Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa i obowiązki Pracodawcy w zakresie BHP

No description
by

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa i obowiązki Pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki Pracodawcy w zakresie BHP
Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie stanowisko pracy
Do Gaszenia urządzeń pod napięciem używa się gaśnicy proszkowej lub śniegowej
W budynkach powinny znaleść się znaki ostrzegawcze które mogą pomóc nam przy ewakuacji
THE END
Prezętacje Wykonał
Kamil Gąsowski
Kl 1B
Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Pracodawca zobowiązany jest
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu.

Obowiązki Pracodawcy
Obowiązki pracodawcy:
- obowiązek zatrudnienia pracownika
- obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę
- zaznajamianie pracowników z ich zakresem obowiązków i sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach
- należytego organizowania pracy
- adaptacji pracowników podejmujących zatrudnienie po ukończeniu szkoły
- wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
- obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
- obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników
- obowiązek zaznajamienia pracowników z ich podstawowymi uprawnieniami
Prawa pracodawcy z zakresu BHP
Prawa pracodawcy z zakresu BHP
Po stronie pracodawcy więcej jest znacznie obowiązków niż praw. Wskazuje na to nawet tytuł rozdziału I, działu X k.p. – „podstawowe obowiązki pracodawcy”, w odróżnieniu do rozdziału II, który ustawodawca zatytułował „prawa i obowiązki pracownika”. Uprawnienia pracodawcy mogą wypływać z obowiązków pracodawcy, gdyż przykładowo kontrolowanie przez pracodawcę stosowania się przez pracowników do przepisów BHP wpływa przecież na ogólne bezpieczeństwo w zakładzie pracy.
Pracodawca ma prawo:
- Nadzorować i kontrolować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Wymagać, aby pracownicy przestrzegali przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Stosować w stosunku do pracowników naruszających zasady BHP, kary porządkowe.
- W jaskrawych przypadkach naruszenia przepisów BHP przez pracowników pracodawca może wypowiedzieć a nawet rozwiązać umowę o pracę.
Full transcript