Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stakeholderská analýza podniku

No description
by

Iveta Beranova

on 17 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stakeholderská analýza podniku

součást strategické analýzy
stanovena vize a mise
druh organizace 1) Cíl analýzy 2) Identifikace stakeholderů nejobtížnější problém: vyjmenovat všechny stakeholdery omezit se na kruh relevantních stakeholderů Stakeholderské pojetí podle Blažka 3) Analýza hodnot a segmentace stakeholderů Podnik = střet zájmů subjektů -> vklad do podniku -> podmínka "bytí stakeholderem" I) Podnik Hodnota -> stakeholder -> podnik maximalizace hodnoty
hodnotu se stakeholdery směňuje Segmentace Různí stakeholdeři - různý význam A) Vlastníci Rozdělování hodnot - poslední X riziko největší Hodnota pro vlastníky zisk X riziko X výše vkladu možnost zaměstnání vlastníka, rodinných příslušníků seberealizace Hodnota pro podnik Základní vklady -> pořízení majetku B) Zaměstnanci Hodnota pro zaměstnance Hodnota pro podnik Tvořit plat Ocenění práce, podmínky práce, práce samotná -> motivační faktory - klíčové pro ocenění vztahu Rozhovor se z-ci struktura potřeb z-ců
osoby, se kterými se srovnávají
hodnota odměn Poskytnutí VF Stejně jako ve vztahu s dodavateli, věřiteli a vlastníky příjemci výrobků a služeb
spotřebitelé obchodníci C) Zákazníci Pohnutky k nákupu Různé
např.: mobilní telefon Hodnota pro zákazníky Hodnota pro podnik Komplikované zjistit -> subjektivní Potřebujeme znátjnhjbjknknkknmmmmmmmm náklady za komplementy
substituty
vlivy makroprostředí
vlivy mikroprostředí
další náklady
konkrétní motivátory Stejná jako u dodavatelů D) Dodavatelé ne tak významní jako zaměstnanci či odběratelé převis nabídky nad poptávkou Hodnota pro podnik i dodavatele Znamená to samé Hodnotu lze dobře vypočítat v krátkém obdoví u dodávek potřebným k produkci U opakovaných kontaktů spolehlivost
včasnost
přesnost
kvalita znásobeno předpokládanou délkou vztahu snižuje transakční náklady zvyšuje jistotu Zjištění hodnoty vztahu zisk dodavatele
přispívá k bodu zvratu
přispívá k inovacím
přináší informace
nové kontakty E) Věřitelé Hodnota pro věřitele úroky za půjčené peníze uplatněny matematické algoritmy při výpočtu hodnoty vztahu podnik může snižovat vnímané riziko transparentním chováním informováním o relevantním dění Zjištění hodnoty vztahu počet věřitelů
délku každého vztahu
existenci dalších služeb
informační otevřenost podniku
další faktory, které mohou ovlivňovat míru rizika Očekává plnění povinností F) Stát placení daní a jiných odvodů
dodržování předpisů Stejně jako u věřitelů algoritmizované chování, proaktivní přístup se nepředpokládá Hodnota pro stát U proaktivního chování: politika zaměstnanosti rozvoj infrastruktury ochrana životního prostředí Hodnota pro podnik dotace zakázky zlepšení infrastruktury možnost snížení daňových povinností Nejrozporuplněji zvolená skupina G) Komunity Členové: národa, občané státu, kulturní skupiny, skupiny v geografické blízkosti podniku Vymezeni na základě zájmů např. o životní prostředí Školy, odborný tisk, média, rodinní příslušníci zaměstnanců, spotřebitelské svazy Vznikají na základě různých potřeb Hodnota pro komunity různorodé, stanovené na základě potřeby komunity životní prostředí, sport, zdravotnictví, sociální péče, kultura, vzdělávání Stakeholderská analýza podniku např. Model tří atributů 4) Atributy stakeholderů autor: Mitchell a kol. kdo je to stakeholder
komu by měl management podniku věnovat pozornost soustava tří atributů Model tří atributů Moc Schopnost těch, kdo jí vládnou, dosáhnout svých cílů Legitimita zevšeobecněné vnímání nebo předpoklad, že něčí jednání je
žádoucí, správné nebo vhodné v rámci nějakého společenského
a výkladů systému norem, hodnot, názorů Naléhavost Volání po okamžité pozornosti / naléhání Model tří atributů 5) Testování atributů 1. Byla tato stakeholderská skupina pro vaši organizaci vysoce důležitá? [měla u vašeho manažerského týmu vysokou prioritu] 2. Dostalo se této skupině značného času a pozornosti od vašeho manažerského týmu? 3. Bylo uspokojování požadavků této skupiny důležité pro váš manažerský tým? 6) Mapa stakeholderů identifikovat stakeholdery analyzovat hodnoty a segmentovat stakeholdery analyzovat atributy stanovit cíl analýzy (cc) image by nuonsolarteam on Flickr analyzovat možný vývoj hodnot a atributů sestrojit mapu stakeholderů příjmout odpovídající opatření analyzovat dopady opatření a případně opatření korigovat 1 2 3 4 5 6 7 8 Postup stakeholderské analýzy Čerpáno z diplomové práce Stakeholderská analýza ( Martin Kočí ) Stakeholderská analýza – implementace na konkrétní podnik Cíle : zjistit obecné informace týkající se stakeholderů (jejich zájmy, případnou nespokojenost, zařazení do určité skupiny podle Mitchella apod.), tak hlavně názor generické podskupiny architekti a dalších skupins problémem spojených, na manažerský problém spojený s motivací top architektů. Součástí analýzy budou i dotazníky pro generické skupiny vlastník, zaměstnanci, střednímanagement, vyšší management a architekti, který bude mít za úkol zjistit celkový stav aspokojenost s podnikovým klima či vývojem společnosti. DĚLENÍ STAKEHOLDERŮ Hodnoty důležitosti a spokojenosti jednotlivých faktorů u skupiny Vlastníci Hodnoty důležitosti a spokojenosti jednotlivých faktorů u skupiny Střední management ANALÝZA 3 ATRIBUTŮ Děkujeme za pozornost! Zdroje Kočí, M. STAKEHOLDERSKÁ ANALÝZA PODNIKU. Diplomová práce, Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2012. <i>NÁVRH VYUŽITÍ STAKEHOLDERSKÉHO PŘÍSTUPU PŘI STRATEGICKÉ ANALÝZE PODNIKU</i> [is.muni.cz/thesis/online]. Brno, 2010 [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/4209/esf_d?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3D%C4%8D%C3%A1stek%20ond%C5%99ej%20agenda:th%26start%3D1. Disertační práce. Masarykova univerzita. Beranová Iveta 358368
Kocfeldová Tereza 348744
Kopecký Ondřej 358370
Full transcript