Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Компани түүнийг үүсгэн байгуулах

No description
by

Tsendsuren Bayraa

on 26 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Компани түүнийг үүсгэн байгуулах

Эх сурвалж:
Оюунгэрэл багшын лекц
www.google.com Компаний хэлбэр -ХК
~Хувьцаа эзэмшигч нь бусад хувьцаа эзэмшэгчийн саналыг харгалзахгүй өөрийн хувьцаагаа чөлөөтэй худалдах эрхтэй
~Компаний дүрмэнд өөрөөр заагаагүй бол нээлттэй ХК нь нээлттэй ба хаалттай захиалгын үндсэн дээр хувьцаа болон бусад үнэт цаас гаргаж болно.
-нээлттэй
-хаалттай Компаний давуу ба сул тал Давуу тал:
~Хөрөнгө оруулагч нь зөвхөн худалдаж авсан хувьцааныхаа хэмжээгээр хязгаарлагдмал хариуцлага хүлээдэг учир хөрөнгө оруулагчын бусад хувийн өмч хамгаалагддаг
~Компаний хувь нийлүүлэгч, түүний удирдах бүрэлдэхүүн анх үүсгэн байгуулсан этгээд өөрчлөгдөх нь компани татан буугдах үндэслэл болохгүй бөгөөд, иймэрхүү өөрчлөлтийг үл харгалзан компани оршин тогтнодог тул компанийг хамгийн тогтвортой бизнесийн байгууллага гэж үзнэ.
~Компани нь хувьцаа гаргах замаар олон хөрөнгө оруулагчдыг татах чадвартай тул хөрөнгийг төвлөрүүлэн том бизнес хийх боломжтой. ~Компани нь оноосон нэртэй байх бөгөөд түүнийг хэрэглэх тохиолдол бүрт уг нэрийн ард компаний хэлбэрийг тодорхойлсон "ХК, ХХК" гэсэн ялгах тэмдэглэгээ хэрэглэнэ.

~Компаний оноосон нэр нь бусад компани , өөр хуулийн этгээдийн оноосон нэртэй давхардаагүй байх ба компани оноосон нэрээ бүртгэх байгууллагад бүртгүүлснээр түүнийг хэрэглэх онцгой эрхтэй байна.

~Компани нь бүртгэх байгууллагад бүртгэгдсэн өөрийн бэлгэдэл болон барааны тэмдэгтэй байж болно.

~Компаний оршин байгаа газар шуудангийн хаягийг түүний ерөнхий захиргаа байршилж байгаа газраар тодорхойлно.

~Компаний хаягийн өөрчлөлтийг хуулийн этгээдийн дагуу бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ. Компаний оноосон нэр, оршин байгаа газар Компани түүнийг үүсгэн байгуулах - Компани гэж юу вэ?
- Компанийн хэлбэр
- Компанийн давуу ба сул тал
- Компаний оноосон нэр оршин байгаа газар
- Компани үүсгэн байгуулах
-Компани үүсгэн байгуулагч
-Шинээр компани үүсгэн байгуулах
- Компани үүсгэх үндсэн баримт бичиг Хувь нийлүүлэгчдийн оруулсан хөрөнгө нь тодорхой тоонд хуваагддаг, өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй, үндсэн зорилго нь ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг КОМПАНИ гэнэ. Компани гэж юу вэ? -ХХК
~Хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж түүнийг захиран зарцуулах эрх нь компаний дүрмээр хязгаарлагддаг компанийг хэлнэ.
~ Үүсгэн байгуулагчийн тоо 50аас дээшгүй
~ Хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааг бусад хувьцаа эзэмшигч өөрийн компанд бичгээр мэдэгдэнэ. ХК ба ХХК ялгаа
~Үүсгэн байгуулах хувьцааны захиалга авах арга

~Үнэт цаас гаргах журам

~Хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа захиран зарцуулах эрх. Сул тал:
~Хөрөнгө оруулагчид нь өмчөөсөө холддог
~Төрийн зохицуулалт их (компани байгуулах, татан буулгах, татвар, удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналттай) гэх мэт асуудлаар
~Давхар татвар төлдөг(ноогдол ашиг дээр нь татвар ноогддог) Компанийг үүсгэн байгуулах
~Шинээр:
Хуулийн этгээдийн өөрчлөн байгуулах (нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх ) замаар

~Хэн үүсгэн байгуулж болох вэ?:
Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээд түүнчлэн хуульд заасан бол гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, харъяалалгүй хүн. Компани үүсгэн байгуулагч:
~Компани нэг үүсгэн байгуулагчтай байж болно.

~Компани үүсгэн байгуулагч нь тухайн компаний хувьцааг эзэмшихгүй байж болно.

~Компанийг үүсгэн байгуулах, улсын бүртгэлд бүртгүлэхтэй холбогдсон зардлыг компаний үүсгэн байгууллагчид хамтран хариуцна.

~Компани үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь бусад компаний үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч байж болно. Шинээр компани үүсгэн байгуулах:
~Үүсгэн байгууллагчдын хурлын шийдвэрээр компанийг үүсгэн байгуулах.

~Компанийг нэг этгээд үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд тухайн этгээд нь үүсгэн байгуулах шийдвэр гаргана.

~Нэгээс дээш этгээд үүсгэн байгуулах тохиолдолд үүсгэн байгууллагчид нь компани үүсгэн байгуулах талаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулна. Компани үүсгэх үндсэн баримт бичиг
~Компани үүсгэн байгуулах хурлын шийдвэр
~Компаний дүрэм
Компаний дүрэм бол үүсгэн байгуулах үндсэн эрх зүйн баримт бичиг бөгөөд компаний удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагааны үндсэн асуудлыг зохицуулсан дотоодын эрх зүйн баримт бичиг юм. Компаний дүрмийг үүсгэн байгуулагч нар боловсруулна.
Full transcript