Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Środki czystości to substancje przeznaczone do usuwania brud

No description
by

Karolina nowistruly

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Środki czystości to substancje przeznaczone do usuwania brud

Metody usuwania
: stosowanie srodków rozpuszczajacych składniki brudu lub ściernych, usuwanie mechaniczne np.za pomocą szczoteczki (fizyczne) , stosowanie srodkow czyszczących ,które reagują ze składnikami zanieczyszczeń.
Środki czystości
Karolina Oreszuk kl. Id
Zanieczyszczenia powierzchni metalowych
Metody ich usuwania zaleza od rodzaju zanieczyszczen
Środków zawierających anionowe i kationowe subst. powierzchniowo czynne nie można łączyć, ponieważ tracą swoje właściwosci !
Rodzaje substancji powierzchniowo czynych
Do anionowych zaliczane mydła, ponieważ ich część hydrofilowa ma ładunek ujemny. Są głównymi składnikami proszków do prania i szamponów. Natomiast kationowe, których część chydrofilowa ma ładunek dodatni wykorzystuje się w płynach do płukania tkanin i urządzeń do mycia urządzeń sanitarnyh.
Skład środkow czystosci w znacznym stopni zakezy od rodzaju powierzchni, do ktorej sa przeznaczone.
Środki do udrażniania rur. Ich składnikiem jest wodorotlenek sodu, kóty bierze udzieł w reakcji zmydlania tłuszczu.
Srodki do czyszczenia metali. Substancje, które reagują ze składnikami zanieczyszczeń metali.
Środki czystości to substancje przeznaczone do usuwania brudu z różnego rodzaju powierzchni. W ich skład wchodzi wiele związków chemicznych np. fosforany(V) , związki chloru, SiO2 , NaOH, jednak najważniejszymi składnikami są anionowe lub kationowe substancje powierzchniowo czynne.
Rzeczy wykonane ze
srebra
w reakcji ze związkami siarki , pokrywają się
czarną
warstwą Ag2S.
Sposób czyszczenia
: gorąca woda z CH3COOH i NaHCO3
Powierzchnie wykonane z
miedzi
i jej stopów pokrywają się
zielonym nalotem
(patyna in śniedź) węglanu i wodorotlenku Cu (II). Powstaje on w reakcji z CO2 i H2O (z powietrza).
Sposób czyszczenia
: roztwory NH3 lub NaCl i CH3COOH w ciepłej wodzie.
Źródła zanieczyszczeń :
tłuszcz i inne związki chem. Zawarte w wodzie i powietrzu (fizyczne) , powstające w wyniku reakcji chem powierzchni mtalu ze składnikami środowiska przedmiotu (chemiczne)
Stal nieszlachetna
pod wpływem tlenu i pary wodnej zawartej w powietrzu ulegają
korozji
. Pokrywaja się czerwonobrunatną lub czarną warstwą zawierającą tlenki i wodorotlenki żelaza(II) i (III).
Sposób czyszczenia
: 10% roztwory HCl i NaOH. Po oczyszczeniu płuczemy opłukujemy je wodą i roztworem NaHCO3.

Srodki do czyszczenia szkła. Roztwory właściwe substancji powierzchniowo czynnej w wodzie, które nie zawierają środków ściernych.
Lustra i szyby

Srodki do ich czyszczenia zawierają też substancje
szybko odparowujące (lotne)
np. amoniak, kwas octowy, etanol, dzieki którym nie zastają na nich
smugi.

Środki do mycia szkła loboratoryjngo nie powinny zawierać subst. ściernych, bo pozostawione przez nie rysy mogą spowodować
pękniacia
naczyń np. podczas ogrzewania.
Środki myjace uzywane w zmywarkach
Ich głowne składniki to związki sodu- fosforany(V) i krzemiany.
Następujące etapy machanizmu usuwania brudu przy uzyciu środków zwierjących krzemian sodu :
Etap I
: Na2SiO3 reaguje z H2O. Jednym z produktów tej reakcji jest żrący NaOH.

krzemian sodu + woda --> kwas krzemowy + wodorotlenek sodu

Etap II :
NaOH bierze udział w reakcji zmydlania tłuszczu(składnika brudu) :

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH --> 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

wodorotlenek
sodu
stearynian sodu
(mydło)
glicerol
(alkohol)
Tristearynian
glicerolu

Środków przeznaczonych do zmywarek nie można używać do ręcznego mycia innych naczyń ! NaOH powstający w reakcji z wodą jest silnie żrącą substancją !
Udrażnianie rur
Do udrożniania rur odprowadzających ścieki komunalne m.im. z gospodarstw domowych, stosuje się NaOH w postaci granulek lub stężonego roztworu. NaOH bierze udział w procesie zmydlania tłuszczu (składnika zanieczyszczeń). Wszystkie produkty tej reakcji chemicznej są dobrze rozpuszczalne w wodzie, wiec łatwo się wypłukują.
Rurę zatkaną kiślem nie udrożnimy NaOH, bo głównym składnikiem kisielu jest skrobia- saharyd , który nie reaguje z NaOH. Zastosujemy wtedy gorącą wodę.
Rur wykonanych z aluminium nie udrożnimy NaOH, bo w wyniku reakcji glinu z NaOH mogą ulec korozji.
Etap III:
Produkty reakcji zmydlania usuwa silny strumień wody w zmywarce.
Elektrochemiczne czyszczenie srebra
Usuwanie rdzy
Główny składnik preparatów do usuwania rdzy jest H3PO4 (reaguje on ze składnikami rdzy). W reakcji z Fe2O3 tworzy sól. Napoje typu cola zawierają H3PO4, wiec można je stosowac jako odrdzewiacze.
Fe2O3 + 2H3PO4 --> 2FePO4 + 3H2O
OCET
Często używany do mycia szyb , ponieważ bardzo dobrze rozpuszcza on osady soli pozostawionych na szybie przez zanieczyszczoną wodę deszczową.
CaCo3 + 2CH3COOH -->
(CH3COO)2Ca
+ H2O + CO2
Octan wapnia
bardzo dobrze rozpuszcza sie w wodzie ,wiec łatwiej go usunac z czyszczonej powierzchni
Full transcript