Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

амоняк

No description
by

Lao Danum

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of амоняк

Производство на амоняк Амонякът е безцветен газ с остра миризма. Той силно дразни лигавицата. Втечнява се лесно при повишаване на налягането, а при понижаването му се изпарява, като поглъща голямо количество топлина. Оптимални условия за получаване
на амоняк Оптимални условия за получаване на амоняк
- непрекъснато подаване на азотводородна смес
- отвеждане на получения амоняк
- температура 400-500ºC
- налягане 30MPa
- катализатор гъбесто желязо Производство на амоняк 1. Оптимални условия за получаване на амоняк
1.1. Повишаване С на изходните в-ва и отстраняване на продукта
1.2. Повишаване P в с-мата, за протичане на правата реакция
1.3. Понижаване на t
1.22. Етапи на производствения процес
2.1. Получаване на азотоводородна смес
2.2. Синтез на амоняка
2.3. Отделяне на получения амоняк
3. Приложение - в бита амонячната вода се употребява за пране на цветни тъкани, премахване на петна, избелване на найлони и коприна
- за получаване на азотна киселина, минерални торове, пластмаси, лекарства и багрила
- в хладилната техника, медицината и др. Приложение История Промишлено амонякът се получава от азот и водород съгласно уравнението: Методът е разработен през 1913 година от немските химици Фриц Хабер и Карл Бош и е известен като процеса на Хабер-Бош. За съвместната си работа те получават Нобелова награда за химия през 1918 година. 1. повишаване на концентрацията на изходните вещества и непрекъснато отстраняване на продука на реакцията
2. повишаване на налягането в системата, което благоприятства протичането на правата реакция
3. понижаване на температурата, защото синтезът на амоняк е екзотермична реакция Катализатор Практическият проблем е как при по-ниска температура процесът да протича с достатъчно висока скорост. Решението му е свързано с използването на катализатор гъбесто желязо. Той ускорява процеса при по-ниска температура.
Основните етапи са:
1. получаване на азотводородна смес
2. синтез на амоняк
3. отделяне на получения амоняк Етапи на производствения процес Получаване на азотводородна смес Водородът може да се получи от вода по няколко начина. Най-чист водород се получава при разлагане на вода с постоянен електричен ток: Процесът е свързан с изразходване на много електроенергия, което го оскъпява. По-евтин водород може да се получи при газификация на каменни въглища. Допълнително количество водород се получава и при взаимодействие на въглероден оксид с водната пара: Напоследък най-използван метод за получаване на водород е този от метан: Азотът се получава от втечнен въздух. Втечняването става при високо налягане и ниска температура. Отделяне на получения амоняк Нереагиралите газове се връщат в синтезната колона заедно със свежа смес. Така се осъществява циркуларния принцип. Благодаря за вниманието! Синтез на амоняк синтезна колона При понижаване на налягането най-напред се изпарява азотът, защото кипи при по-ниска температура от кислорода. Така азотът се отделя от кислорода.
Full transcript