Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MASTELIS

No description
by

Dženeta Buivydaitė

on 30 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MASTELIS

Mastelis – sutartinis dydis, parodantis, kiek kartų vietovės vaizdas sumažintas plane arba žemėlapyje.
Mastelį mus supančioje aplinkoje galime sutikti:
Masteliai būna trijų rūšių:
Skaitmeninis
Linijinis
Vardinis
Pagal dydį masteliai skirstomi į tris rūšis:
Vidutinis
Stambus
Smulkus
Mokiniai gebės savais žodžiais pasakyti, ką rodo mastelis, ir tą mastelį gebės užrašyti dviem būdais.

Mokiniai gebės pagal pateiktą mastelį apskaičiuos tikrosios ir žemėlapyje pavaizduotos atkarpos ilgį nurodytu tikslumu.
Mokiniai gebės remdamiesi tikrosios ir žemėlapyje pavaizduotos atkarpos ilgiu, gebės nustatyti mastelį.
Mokymosi uždaviniai:
Dailėje

Inžinerinių projektų kūrime
Rūbų siuvime
Žemėlapiuose
Pakartokime
Kaip užrašomas mastelis?

Kaip turint mastelį ir sumažinto objekto dydį sužinoti objekto dydį tikrovėje?

Kaip turint mastelį ir objekto dydį tikrovėje, sužinoti sumažinto objekto dydį?

Kaip turint objekto didumą tikrovėje ir plane, nustatyti mastelį?

Atlikime testą
Kuris mastelio apibrėžimas teisingas?

a) Paveikslėlyje, plane, žemėlapyje ar kitur nurodyto ilgio ir tikrojo ilgio santykis vadinamas masteliu.

b) Paveikslėlyje, plane, žemėlapyje rašomas dydis, nusakantis atstumą tarp objektų.

c) Paveikslėlyje, plane, žemėlapyje rašomas dydis, nesuteikiantis jokios informacijos.
Kuris iš užrašytų mastelių reiškia, kad braškė nėra nei padidinta nei pamažinta?

a) 1 : 3
b) 3 : 1
c) 1 : 1

Kuris iš užrašytų mastelių reiškia, kad saulė yra tris kartus padidinta?

a) 1 : 3
b) 3 : 1
c) 3 : 3
Kuris iš užrašytų mastelių reiškia, kad meškiukas yra 5 kartus kartus sumažinta?

a) 5 : 1
b) 5 : 5
c) 1 : 5
Nuotraukoje krepšininko ūgis yra 9 cm. Koks yra krepšininko ūgis tikrovėje, jei nuotraukos mastelis yra 1 : 23?

a) 180 cm
b) 207 cm
c) 198 cm

Vietovės plano mastelis 1 : 30 000. Kam lygus atstumas plane, jei tikrasis ilgis yra 3 km?
a) 1 cm
b) 1 m
c) 10 cm
Darbas porose
Nustatykite koks apytiksliai atstumas tarp Kauno ir Zarasų?

Atstumas žemėlapyje 5,3 cm. Mastelis 1 : 3 500 000.

5,3x3 500 000 =18 550 000𝑐𝑚 =185 500𝑚 =185,5 𝑘𝑚

Pateiktas saulės skersmuo ties pusiauju: 1 392 530 km.
Paveikslėlyje saulės skarsmens didumas: 4 cm.
Nustatykite mastelį, remdamiesi turimais duomenimis.
1 392 530 𝑘𝑚=1 392 530 000 𝑚=139 253 000 000 𝑐𝑚

139 253 000 000 :4=34 813 250 000

Mastelis 1 : 34 813 250 000
Dramblys – stambiausias dabartinis sausumos žinduolis (aukštis iki 4 m, masė iki 7,5 t).
Paveikslėlio mastelis 1: 100.
Kiek kartų yra sumažintas paveikslėlyje vaizduojamo dramblio aukštis? Koks jis?
Paveikslėlyje vaizduojamo dramblio aukštis yra sumažintas 100 kartų.
Paveikslėlyje vaizduojamo dramblio aukštis yra 4 cm.
Atsakymas: 400 :100=4 𝑐𝑚
Namų darbas „Klasės planas“
Susiskirstykite grupėmis po 3 – 4 mokinius.
Pasirinkite tinkamą mastelį, nubraižykite savo klasės planą A4 formato lape (pavaizduokite 2 – 3 klasėje esančius daiktus, galite spalvinti spalvotais pieštukais).
Nurodykite mastelį ir aprašykite, kaip dirbote.
Atlikdami užduotį galite naudotis vadovėlio 71 puslapyje esančiu klasės plano pavyzdžiu.
Nuotraukos mastelis yra 1: 500. Medžio aukštis tikrovėje yra 25 metrai. Koks medžio aukštis šioje nuotraukoje?
a) 15 cm
b) 10 cm
c) 5 cm
MASTELIS
Full transcript