Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Europa erobrer verden

No description
by

Anders Tindeland

on 18 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Europa erobrer verden

Europa erobrer verden
Nye ideologier
Nasjonalisme
Imperialismen
1. verdenskrig

Den røde linjen fra Kapp til Kairo
"I contend that we are the finest race in the world and that the more of the world we inhabit the better it is for the human race. Just fancy those parts that are at present inhabited by the most despicable specimens of human beings what an alteration there would be if they were brought under Anglo-Saxon influence[...]"
Fremveksten av arbeiderklassen
Den industrielle revolusjonen
Fabrikker
Arbeidsplasser i byene

Harde kår
Lange dager
Hardt arbeid
Lav lønn
Ingen helsetjenester
Fagforeninger
Samlet arbeiderne
Sloss for:
Lønn
Stemmerett
Bedre samfunn

Streik
Virkemiddel for å få gjennomslag for en sak
Førte til at arbeidsgiverne likte fagforeninger dårlig
-Norges første fagforening i 1872-
Ideologier
Hva er en ideologi
"En ideologi er hvordan man tenker seg at et samfunn bør styres. Den gir også svar på hvordan man skal få til eventuelle samfunnsendringer."
- Kosmos 9
Konservatisme
Hvem?
Borgerskapet:
Rike
Eier eiendom
MEN --> ikke adelige
Hva?
Ønsker ikke forandringer
Synes det er naturlig at det er forskjell på folk
Syntes det meste i samfunnet var bra
Hvorfor det?
Hvorfor?
Var mye færre enn arbeiderne
En samlet arbeiderklasse kunne være farlig

Hadde mange fordeler de ikke ville gi fra seg
Mest opptatt av å tjene penger

Forandringer:
Helst ikke
I tilfelle langsomt og nøye gjennomtenkt
John Locke
Adam Smith
John Stuart Mill
James Mill
Liberalismen
Bygger videre på konservatismen
Nøkkelord: FRIHET
Alle skal ha frihet til å jobbe for seg selv
Ingen innblanding fra staten
Sosialisme
Hvem?
Arbeiderne
De som tjente lite
Mot urettferdig behandling

Karl Marx
"Arbeidere i alle land, foren dere!"
Ønsket revolusjon
Det kommunistiske manifest
Hva?
Oppsto på grunn av urettferdighetene i samfunnet

Ønsket at:
Goder og byrder skulle deles
Fellesskapet skulle eie maskiner og fabrikker osv.
Vokste frem i store deler av Europa på 1800-tallet
I Russland vant kommunismen frem
Hvordan oppnå likhet?
Noen viktige punkter
Kommunistene
Reise seg og kjempe for det - revolusjon!
Sosialdemokratene
Ville innføre sosialismen mer gradvis
Stemmerett for arbeiderne
Nasjonalisme
En ideologi om at hver nasjon skal ha sin egen stat med et avgrenset geografisk område.

Nasjon:
Folk med felles språk og kultur
Nasjonalstat:
Nasjoner som har egen stat
Norge:
Nasjonalstat med nasjonal selvråderett
At Norge styrer seg selv
Ikke alle folkegrupper har en egen stat

Kurderne:
Folkegruppe som bor i flere stater i midtøsten og Tyrkia
Samene:
Bor også i flere land - Norge, Sverige, Finland og Russland
Den franske revolusjonen
Bragte med seg begrepene nasjon og nasjonalfølelse

Før revolusjon:
Kongen all makt
Folket pleide kongens gårder

Under revolusjonen (og etter)
Kongen halshugd

FOLKESUVERENITETSPRINSIPPET
Folkesuverenitetsprinsippet betyr at makten i et land stammer fra folket.

Folket har rett til å velge hvem som skal styre landet.
Tyskland samles
Sterk nasjonalfølelse
Nasjonalromantikken blomstret
Brødrene Grimm - eventyr
Robert Schumann - komponist
Tidligere forsøk på samling var mislykkede
Otto von Bismarck
Kansler i Preussen
1864-1871 ledet han krig for å samle Tyskland
Senere kalt "Jernkansleren"
Italia samles
Guiseppe Garibaldi
Sjømann og frihetskjemper
Fikk spørsmål om han kunne befri italienerne fra deres konger

Opprør på Sicilia
Garibaldi til unnsetning
Førte til at Sør-Italia ble befridd

I 1870 var de fleste småstatene lagt under den nye kongen Kong Victor Emanuel
Følgene av nasjonalismen
Bedre enn... / Verre enn...
"Siden Gud tydeligvis skapte den engelskspråklige rasen til sitt utvalgte redskap, [...] så ønsker han sikkert også at jeg gjør hva jeg kan for å gi vårt folk så mye makt som mulig."
Imperialisme
betyr "å herske"
Imperialismens tidsalder
1870-1914
Jakten på kolonier startet
Ute etter "ære og makt"
Berlin-konferansen
Årsaker:
1875: Belgias krav rundt Kongoelva
1882: Storbrittania tar Egypt mot franskmennenes vilje
Suezkanalen
Fare for krig
Kappløpet fylt av konflikter
Svaret: Berlinkonferansen - delte Afrika i biter
Hvor mange afrikanere deltok på møtet?
Hvorfor imperialisme?
Økonomi:
Industrien trenge nye markeder og nye råvarer
Nasjonalisme:
"Ære og berømmelse"
Klassekamp:
Avlede misfornøyde arbeidere - ytre fiende
Rasisme:
"Europeere er best" - andre må vike
Kristen misjon:
Ville omvende "hedninger og barbarer"
Mange ville hjelpe, men ble en del av imperialismen
Maktkamp i Europa:
Ingen ville at andre skulle ha mer
Full transcript