Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Páratlan páros...

No description
by

Petróczi Gábor

on 7 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Páratlan páros...

a hálózati kapcsolattartás
a felhőinformatikai módszerek alkalmazása
a belső levelezési rendszer használata
az elektronikus iktatókönyv alkalmazása

tanulók személyi nyilvántartása
adatok importálása beiratkozáskor
tanulói adatok karbantartása
a diákigazolványok kezelése
Belső nyilvántartások
Tanulók adatainak osztályonkénti nyilvántartása
statisztikához
értesítésekhez, határozatokhoz
Határozatok kezelése
A leggyakrabban előforduló esetek:
tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése
magántanulói jogviszony létesítése
mentesítés az sni-s tanulók számára
érettségi vizsgával kapcsolatos döntések
Tisztelt Hallgatóság!
Amiről beszélni fogunk:
az egységes írásbeli felvételi vizsga
a tanuló értesítése a vizsaeredményekről
adatbázis a munka megkönnyítéséhez
Tanulói utak követése
Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere
az általános iskolák elektronikus értesítése a középiskolai tanulók első két évi eredményeiről
Az iskolatitkár és az igazgató kapcsolata...
A köznevelési törvény és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet meghatározza azon döntések körét,
amelyeket határozatban kell közölni.
Páratlan páros...
Páratlan páros...
Az iskolatitkár és az igazgató optimális együttműködésének titkairól
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Kazincbarcika
www.sagim.hu
Előadók: Sókiné Kovács Éva iskolatitkár
Petróczi Gábor igazgató
Személyi nyilvántartások
alkalmazotti nyilvántartás
pedagógusok adatainak nyilvántartása
a pontos adatkezelés jelentősége
a minősítésre történő jelentkezés adatai
az adatok ellenőrzésének szükségessége
Törzskönyvek (anyakönyvek) kezelése:
anyakönyv és beírási napló összhangja
végzett tanulók adatbázisa
bizonyítványok kezelési módszere
bizonyítványok nyilvántartási rendje
Saját tanulói adatkezelés:
távozó és érkező tanulók nyilvántartása
magántanulói jogviszony adatai
sni-sek nyilvántartása
Lehet gyorsan, kevés munkával szabályos határozatokat hozni!
A középiskolai jelentkezés rendje
a jelentkezéshez szükséges dokumentumok
Az elektonikus napló alkalmazásának előnyei
A gyors és hatékony ügyintézéshez
az e-napló már nem csak célszerű, hanem nélkülözhetetlen is!

iskolalátogatási igazolást
értesítést hiányzásról, bukásról
naprakész statisztikai adatokat szolgáltat

A pedagógusok adatainak jelentősége a minősítésre történő jelentkezésnél és a tanfelügyeleti ellenőrzésnél
A tanulói adatfelvitel folyamata
A beiratkozó tanulók adatainak felvételéhez az alábbi lépéseket szükséges megtennünk:
a felvételi kérelem benyújtásakor azonnal készítünk egy
Excel adatbázist

a személyes adatokról,
ebben kiszűrjük a felvett, osztályba sorolandó tanulókat.
A felvett tanulók adatbázisa:
Excel adatbázis készítése a személyes adatokról
név, oktatási azonosító, anyja neve, lakcím, stb.
elkészítjük az osztályba sorolást

A KIR-be való feltöltéshez kizárólag az oktatási azonosító számokra van szükségünk:
kijelöljük az oktatási azonosítót tartalmazó oszlopot,
ezt bemásoljuk egy új dokumentumba
ennek a fájlnak a neve legyen: 9.A
Pedagógusok adatainak karbantartása
A leggyakrabban szükséges módosítások:
új végzettség és szakképzettség
a szakmai gyakorlat évenkénti léptetése
fizetési fokozat módosítása (Ped. I.)
fizetési kategória módosítása
Rendkívül fontos a gyakornoki státusz megjelölése, valamint
a
gyakornoki vizsga határidejének pontos kijelölése
ezt az alkalmazást követő 5 napon belül kell elvégezni
ha elfelejtjük, az OH nem tudja, hogy gyakornokról van szó
Fontos a
tartósan távol lévő
(passzív) jogviszony bejelölése
2 hónap tartós távollét után a minősítés töröltethető

Gyakori problémák a tanulói azonosítók kezelésében
Ha egy tanulónak, pedagógusnak két oktatási azonosítója van:
meg kell keresni, hogy melyik oktatási azonosítónál találhatóak meg a pedagógus munkaviszonyai
azt kell megszüntetni, ahol kevesebb adat van bejegyezve
ellenőrizni kell, hogy minden adat teljes körűen fel van-e töltve
Milyen időpontban kell megszüntetni a tanulói jogviszonyt?
középiskolában a tavaszi vizsgaidőszak utolsó napján
a tanév rendjében meghatározottak szerint, idén június 24-én
általános iskolában a tanév utolsó tanítási napján
a tanév rendje szerint, általában június 15-én
Egyéb esetekben a határozatban foglalt dátummal
fegyelmi esetén, kimaradás, 20 órát meghaladó igazolatlan hiányzás, stb. esetében
...ez egy
stratégiai szövetség:

rajtunk áll vagy bukik az iskola működésének gördülékenysége, az intézmény sikeressége

A mindennapi személyes kapcsolattartáson túl együttműködésünk alapját képezi:
Mindezekről beszélni szeretnénk
a mai konferencián!

Először arról, hogyan (NEM) dolgozunk együtt...
Az együttműködésnek mindkét fél önálló, felelősségteljes munkavégzésén kell alapulnia!
Minden határozatnak tartalmaznia kell:
az érintett személyes adatait, oktatási azonosítóját
az intézmény nevét, az ügyintéző nevét és beosztását
az irat iktatószámát
a döntés szövegét és annak rövid indokolását
a döntés alapját képező jogszabályokra történő hivatkozást
a jogorvoslatról szóló tájékoztatást
A határozat-minta elkészítése...
Készítsük el Word-ben a határozatot egy konkrét névvel
, megfelelően formázva
használjuk a Word "levelezés" menüjét, kapcsoljunk a határozatunkhoz egy Word vagy Excel táblázatból álló adatbázist

A "levelezés" menüben keressük meg a címzettet, és
az adott névre szóló határozat (majdnem) készen van
ellenőrizzük a dátumot, iktatószámot, stb.
Hány különböző adatbázissal dolgozzunk?
Akár egyetlen egyszerű Word vagy Excel táblázatban is rögzíthetjük az adatokat,
de célszerűbb a különböző funkcióknak megfelelően több (néhány) táblázat használata, pl.
tanulói adatok
pedagógus adatok
pedagógus továbbképzési adatok
Az adatbázist mindig hálózaton tároljuk
és folyamatosan tartsuk karban!
Hogyan osszuk meg a dokumentumok használatát?
Az adatokat tartalmazó fájlt minden körülmények között hálózaton kell tárolni!
az intézmény informatikai hálózatán
a jogosultságokat jól meghatározva
ki és milyen jogosultsággal férhet hozzá
vagy felhőinformatikai módszerekkel,
amelyek ma mindenki számára elérhetőek
Pl. a Google.hu felületen a google.drive tárhely használatához egyetlen gmail-es cím szükséges.
Hiszen "automatikusan" állít ki:
...és amúgy is öröm vele az élet!
A digitális naplóra mielőbb át kell térni...
... mert alkalmazása mentesíti az intézmény vezetőit és az iskolatitkárt számos időrabló munkától:
nem kell számolgatni a tanulói létszámokat,
mert azok bármelyik napra vonatkozóan rendelkezésre állnak
A statisztika készítésénél nem kell bajlódnunk:
hány 12 éves leány tanuló van a 6. évfolyamon,
évfolyamonként hány tanuló jár gyógytesire
és egyéb nagyívű kérdések megválaszolásával
A félévi értekezlethez nem kell számogatnunk az osztályok,
évfolyamok tanulmányi eredményét
vagy a hiányzási mutatókat
A digitális naplót mindenki szereti...
... pedig az sem tökéletes, csupán más hibái vannak!
Iskolatitkári és igazgatói szempontból azonban nagy előnyei:
automatikus hiányzás-összesítést mutat,
tantárgyanként nyilvántartja az órákról való százalékos távollét mutatóját,
percre pontosan összegzi a tanulói késéseket
Ha pedig eddig nem győztük meg, akkor azért fog áttérni, mert nemsokára kötelező lesz!
Nagy "élményt" jelent vezetői szempontból:
azonnal láthatjuk a be nem írt órákat
áttekinthetjük a pedagógusok osztályzatait
A szülők, tanulók értesítése problémákról...
E-naplóval nagyon egyszerű az iskolalátogatási igazolások kiállítása, mert a nyomtatvány készen áll a szoftverben:
csak az adott tanulót kell hozzárendelni
A szülő értesítése is rendkívül gyors:
a szoftver kigyűjti az adott tanuló összes problémáját
és postakészen elkészíti a nyomtatványt
A tanulói hiányzásról sem kell adatokat gyűjtenünk:
a szoftver összegzi az adatokat
és elkészíti a hiányzásról szóló tájékoztatást
Tisztelt Iskolatitkár, óvodatitkár kollégáink!
Kedves Igazgató és más Vezető Kollégák!
Ő az a személy, akinek távollétében
megáll az élet
nem haladnak az ügyek,
nem mozdul az információ,
indiszponáltak a vezetők...
... még a másoló is elromlik!
Aztán, ha megérkezik közénk: kisüt a nap!
medrükben haladnak a dolgok,
megoldódik az elintézhetetlen
... a vezetők pedig békésen kávéznak az irodában!
Ha pedig kötekedve rákérdeznénk egy-egy ügy állására, már csak azt mondja szerényen, hogy
„el van intézve”.
Milyennek kell lennie egy munkahelynek ahhoz, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok?
Először is mindenkinek fontosnak kell éreznie magát!
tudnia kell, hogy értékelik, megbecsülik
szeretik, bíznak benne, számítanak rá
Az iskolatiktárnak ehhez
önállóságot
,
felelősséget
és persze megfelelő munkafeltételeket kell biztosítani
... és az sem baj, ha a fizetése a munkájának mefelelő!
Arra is szükség van, hogy az intézmény vezetése nyitott legyen a változásokra
legyen készen az új ötletek befogadására,
az új gondolkodási módszerek alkalmazására
A határozat és az adatbázis a kettőnk közös mappánkban legyen!
Tanulói adatok táblázatos nyilvántartása...
A tanulók folyamatosan aktualizált nyilvántartása tartalmazza:
a személyes adatokat, az oktatási azonosító számot
a lakcímet, telefonszámot, gondviselő nevét
az évfolyam és az osztály megjelölését külön oszlopokban
hogy évfolyamra és osztályra is lehessen szűrni
a F/L- információt (fiú, lány)
Kétféle tanulói adatbázist használunk a napi gyakorlatban:
egy minden tanuló adatait tartalmazó táblázatot
a határozatokhoz, tanuló kereséséhez, a tankötelezettség megállapításához
egy osztályonként külön munkalapokon, de egy dokumentumban vezetett adatbázist:
gyors adatkeréshez, fiú-lány arány osztályonkénti megadásához, stb.
Ennek nyomtatott változatát is előállítjuk, amelynek előlapján szerepeltetjük az osztályok összesítő adatait!
Általában nem egyszerű a születési dátum korrekt nyomtatása:
2001.05.07. megjelenítése: év, hó, nap funkció beállítása
Törzskönyvek, beírási napló, bizonyítvány kezelése
Hatósági normatíva ellenőrzéskor gyakori probléma,

hogy:
nem pontosan egyezik a tanulói jogviszony létrejöttének vagy megszűnésének a dátuma
a törzskönyvben, naplóban a beírási naplóban és bizonyítványban
Ennek jellemzően az az oka, hogy más-más személyek írják be a különböző dokumentumokba a záradékot
és nem néznek megfelelően utána a pontos dátumnak
Ennek az a megoldása, hogy az iskolatitkár a határozat alapján rögzíti az időpontot saját nyilvántartásában, és ennek alapján:
az iskolatitkár bejegyzi a beírási naplóba a dátumot és a szükséges záradékot
az osztályfőnök pedig ugyanezt jegyzi be a törzskönyvbe, naplóba és a bizonyítványba
a tankönyvfelelős ugyanezt az adatot használja föl, hogy adatai egyezzenek a mindenkori tanulónyilvántartással
Minden felelős az iskolatitkár által rögzített adattal dolgozik!
A beírási napló vezetése
A beírási napló az alapja a tanulói nyilvántartásnak.
A beírási naplót évfolyamonként kell vezetni.
egy adott tanuló az iskolai tanulmányai alatt végig ugyanabban a beírási naplóban szerpel
a beírási naplóban rögzítjük a tanuló adatait,
a beiratkozás időpontját,
a tanulói jogviszony megszűnésének okát,
a jogviszony változásával kapcsolatos záradékokat és időpontokat
Rendkívül fontos a tanulói jogviszony létrejöttének és megszűnésének pontos vezetése!
A beírási naplónak tartalmaznia kell továbbá:
az sni-s tanulókkal kapcsolatos határozattal kapcsolatos adatokat:
a határozat számát, dátumát, a határozat kiállítóját
a magántanulói jogvisszony létesítését
A tanulói jogviszony megszüntetésekor szükséges tendők
Amikor a tanulói jogviszony megszűnik, akkor számos teendője van az iskolatitkárnak, ezért
nagy a veszélye annak, hogy egy feladat elvégzése "kimarad"
A tanulói jogviszony megszüntetésekor az alábbiakat kell elvégezni:
tanköteles esetében a befogadó nyilatkozat bekérése
határozat elkészítése a tanulói jogviszony megszűnéséről
naplókivonat nyomtatása
a diákigazolvány bevonása
van-e könyvtári vagy menzai tartozása
a bizonyítvány záradékolása
a tanulói jogviszony megszüntetése a KIR-ben
a távozás rögzítése a beírási naplóban, törzskönyvben
Célszerű egy olyan belső check-lista létrehozása, amelyben minden elvégzendő feladatot felsorolunk a megoldásért felelős megnevezésével.
Lehetőség szerint kerülnünk kell a hordozható adattárolók használatát, cserélgetését!
Mindenképpen ajánljuk a körlevél alkalmazását
a határozatok és más hasonló dokumentumok elkészítésekor (pl. borítékok címzése):
a körlevél és az adatbázis használata először meglehetősen sok gonddal jár,
de a későbbiek folyamán nagy segítségünkre lesz a gyors és pontos munkavégzésben.
A klasszikus főnök-titkárnő munkamódszereken túl kell lépnünk!
Jó kapcsolatunk egyik első alapját a közösen szerkesztett elektronikus iktatókönyv képezte
Amíg hagyományos iktatókönyvet használtunk:
folyton keresgélnünk kellett, hogy hol van...
az 1000 oldalból 20-at sem írtunk tele év végére
mindig valaki szaladgált az iktatószámért...
Kitaláltunk, hogy készítünk egy 30-40 munkalap-ból álló Excel-táblát
(szép színes):
amelyet az informatikai hálózaton bárki elér,

akinek ehhez jogosultságot adunk
megnyitjuk, beírunk, lezárjuk
és ennek önmagában nagyon örülünk
Az év végén kétoldalasan kinyomtatjuk, és...
... jöhet a következő év
Felhőinformatikailag is összecsiszolódtunk...
Az évek során egyre több dokumentumot, nyilvántartást, határozat-mintát osztottunk meg egymással:
a mindkettőnk számára szükséges fájlokat az informatikai rendszerben tároltuk,
közösen gondoskodtunk a dokumentumokhoz szükséges adatbázisok elkészítéséről, karbantartásáról.
Átvettük a diákjainktól azt a kiváló módszert, hogy
a dokumentumokat, képeket nem küldözgetik egymásnak
hanem
megosztják egymással
, mert
így egy helyen lehet azokat tárolni,
és
többen örülhetnek
neki
A mai konferencián sok példát fogunk mutatni erre!
De először nézzük meg, mi az a
felhőinformatikai módszer!
Teremtsünk meg minden (nagyobb) intézményben egy belső kommunikációs rendszert
A saját levelező rendszernek számos előnye van:
csoportok képzése, otthoni elérés, látom a levelek megnyitását, stb.
A mai sokoladalú világban az iskola problémamenetes működésének egyik záloga
a KIR Személyi Nyilvántartás rendezettsége
Sok fölösleges munkát jelentő akut problémától megszabadulunk, ha rendezzük a KIR SzNy-t
az országban tömeges a gyakornokok hibás kezelése
a pedagógusok munkakörének, szakképzettségének megjelölésében is rendkívül sok a hiba
a szakmai gyakorlat nyilvántartása pedig katasztrofális
pedig mennyi pénzt elnyelt már a KIR ...
Köszönjük szíves érdeklődő figyelmüket, amellyel megtiszteltek minket!
A tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere
Jogszabályi előírás alapján a középiskolák kötelesek tájékoztatni az általános iskolákat a tanulók továbbhaladásának első két évi év végi eredményeiről
A tájékoztatást korábban papír alapon adtuk:
a KIR azonban lehetőséget ad az elektronikus adtszolgáltatásra
a középiskolák számára a határidő okt. 30.
Az általános iskolák belépnek a KIR-be
kiválasztják a megfelelő felületet
és rendelkezésükre állnak volt diákjaik eredményei
A középiskolai jelentkezéssel kapcsolatos teendők az iskolatitkár számára
A beérkezett jelentkezési lapok alapján:
adatbázist készítünk a személyes adatokról,
a jelentkezéssel kapcsolatos adatokról (tagozat)
az általános iskolai tanulmányi eredmények
a felvételi (írásbeli, szóbeli) eredmények
Az adatbázist az első lapok beérkezését követően azonnal el kell kezdeni feltölteni,
az Excel-táblát időközben folyamatosan lehet szűrni, rendezni
a táblát elő kell készíteni a végső eredmények összegzett megjelenítéséhez
A felvételi döntésről szóló értesítés módszere
Ha a felvételi kérelmet elutasítottuk, a döntést határozat formájában kell közölni
formai, tartalmi követelmények,
jogorvoslat!
A felvétellel kapcsolatos pozitív döntést lehet határozat vagy egyszerű értesítés formájában küldeni.
Mivel a feladat tömeges dokumentum-műveleteket igényel, szintén adatbázishoz való kapcsolással érdemes megoldanunk:
ekkor térül meg a jelentkezéskor készített pontos és részletes adatbázis
a borítékokat az adatbázishoz kapcsolva jó előre el kell készíteni (a döntés tartalmától függetlenül)
készítsük el jó előre a szükséges más dokumentumokat

A határozatokat, értesítéseket előre el kell készíteni, az adatbázis-hoz csak az eredmények megérkezését követően tudjuk csatolni.
A felvett tanulók kötelező tájékoztatása
A felvett tanulót tájékoztatni kell a beiratkozásról
és a beirakozáshoz szükséges teendőkről
tájékoztatni kell az iskolai adatkezelés rendjéről
A jogszabály előírása alapján tájékoztatnunk kell az intézmény házirendjéről:
a nálunk bevált módszere a "Gólyahír" átadása
ebben szerepel a házirend,
a tantestület,
az adatkezelési szabályok, az évnyitó időpontja,
a tankönyvosztás időpontja.
Nekünk van egy saját csoportkommunikációs szoftverünk:
ez a
GroupWise
ehhez kapcsolódik egy
levelező rendszer,
amelyben
felhasználói fiók
okat hoztunk létre

A fiókok felhasználásával minden vezetőnek, adminisztratív dolgozónak a domain-hez kapcsolt saját e-mail-címe van:
direktor@sagim.hu, sokieva@sagim.hu, admin@sagim.hu
a pedagógusoknak is lehet saját e-mail címük
A diákigazolványok kezelése
A diákigazolványok megrendelése a KIR egyik modulján keresztül történik:
rögzítjük a szükséges adatokat
amelyeket a szülő hoz a kormányablaktól
és rögzítjük az adatokat a KIR-ben
Nagyon hasznos, ha van egy saját iskolai nyilvántartásunk, amely tartalmazza:
a tanuló nevét, lakcímét,
diákigazolvány számát
tanulói azonosító számát, NEK-azonosítóját
a megrendelés elküldésének időpontját
Előírja a 362/2011. (XII.30.) Korm.r. 9. §-a
Az egyes feladatok körlevél típusú megoldása szükségessé teheti más adatok használatát is:
pedagógus továbbképzési ciklusok nyilvántartása
vagy besorolási adatok vezetése
Több táblázat használatakor ügyelni kell az azonosságra!
Az elmúlt másfél órában bemutattuk önöknek:
hogyan dolgozunk a mindennapokban...
hogyan építünk egymás munkájára...
hogyan használjuk közösen munkatársunk alkotását, dokumentumát
Azért tudunk kiválóan együtt dolgozni,
mert nem vagyunk
megosztottak
a dokumentumainkat azonban szigorúan
megosztjuk
egymással
Így aztán mindig van időnk!

A KIR SzNy (személyi nyilvántartás) adatainak jelentőségével talán nincs minden intézményvezető teljesen tisztában!
A KIR SzNy pedagógusokra vonatkozó adatai fontosak:
ebből látja a Hivatal a kolléga végzettségét és szakképzettségét, van-e szakvizsgája van nincs
ebből követik a szakmai gyakorlat időtartamát
A szakmai gyakorlat ideje alapján állapítja meg az OH azt, hogy kinek kötelező a minősítésre történő jelentkezése.
a "nem több 32 évnél" azt jelenti: kevesebb 33 évnél
a feltételeknek a jelentkezés napján kell megfelelni
"furcsa", hogy a szakmai gyakorlat időtartamát évente kézzel kell módosítgatni
Rendkívül fontos, hogy a gyakornokok számára a gyakornoki vizsga letételének határidejét jól rögzítsük!
"Értesítés iskolaváltoztatásról" nyomtatvány kiállítása
Országos mérések adatbegyűjtő rendszere
kompetenciamérések lekérdezése
Jelentkezés a középiskolákba:
szükséges dokumentumok, határidők, a tanulók besorolása az eredmények alapján, értesítés a felvételi eredményekről
az általános iskola tájékoztatása
szki., szakiskola, 4 és 5 évf. gimnázium: 9-10. évf.
6 évfolyamos gimnázium: 7-8. évfolyam
8 évfolyamos gimnázium: 5-6. évfolyam

Azt hisszük, az eddig elmondottakból jól látható, hogy egymásra támaszkodva kiválóan tudunk dolgozni!
De mindig vigyázunk arra, nehogy "túltoljuk a biciklit"!
Full transcript