2000

In La Rivoluzione Siamo Noi (We are the revolution), a miniature effigy of the artist hangs from a Marcel Breuer–designed clothing rack, dressed in Joseph Beuys's canonical felt suit, which the late German artist had worn during his action Isolation Unit (1971). Here, as it was first presented at the Migros Museum, Zurich, in 2000, Cattelan's "mini-me" occupies a large, otherwise empty gallery and appears to cower sheepishly, seemingly embarrassed that he did not have more ideas for the exhibition. However playful, Cattelan's identification with Beuys underscores some of the more profound aspects of his art. Like Beuys, Cattelan uses his own image to bear meaning in his work, and his perpetual claim "I am not really an artist," is simply an inversion of Beuys's declaration that "every man is an artist." Beuys presented himself as a shaman, a figure capable of healing the ills of the world through ritual and incantation. Cattelan, on the other hand, is a trickster who stirs up trouble in an all-too-complacent world. But this dichotomy proves false. In alchemical lore, the trickster character is both a shaman and a prankster who can transform himself at will in order to work his magic.
Marc Bijl; La Rivoluzione Siamo Noi 2002
Marc Bijl; Black Dawn 2010
Marc Bijl: installatie: 9-11 666 777, 2011
Marc Bijl; Column 2010
http://www.conflictkitchen.org/
John Rubin en Dawn Welenski; Conflict Kitchen, 2011
Jasper Johns; Flag, 1954-1955
Marc Bijl; Don't tread on me, 2007
David Hammons, How do you like me now?, 1988
David Hammons; African American flag, 1990
Afbeelding 1:
Edward Kienholz:
Portable War Memorial,
1968
Figuur 2:
Joe Rosenthal;
Raising the Flag on Iwo Jima,
1945
Figuur 1:
Marine Corps War Memorial,
1954
Afbeelding 4:
Wafaa Bilal;
Dommestic Tension
, 2006
Afbeelding 2:
Folkert de Jong:
The Iceman Cometh,
2001
Afbeelding 3:

detail
A:

10 voorbeeld toets vragen

Bijlage 4- blz 26 t/m 31
Ilja & Emilia Kabakov;
The toilet. (Womens side)
Documenta IX, 1992
B:
Het sleutelwerk en voorbeeldwerken

Edward Kienholz - Ilja & Emilia Kabakov - Wafaa Bilal
1:

Sociaal
1945-2010

D:

Beschrijving 1:

brontekst 2:
Kritisch geëngageerde kunst? Die bestaat niet!

Claude Monet;
Gare st. Lazare,
1877
Jean Francois Millet;
l'Homme a la houe, ca.
1860
Guerrilla Girls;

Poster voor Biënnale Venetië, 2005
1 - In deze tekst wordt gesteld dat kunstenaars van tegenwoordig hun engagement kunnen tonen doordat de positie van de kunst in de negentiende eeuw is veranderd.
Voor die tijd zou dat niet mogelijk zijn geweest. Leg dit uit.

2 - Beschrijf in hoeverre er in het werk van de impressionisten sprake was van engagement.

3 - Leg uit waarom het engagement van kunstenaars na korte tijd vooral kritisch werd. Noem daarbij minstens drie voorbeelden.

4 - Sinds wanneer zien we in onze maatschappij het fenomeen van de geëngageerde kunstenaar? Verklaar het ontstaan van dit fenomeen.

5 - In het artikel spreekt men van een tweedeling in de kunst en dat deze sindsdien is gebleven. Sinds wanneer spreken we van een tweedeling? Schets kort het ontstaan ervan.

6 - In het artikel staat dat 150 jaar geleden het engagement veranderde in kritisch engagement.
Waar was 150 jaar geleden de betrokkenheid van de kunstenaar op gericht en hoe is dat nu in onze tijd?

7 - Waarom laten kunst en kritisch engagement zich niet verenigen? Om welke reden is ‘kritisch geëngageerde kunst’ een contradictio in terminus?

8 - Wat is het doel van geëngageerde kunst?

9 - De schrijver, Rutger Pontzen, stelt dat kritisch engagement en kunst eigenlijk niet samengaan. Verklaar deze stelling.

10 - Volgens Pontzen slagen kritisch geengageerde kunstenaars niet in hun intenties om de wereld te veranderen. Waarom kan hij hun werk toch waarderen?
Full transcript