Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SORU SORMA TEKNİKLERİ

No description
by

gizem gül

on 16 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SORU SORMA TEKNİKLERİ

SORU SORMA TEKNİKLERİ
Eğitim en genel anlamıyla insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.Bu süreçten geçen isanın kişiliği farklılaşır.Bu farklılaşma eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri tutum ve değerler yoluyla gerçekleşir.
Eğitim sürecini, birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken öğrenme ve öğretme olayları oluşturur.Eğitim sürecinin dört temel öğesi vardır.Bunlar: hedef, içerik, öğretme, öğrenme etkinlik ve değerlendirmedir.
Her eğitim kademesinde "üst düzey düşünme" kazandırma tüm derslerin hedefi olmalıdır.Çünkü bilgi toplumu insanına,okullarda kazandırılacak en önemli davranış üst düzey düşünme becerileri kazandırmaktır.
Üst düzey düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, problem çözme, eleştirel düşünme ve etkin soru sormayı içermektedir.
Soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır.Kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış demektir.
BAŞLIK
Soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlardan biri olmuştur.
Soru cevap yöntemi, başka yöntemlerin içinde ara sıra kullanılan soru cevap tekniğinden ayrı; baştan sona soru cevap tarzında işleme demektir.
Soru cavap yöntemini tarihte ilk kullananlardan biri, Antik Yunan Filozofu Sokrates'tir.
Soru cevap yöntemiyle doğrudan öğretim yapıldığı gibi, bu yöntemle yazılan eser de vardır.Kutadgu Bilig bu yöntemle yazılan eserlerin bir örneğidir.
Son yıllarda yapılan araştırma sonuçları, bütün derslerde soru cevap yönteminin sıklıkla kullanıldığını göstermektedir.
Soru cevap yöntemi, öğretmenin bir konu ile ilgili hazırladığı soruların öğrencilere sorulması ve onlardan alınan cevapları değerlendirerek öğretim yapması esasına dayanır.
Bir başka sonuç ise, değişik soruların değişik tipte düşünme süreçleri gerektirdiği ve etkili bir dersin hem düşük hem de yüksek seviyede soruları içermesi gerekliliği yönündedir.
Soru cevap yöntemi, öğretmenin bir konu ile ilgili hazırladığı soruların öğrencilere sorulması ve onlardan alınan cevapları değerlendirerek öğretim yapması esasına dayanır.
Soru sormak öğrenme ve öğretme işleminin çok önemli bir parçasıdır.
Soru cevap yöntemi öğrencilere;

-Düşünme yeteneklerini geliştirme,
-Anlamayı kolaylaştırma
-Gözden geçirme stratejisi
-Öğrenme ve öğretmede geri besleme
-Fikirler arasında bağlantı kurma
-Merakı artırmayı
sağlar.
Öğretmenler,öğrencilere en iyi öğretim yapabilmek için iyi soru sorma,problem çözme ve komleks düşünme konusunda stratejiler geliştirmelidir.Bunun gerçekleşmesi için de öğretmenler, soru cevap yönteminin temel elemanlarını iyi anlamalıdırlar ve değişik soru tiplerini bilmelidirler.
Sanders'a göre, iyi hazır lanmış bir soru, düşüncenin boyutlarını genişletmektedir.Önemli olan öğretmenin neler soracağını bilmesi ve bu soruyu hangi amaçla sorduğunun farkında olmasıdır.
.
Araştırmacıların soru sorma kategorileri
BİLGİ
KAVRAMA
UYGULAMA
ANALİZ
SENTEZ
BLOOM (1956)
DEĞERLENDİRME
EZBER
ÇEVİRİ
YORUM
UYGULAMA
ANALİZ
MORRİ (1966)
SENTEZ
DEĞERLENDİRME
TARİH DERSLERİNDE SORU SORMA VE TEKNİKLERİ
KAVRAM OLUŞTURMA
KAVRAM YORUMLARI
KAVRAM UYGULAMALARI
TABA(1967)
OKUYARAK KAVRAMA
YORUMLAYARAK KAVRAMA
UYGULAYARAK KAVRAMA
HAROLD(1978)
SORU SORMA TEKNİKLERİ
1-BEKLEME SÜRESİ

-öğretmen etkili bir sınıf ortamı ve tartışması oluşturmak için, soruyu yönelttikten sonra öğrencilerin düşünmesi için yeterli süre vermelidir.Bu süre 3-5 sn.arasında değişebilir.
Soruyu sorduktan sonra beklemek için öğrenciye verilen süre iki bakımdan önemlidir.

1-tartışmanın yönetilmesini kolyalaştırır.
2-öğrenciler cevabı tamamlamak için beklemeyi öğrenirler.
2-İPUCU VERME
Doğru cevabı hatırlatıcı uyarıcıdır.Öğrencinin neyi,nasıl öğreneceğine ve ne yapacağına ilişkin iletilerin tümüdür.
GÖRSEL İPUÇLARI:
Grafik
Şema
Harita
Modeller
SÖZEL İPUÇLARI:
Vurgu
Örnekler
Yönergeler
Sorular
Radyo ve Teyp
3-PEKİŞTİRME:
Bir davranışın ilerde yinelenme olasılığını arttıran uyarıcıdır.Öğrenci, istenilen davranışı gösterince pekiştirilmelidir.
Pekiştirmede kuvvetli etkisi olan pekiştireçler:
-Sosyal Pekiştireçler
-Maddi Pekiştireçler
-Yiyecekle Pekiştirme
-Olumsuz Pekiştireçler
4-AÇIKLAMA İSTEME:
Eğer öğretmenin sorduğu soruya verilen cevap yanlış değil fakat yetersizse ve öğretmen öğrencinin cevabı bildiğini biliyorsa bu durumda öğrencinin verdiği cevap üzerinde öğretmen daha fazla açıklama yapmasını ister.
5-YENİDEN ODAKLANDIRMA:
Öğretmen beklediği cevabı aldığı zaman, ilgili cevap üzerinden başka bir konuyla ilgili soru sorduğunda yeniden odaklandırma davranışını yapmaktadır.
SINIF İÇİ SORULARIN ÖNEMİ:
-Konuya ilgi ve merakı arttırmak
-Belli sorunlar ve kavramlar üzerine dikkat çekmek
-Aktif öğrenme yaklaşımını geliştirmek
-Öğrenme alanını genişletmek
-Düşünme becerilerini geliştirmek
TEŞEKKÜR EDERİMMM :)
Kaynak:
-Sevil Büyükalan Filiz,Öğretmenler için Soru Sorma Sanatı: Düzeyleri, Teknikleri, Uygulama örenekleri
Full transcript