Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Planning en ontwikkeling van interventies

No description
by

Karel Herman

on 22 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Planning en ontwikkeling van interventies

Planning en Ontwikkeling
van Interventies

RECHT JE RUG
Shana Lagrange
Niels Vermeulen
Melanie 't Gilde
Tina Holvoet
Karel Herman
Overzicht presentatie
Stap 1: Needs Assessment
1. Stap 1: Needs assessment

2. Stap 2: Veranderingsdoelen

3. Stap 3: Methoden & Strategieën

4. Stap 4: Programma ontwikkeling & plan programma uitvoering en gebruik

5. Stap 5: Plan programma invoering en gebruik

6. Stap 6: Plan programma evaluatie

7. Bespreking resultaten

8. Kritische nabespreking

9. Take home message
Focus van de interventie
Factor: kennis van de leerkracht = actor


Persoonlijke determinant: kennis leerling


Gewenste uitkomst: stijging in kennis verbetering van de zithouding
Stap 3: Methoden en strategieën
Stap 4: Programma ontwikkeling &
plan programma uitvoering en gebruik

Stap 5: Planning programma
invoering en gebruik

Stap 6: Plan programma evaluatie
Resultaten effectevaluatie
Resultaten procesevaluatie
Kritische nabespreking
Take home message
Stap 2: Veranderingsdoelen
2 leefklassen (3e en 4e leerjaar)
Interventieklas
Controleklas
23 leerlingen
25 leerlingen
Introductiefilmpje
Informatiebundel
Poster
Leerkrachten/School: Intermediairen
Leerkrachten: Implementatie
Eenvoudig te ontwikkelen
Stappenplan
Uitwerken interventiemateriaal
Voorstellen materiaal + interventie
Pre-test + interventiemateriaal geven
Interventie ondersteunen + tussentijdse procesevaluaties
Voor de leerkracht
Opgebouwd uit:
Effectevaluatie (observatie + test)
- Introductie met enkele cijfers (belang van interventie)

- Correcte zithouding

- Feedback geven

- Wat moet de leerkracht doen

- Planning
Uitvoering leerkracht
Infobundel lezen
Toelichten interventie
Uitvoeren interventie:
Problematiek verdient de nodige aandacht
Niet veel nodig om veel te bereiken
Interventie vereist opvolging en ontwikkeling
Duurzaamheid
Potentieel?
Interventiemateriaal = bezit van de school
Effectevaluatie
Procesevaluatie
Kosteneffectiviteit
Kennis van de leerlingen
Kennistoets (na de observatie)
Pre- en posttest: Verschillen?
Interventie- en controlegroep: Verschillen?
Interbeoordelaarsvariabiliteit
1 ontwikkelaar verbetert Zelfde leerlingen
Lijst opstellen van goede antwoorden
Houding van de leerlingen
Observatieformulier: Score op zithouding
Pre- en posttest: Verschillen?
2 onderzoekers Interventieklas
3 onderzoekers Controleklas
1 onderzoeker observeert zelfde leerlingen
Observatie vóór kennistoets
Vragenlijsten
Mening, ervaring en feedback van de leerkracht
Tussentijdse evaluatie
Na elke interventieweek
Verschil in implementatie per week?
Eindevaluatie
Totaal = €70
60 euro 2 posters
Gerechtvaardigde kost
Boegbeeld interventie
10 euro Afdrukken
Kleine aanpassingen + zelfde budget = Nog groter effect mogelijk
Procesevaluatie
Interventiemateriaal
Effectevaluatie
Via mail
Observatie (onafhankelijk?)
Levene's Test: F = 7,894 en p = 0,008
De varianties tussen beide groepen verschillen significant
Equal variances not assumd: p = 0,025

Significant verschil

De kennis op de pre-test is beter bij de controleklas (5,64 ± 2,79) dan bij de interventieklas (3,94 ± 1,70)
Independent Sample T-test
Verschil in zithouding op de pre-test tussen beide klassen
Independent Sample T-test
Levene's Test: F = 0,423 en p = 0,520
De varianties tussen beide groepen zijn voldoende gelijk
Equal variances assumed: p = 0,050

Significant verschil

De zithouding op de pre-test is beter bij de controleklas (5,63 ± 3,27) dan bij de interventieklas (3,56 ± 2,91)
Conclusie
PO1: 1x per uur zitgedrag onderbreken CO1: Belang van onderbreken zitgedrag vertellen

PO2: Correcte zithouding aannemen CO2: Voordelen goede zithouding verwoorden
+ zelf goed voorbeeld geven

PO3: Wijzen op AP correcte zithouding CO3: AP rugvriendelijke zithouding verwoorden

PO4: Gerichte feedback geven CO4: Erkennen van belang van feedback
Voorbeeldvraag
Te weinig richtlijnen
Controleklas in zelfde school
Vragenlijsten
Toetsen: duidelijk?
Gezondheidsgedrag?
Doelgroep?
Waar?
Literatuur?
Doel?
Niet rugvriendelijk neerzitten op een stoel
Lagere schoolkinderen
Freinetschool De Boomgaard (Gent)
Problematiek zithouding grote prevalentie LRP

Verschillende omgevingsfactoren van belang !
Preventief LRP voorkomen
Inspelen op correcte zithouding
PO1: Aanvang les: handen op rug CO1: Verwoorden "rug tegen leuning = rug recht"

PO2: 1x per uur rechtstaan CO2: Voordelen onderbreken zitgedrag verwoorden

PO3: Rugvriendelijke zithouding aannemen CO3: Criteria rugvriendelijke zithouding verwoorden

PO4: Actief neerzitten zonder rugleuning CO4: Toepassen van criteria bij actieve zithouding

VERANDERINGSDOELEN
METHODEN
METHODEN
Kennis lagere schoolkinderen
Kennis leerkrachten
- Chunking
- Using imagery
- Persuasive communication
- Arguments
- Feedback
- Modeling
- Active learning
- Arguments
STRATEGIEËN
STRATEGIEËN
Infobundel
Poster
Introductiefilmpje
Algemene indruk
Peilen naar volgende componenten:
Na afloop van de interventie
- Infobundel
- Poster
- Promotiefilmpje
- Oefeningen
- Suggesties
Poster
Animatiefilmpje
LARS
Poster + filmpje controleklas
Bewegingstussendoortjes
Feedback
Implementatie concreter begeleiden voor maximale effecten
Onafhankelijke beoordelaars inschakelen
>1x filmen in plaats van observatie tijdens de les
Verschil in kennis op de
pre-test tussen beide klassen
Verschil in kennis tussen beide klassen van pre- naar posttest
Repeated Measures Anova
Interactie-effect (tijd x klas): F = 1,710 en p = 0,202

Er is geen significant verschil in de verandering van kennis van pre- naar posttest tussen de interventieklas en de controleklas
Verschil in zithouding tussen beide klassen van pre- naar posttest
Repeated Measures Anova
Interactie-effect (tijd x klas): F = 3,807 en p = 0,061

Er is een trend tot een significant verschil in de verandering van de zithouding van pre- naar posttest tussen de interventieklas en de controleklas
Pre-test: reeds verschillen


Kennis: niet significant verschillend


Zithouding: trend tot significant verschil
Gedragsdoelen
Veranderingsdoelen
Focus op kennis leerlingen
Veranderingsdoelen
Gedragsdoelen
Focus op kennis leerkrachten
Verbetering op kennis en zithouding
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Vragen ?
Kindvriendelijk
Veel missing values
- Les starten met handen op rug
- Tijdens les feedback (individueel)
- Na les feedback (klassikaal)
- Zitgedrag onderbreken
Full transcript