Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1 undervisningsdag: Projekt Velfærdsteknologi for børn og unge

Gentofte, 1. undervisningsdag for teknologiagtener
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 20 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1 undervisningsdag: Projekt Velfærdsteknologi for børn og unge

3 undervisningsdage
for teknologiagenter
SUS' opgaver
Projekt 'Velfærdsteknologi for børn og unge'
1. undervisningsdag for teknologiagenter

Formålet er at inspirere og give viden om social IT.
Workshops for alle interesserede medarbejdere og ledere:

Leg
Onsdag d. 11. marts kl. 13 til 16
Sted: Egebjerg Plejehjem, Sognevej 3, 2820 Gentofte

Struktur
Onsdag d. 25. marts kl. 13 til 16.
Sted: Egebjerg Plejehjem, Sognevej 3, 2820 Gentofte

Sociale historier
Onsdag d. 15. april kl. 13 til 16.
Sted: Egebjerg Plejehjem, Sognevej 3, 2820 Gentofte

Kommunikation
Onsdag d. 29. april kl. 13 til 16.
Sted: Egebjerg Plejehjem, Sognevej 3, 2820 Gentofte

Træning
Tirsdag d. 5. maj kl. 13 til 16.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, 2820 Gentofte
Workshops
Formål:
Klæde jer på til jeres nye rolle som teknologiagenter
Introducere jer til social IT - og afprøve social IT
Forberede jer på hvordan I kan arbejde med social IT på jeres tilbud
Skabe rum til erfaringsudveksling og vidensdeling

Arbejdsformen bliver legende, der vil være oplæg, gruppediskussioner – vi skal pirre nysgerrigheden og inspirere jer.

Dag 2: Teknologi, platforme og betjeningsudstyr
Torsdag den 29. januar kl. 11:45 til 16 inkl frokost.
Sted: Egebjerg Plejehjem, Sognevej 3, 2820 Gentofte

Dag 3: Organisering, implementering og dokumentation
Onsdag den 18. februar kl. 13 til 18. Kl. 18-20 spiser vi middag sammen.
Sted: Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund
Undervisning af teknologiagenter
Social IT er
, teknologi der understøtter og styrker borgernes muligheder for at være aktivt deltagende i eget liv - på trods af de udfordringer de har. Det er, teknologi der har et socialt perspektiv.

Social IT er fx:
computerprogrammer
hjemmesider
apps på smartphones, tablets og computere
(betjeningsudstyr)

Social IT anvendes til:
Leg og læring, dagsstruktur, sociale historier, kommunikation og fastholdelse af sociale netværk
Hvad er social IT?
Case:
Søren er 8 år og har en hjerneskade. For 1 år siden flyttede Søren fra sine forældre og to mindre brødre ind på en døgninstitution, tæt på familien. Søren kan godt lide at være på døgninstitutionen, hvor der bor 12 børn i alt. Søren har både kommunikative og kognitive vanskeligheder. Hans evne til at opfatte, hvad andre siger er god, men han har svært ved selv at udtrykke sig. Søren er meget glad for sin familie, og det er vigtigt for ham at have kontakt til dem. Han vil meget gerne fortælle sine forældre om sin dag, og sige godnat til dem inden han skal sove. Sørens forældre har ikke mulighed for at besøge Søren hver dag, så der er behov for at holde kontakten på anden vis. Søren har sin egen computer.

Teknologi: Skype

Kommunikation og fastholdelse af netværk
Case:
Christian er 9 år gammel. Han er autist og går i specialskole. Han har svært ved at indgå i sociale relationer. Han har svært ved at afkode normer og uudtalte forventninger fra andre. Han får støtte til at blive bedre til at være social og tale med andre. Støtten betyder, at han har lettere ved et etablere kontakt til andre, men det er en stor udfordring for ham at fastholde kontakten til andre, hvis de andre ikke selv er opsøgende. Chriatian har haft en konflikt i frikvarteret, og kommer ind i klassen og er ophidset. Christian har svært ved at håndtere konflikten:

Teknologi: Scan How (app, iOS og Android)
Ved Christians plads er der en QR-kode, som han kan scanne evt. sammen med en lærer. Ved scanningen kommer en video frem med Christians AKT-lærer, der fortæller hvilke handlemuligheder han har, når der opstår en konflikt.
Leg og læring
Case
Oscar er 4 år gammel. Han har Downs syndrom og går i en specialbørnehave for børn med udviklingshæmning og andre handicap. Her trives han godt, og der er pædagoger, som han har knyttet sig til, og som har en god fornemmelse for hans behov. Oscars sproglige udvikling er forsinket, men han forstår en hel del, af det der bliver sagt, og han kan også selv svare i to-tre ords sætninger.

Det er vigtigt for Oscar at gå i børnehave og have sociale relationer. Oscar er meget udadvendt, og nysgerrig, og i børnehaven er han god til at lege med de andre børn. På grund af Oskars sproglige udvikling har han svært ved at fortælle sine forældre om, hvad han laver i børnehaven.

Teknologi: Book Creator (app, iOS, 39 kr)

Sociale historier
Jan/feb
5 teknologiworkshops
for alle interesserede medarbejdere og ledere
Mar/apr/maj
2 netværksmøder for teknologiagenterne

Styregruppemøder
Dagens tema:
Behov
Hvert bord
ca. 20 min.
1.
Lav en liste med behov på megapostits
2.
Forbered 1 min. præsentation med konkret bud på:
- Hvordan I vil gå hjem og identificere behov hos jeres borgere?

Hvordan griber vi opgaven an?

Erfaringer fra tidligere projekter

7. GODE RÅD
Teknologiageneter i praksis
Hvad tænker I om rollen som teknologiagent?

Hvad kan I konkret gøre, når I kommer hjem?

Kan I bruge nogle af de 7 gode råd?

Hvad er I mest usikre på nu?

Hvad er I mest nysgerrige på?

DISKUTER
Hvad har I snakket om?
Hvad fylder mest?
En runde i plenum
Case
Sandra er 13 år. Hun er autist, og går i 6. klasse. Hendes skole er integreret i det døgntilbud, hun bor på. Sandra har et stort behov for systemer, rammer og forudsigelighed - hun er meget detaljeorienteret. Det er ikke altid let at imødekomme Sandras behov. Særligt er det en stor udfordring hvis der er vikarer på arbejde, da overleveringen af den nødvendige information til vikaren kan være utilstrækkelig. Sandra har en smartphone.

Teknologi: Struktur (app, iOS)
Dagsstruktur
Til næste gang

1: Madness præsentationer...
Du skal forberede en KORT præsentation på max 45 sekunder. I præsentationen skal du:
- præsenter dig selv
- hvor arbejder du
- en social IT du har arbejdet med

I må selv bestemme formen på præsentationen.

2: Podio
- Læg et billede af jer selv på jeres profil
- Opret et indlæg i videndelingsappen
(fx hjemmeside, video, app)
Tak for i dag
I må meget gerne byde ind med jeres erfaringer undervejs.
Workshop og netværk planlægges og gennemføres i samarbejde med jer
Velfærdsteknologi
er brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi understøtter og forstærker fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er især rettet mod ældre mennesker, mennesker med kroniske sygdomme og mennesker med handicap i forskellige former og grader

Velfærdsteknologi kan være softwaresystemer, der bygger på og integrerer alarmer, sensorer og kontakter. Derudover kan det også være softwareplatforme, som indgår i forskellige sammenhænge, såsom intelligente hjælpemidler, intelligent tøj, rengøringsrobotter, og intelligente boliger.
(IDA og KL 2008)
Aktivitetskalender
Trin for trin -beskrivelser af aktiviteter med billeder og tekst
Rating af dagen (noter + 10-skala karakter)
Del "resultater" med kontaktpersoner
Book Creator
Kan bruges som digitalt pædagogisk værktøj til:
Sociale historier, livshistorier, dagbøger, arbejdsgange mv.
Bøger laves via lyd, video, billeder og tekst

...Og finger-tegning direkte i app'en

Oplagt at bruge sammen med borgeren
Bøger laves i app'en

Herefter eksporteres de til iBooks (apple-app), e-mail eller som pdf

Nem og intuitiv
Har du erfaringer med at bruge social IT?
Har du erfaringer med at bruge social IT
til leg og læring?
Har du erfaringer med at bruge social IT til dagsstruktur?
Har du erfaringer med at bruge social IT
til sociale historier?
Har du erfaringer med at bruge
social IT til kommunikation?
1. Vær nysgerrig
Undersøg teknologi
Leg
Søg inspiration
2. Tag udgangspunkt i én konkret borgeres behov
Social IT handler om resultater for borgerne

Undersøg borgerens faktiske behov

Hvis afsættet ikke er i borgerens faktiske behov, risikerer vi stort mismatch mellem teknologi, mål og resulater
3. Start sikkert og vær forberedt på at fejle alligevel
Vælg simpel teknologi

Afprøv sammen med få borgere

Alle begyndelser handler om at blive klogere
4. Brug tid på teknologien
Lær teknologien grundigt før i introducerer den for borgeren

Bring fagligheden i spil
- Hvordan I omstætter teknologiens muligheder til resultater sammen med borgeren er altafgørende

- Fagligheden ligger i opsætning og valg af indhold, anvendelse af teknologien og fremgangsmåde sammen med borgeren
5. Gør indsatsen robust og åben
Inspirer kolleger

Inddrag kolleger

Sæt projektet på personale møder

Del den viden, I får

Søg sparring
6. Lav en konkret plan
En konkret plan for, hvordan I afprøver teknologien

Hvem gør hvad, hvornår, hvordan og hvor længe?

Skriv det ned!
7. Dokumentér
Vi starter op for at lære, koordinere og skabe resultater for borgerne

Hvad gør I?
Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvorfor?
20-25 minutter rundt om bordet
Hvad tænker I om rollen som teknologiagent?

Hvad kan I konkret gøre, når I kommer hjem?

Kan I bruge nogle af de 7 gode råd?

Hvad er I mest usikre på nu?

Hvad er I mest nysgerrige på?

DISKUTER
20-25 minutter rundt om bordet
Hvad har I snakket om?
Hvad fylder mest?
En runde i plenum
Øvelse: At identificere behov
Hvordan kan vi identificere behov?
Tag udgangspunkt i en konkret borger

Tænk på kategorierne: struktur, kommunikation, sociale historier og leg

Hvilke funktionsnedsættelser eller behov kan vi arbejde med?
Hukommelse, opmærksomhed og kognitive funktioner
Planlægning, struktur, dømmekraft, problemløsning, kommunikation, social kontakt
Afsæt
- Hvilke faglige indsatser arbejder I med nu? Kan de understøttes med IT?
- Hvilke teknologi-kategorier er særligt relevante for de borgere, I arbejder med?
- Kan I inddrage borgerne ift. at identificere behov og vælge teknologi?
En digital platform til at understøtte videndelingen i projektet
Hvad kan I bruge det til?
Stille spørgsmål / tale sammen
Dele viden / dokumenter / billeder
Se kalender for projektet
Få sparring og inspiration
Finde alle relevante dokumenter for projektet
Lad os prøve Podio!
Findes som hjemmeside og app
Apr/jun
Full transcript