Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

XIXw. - powrót "starego" porządku

No description
by

Magda Kopeć

on 17 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of XIXw. - powrót "starego" porządku

XIXw. - powrót "starego" porządku
próby jego podważenia,
obalenia - nieudane
kumulacja niezadowolenia
- wybuch o szerokim zasięgu
robotnicy - poprawa
warunków życia i pracy
Europa Wschodnia
ruchy antyfeudalne
- znieść pańszczyznę
- uwłaszczenie chłopów
Belgia i Holandia
Hiszpania
i Portugalia

Wielka
Brytania

Irlandia
bezpośrednio - nieurodzaj, głód i epidemie - 1845-47
FRANCJA
monarchia lipcowa (od 1830r.)
- tudne warunki, bezrobocie, skandale finansowe
grupy niezadowolonych (proletariat i część mieszczaństwa
"bankiety" - spotkania publiczne, rodzaj manifestacji - toasty - przemówienia polityczne
zakazy władz - protesty i walki uliczne
rewolucja lutowa
abdykacja i emigracja
Francja republiką z Rządem Tymczasowym
powszechne prawo wyborcze, wolność prasy i zgromadzeń
warsztaty narodowe
wybory - Zgromadzenie Narodowe
postulaty proletariatu - RADYKALZACJA
rewolucja czerwcowa - republika walczy z robotnikami - krwawo stłumione powstanie
ograniczenie prawa wyborczego
konstytucja - Zgromadzenie Prawodawcze i prezydent (Ludwik Napoleon Bonaparte)
1852r. - zamach stanu - cesarstwo - Napoleon III
pozory demokracji - referenda
wojny - umocnić pozycję Francji - przegrane

PRUSY I KRAJE NIEMIECKIE
III. 1848r. - rewolucja w Berlinie
obietnice króla Prus Fryderyka Wilhelma IV (zwołanie parlamentu, zniesienie cenzury, uchwalenie konstytucji, amnestia dla więźniów politycznych)
uspokojenie
obawiano się interwencji Rosji w ramach Świętego Przymierza
ofensywa władcy - XI. 1848r. - oblężenie Berlina, rewolucjoniści zmuszeni do ustąpienia
rozwiazanie parlamentu, ale konstytucja (równość wobec prawa, wolność słowa, stowarzyszeń)
silna pozycja władcy
rewolucje w krajach niemieckich (Bawaria, Saksonia, Badenia)
ograniczone ustępstwa władców
pomoc zbrojna Prus - stłumienie oporu
pralament frankfurcki - próba zjednoczenia Niemiec (oddolna) - "korona z błota"
Austia - Wiedeń
III 1848r. - studenci i robotnicy - żądania i demonstracje (reformy! i usunięcie Metternicha)
wzrost nastrojów - ustępstwa: odwołanie Metternicha, nowy rząd, konstytucja - trójpodział, wolności polityczne; Gwardia Narodowa, roboty publiczne
jesień - wycofanie części reform
powstanie w Wiedniu - oblężone przez wojska rządowe - kapitulacja powstańców
Franciszek Józef I - od XII 1848r.
rozwiazał parlament, konstytucja - silna pozycja władcy
porażki - Włochy, Prusy
1867r. - Cesarsko-Królewska Monarchia Austro-Węgier
ustępstwa
sympatia poddanych
powstanie węgierskie

postulaty narodów cesarstwa Habsburgów
powstanie antyaustirackie na Węgrzech
konstytucja od cesarza - dla Węgier - nie wstrzymała powstania
niezależny parlament i rząd - Lajos Kossuth
Austria - rozprawa - jesień 1848r.
wiosna 1849r. - zajęcie Budapesztu
ogłoszenie niepodległości Węgier - WOJNA
pomoc Rosji - Iwan Paskiewicz
Józef Bem - naczelny wódzwojsk powstańczych
krwawe stłumienie

1867r. - szeroka autonomia
WŁOCHY
wystąpienai niepodległosciowe przeciw Habsburgom (Mediloan, Wenecja)
początkow sukcesy - republiki
optymizm - wojna z Austrią - na czele Królestwo Sardynii - Karol Albert - przegrali
1849r. - Republika Rzymska - rząd z Giuseppe Mazzinim na czele
pomoc Francji - oblężenie Rzymu - powrót papieża
Symboliczny powrót "starego porządku" - absolutyzmu
reformy w Król. Sardynii (Piemont) - Wiktor Emanuel II - mon. konstytucyjna i reformy gospodarcze - szybki rozwój kraju!
WIOSNA LUDÓW
1848-49r.

Skandynawia
FRANCJA
KRYZYS
"bankiety"
rewolucja lutowa
republika
wybory
radykalizacja
rewolucja czerwcowa
abdykacja i emigracja
republika
- prezydent -
Ludwik Napoleon Bonaparte
głód
powstania
rozszerzenie prawa wyborczego
N
I
E
M
C
Y
i
W
Ł
O
S
I
-
z
j
e
d
n
o
c
z
e
n
i
e

PRUSY i kraje niemieckie
prawa i wolności
rewolucja - wystąpienia
obietnice i ustępstwa
ofensywa władz
PRÓBA ZJEDNOCZENIA
- parlament frankfurcki-
"korona z błota"
zbrojnie rozpędzony
p
O
L
A
C
Y
i
W
Ę
G
R
Z
Y
-
N
I
E
P
O
D
L
E
G
Ł
O
Ś
Ć

AUSTRIA
studenci i robotnicy
manifestacje i żądania
ustępstwa cesarza
ofensywa
- oblężenie -
cofnięcie reform
prawa i wolności
Franciszek Józef I
POWSTANIE WĘGIERSKIE
niezależny parlament i rząd
LAJOS KOSSUTH
WOJNA
pomoc zbrojna - Rosja
Iwan Paskiewicz
Józef Bem
WŁOCHY
wystąpienia niepodległosciowe
przeciw Habsburgom
republiki
wojna z Austrią - Królestwo Sardynii
republika rzymska - Giuseppe Mazzini
monarchia konstytucyjna
i reformy gospodarcze
- Królestwo Sardynii - PIEMONT
WOJNA KRYMSKA
rosyjsko-turecka na Krymie
sojusznicy Turcji: Wielka Brytania i Francja
oblężenie Sewastopola
klęska Rosji - pokoj w Paryżu 1856r.
Mikolaj I - Aleksander II
udział Piemontu - !
przyczyny:
prawa i wolności,
przeciw absolutyzmowi i feudalizmowi,
zjednoczenie, niepodległość

1852r. - Napoleon III
nadanie konstytucji
nadanie konstytucji
Austria się nie zgadza
... i co z tego?
- republika we Francji
- monarchie konstytucyjne zamiast absolutnych
- uprawnienia parlamentów (niewielkie)
- uwłaszczenie chłopów - Austria
- doświadczenie, podjęcie próby zmian
nie ma powrotu
do "starego porządku"
za wcześnie
za małe poparcie
Wiosna Ludów na ziemiach polskich
Wielkie Księstwo
Poznańskie
- polskie oddziały - Ludwik Mierosławski
- powstanie w Wielkopolsce
- bitwa pod Miłosławiem
- klęska i represje
3. 1848r. w Galicji
- żądania (swobody obywatelskie, język polski...)
-UWŁASZCZENIE CHŁOPÓW - Franz Stadion - propaganda
- manifestacje, Gwardia Narodowa
- pacyfikacja
- antagonizm polsko-ukraiński
- obudzone nadzieje - Komitet Narodowy - przywrócenie autonomii
- amnestia
- nadzieje na wojnę Prus z Rosją
- porozumienie w Jarosławiu
- wieści z Wiednia
- Komitety Narodowe w Krakowie i Lwowie
1. Powstanie krakowskie 1846r.
- działalność emisariuszy - przygotowania do trójzaborowego powstania
- aresztowania spiskowców w zaborze rosyjskim i pruskim
- pojedyńcze wystąpienia w Galicji
- przeciw powstańcom - wojska austriackie i oddziały chłopskie
- RABACJA GALICYJSKA -
Jakub Szela
- wybuch powstania - luty 1846r. - Rząd Narodowy i Manifest (!)
- do chłopów - procesja - masakra
- wcielenie Rz. Krakowskiej do Austrii
- SKUTKI
5. "Za naszą i waszą wolność" - Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów
ćw. 5, str. 61
Full transcript