Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gárdonyi Géza

No description
by

Huszár Ádám

on 10 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gárdonyi Géza

-1901-ben jelent meg könyvalak-
ban. Ez volt egyúttal az író első
nagyregénye is.A mű születése
Gárdonyi egri alkotóéveihez
kötődik.Az író a millennium után
kezdett érdeklődni a magyar tör-
ténelem eseményei iránt.
A Bársonyhüvelyű kard:
1.
A FEJEZETEK RÖVIDEN:
Az Egri Csillagok keletkezése:
-Gárdonyi Géza XIX-XX századi író,költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.A pályafutását népiskolai tanítóként kezdte,majd újságíró ként folytatta,utána visszavonult vidékre („az egri remete”).
-Főbb művei:EGRI CSILLAGOK,ÉN FALUM,
A LÁTHATATLAN EMBER,ISTEN RABJAI...
Gárdonyi Géza rövid önéletrajza:
Egy kis zene :)
A talizmángyűrű útja:
A talizmángyűrű:
Jumurdzsák tulajdona, ez egy nagyon értékes, köves gyűrű, fekete kövön csillagok és egy félhold van rajta gyémántból.
A török janicsár a nyakában viseli bőrszíjon, ez a szerencsehozó gyűrűje.
Amikor fogságba kerül, Dobó István Gábor papra bízza őt, hogy végezzen vele. De a pap megkegyelmez neki és életéért cserébe a talizmánját kéri.
Gábor paptól a gyűrű Gergelyhez kerül, a szultán elleni merénylet előtt neki ajándékozza, egy búcsúlevél kíséretében.
Gergely Évának akarja adni, amikor titokban eljegyzik egymást, de a gyűrű nagy a lánynak, ezért visszaadja.
Sokáig nem találkozunk vele, a gyűrű Gergely ifjúkori kabátjában rejtőzik.
Sopronban, ahol Jumurdzsák álruhában feltűnik Évánál, és kereskedőnek adva ki magát, a férjét és a gyűrűt keresi, ismét előkerül a talizmán.
Éva találja meg Gergely régi ruhájában, és miután a török elrabolta kisfiukat, férje után Egerbe indul, hogy a gyűrűért cserébe visszaszerezze Jancsikát.
Az ostrom idején Jumurdzsák meghal, így talizmánja sohasem kerül vissza hozzá.
A bársonyhüvelyű kard:
Dobó István ajándékozza még a regény elején Gergőnek, aki ekkor 6-7 éves kisfiú.
Gergő bátorságáért, talpraesettségéért kapja a kardot, e szavak kíséretében: "Csak az a fő, hogy ne féljen a legény !"
Gergely gyermekkori kardja Sopronban kerül elő ismét, amikor kisfikkal, Jancsikával találkozunk.
Jancsikát Jumurdzsák elrabolja, és Egerbe viszi, hogy életéért cserébe megkapja talizmánját, mert azt hiszi, hogy az még mindig Gergelynél van.
A félszemű török a kis kardot bedobja Eger várába, annak bizonyítékául, hogy a gyermek valóban nála van..
Gergely felismeri a kis kardot, így biztos lehet benne, hogy kisfia élete veszélyben forog. De azt is tudja, hogy a gyűrű nincs nála, és így semmit sem tehet.
Közben a gyerek megszökik Jumurdzsáktól.
A történet végén, az ostrom után Jancsikát egy török asszony magával hozza a várhoz.
Gárdonyi Géza:Egri csillagok
EGER VÁRA:
-A nap tüzesen sütött.*5.*oldal.2.*bekezdés.
-Még Így csupaszon is látszik rajta,hogy úrileány:kövér,mint a galamb,és fehér,mint a tej.*5.*oldal.*5.*bekezdés.
-Jaj,a szürke!*5.*oldal.9.*bekezdés.
-Az a kis falu,ahova a két gyermek való,a Mecsek egy völgyében rejtőzködik.*6.*oldal.*8.*bekezdés.
-Az emberek élnek,halnak a kis rejtekfaluban,mint az erdei bogarak.*6.*oldal.*8.*bekezdés.
Szólások!
Az egri vár.
Jelenlegi állapotában.
-A török megnézi egynéhány fának a hátát...*7.oldal*10.*bekezdéss.
Bornemissza Gergely sorsa összefonódik Jumurdzsákéval, a félszemű janicsáréval. A regény elején megpecsételődik, hogy egész életükben szemben állnak egymással, újra és újra összetalálkoznak. A háborún belül egyéni harcot is vívnak. Találkozásaik során bizonyos tárgyaknak is nagy jelentőségük van.

Gergely és Jumurdzsák
Gergely egy jószívű vitéz ember aki mindenért megharcolt az életében.Saját életét nem féltette harca küldeni a hazájáért.
Jumurdzsák egy török katona aki véletlenszerüen mindig öszzefutott Gergellyel.
Kabzsi ember,kegyetlen személy aki habozás nélkül öl!Dervis ruhában jár.Még Gergely kisfiát is képes volt elrabolni.
Ebben a nagyon érdekes történetben többen is elnyerték rokonszenvemet:
Dobó István:Az élete árán is megvédte várát és hazáját!
Bornemissza Gergely:Rendkívül találékony és talpraesett,valamint,minden erejével harcolt a hazájáért.
Sárközi:Cigány ember,aki valahogy mindig összefutott megmentöjével,Gergellyel.Hálás,jószívü,aki mindig segítökész,de egyúttal nagyon okos ember is.


A Török Viselet
Fegyverek
A janicsárok az oszmán tötök seregben szolgálo zsoldos gyalogosoknak a katonája Az első janicsárcsapatokat 1362-ben I. Murád szultán hozta létre, melynek az ideológiai alapját az 1300-as években megalakult bektasi dervisrend szolgáltattaA janicsárokat a közhiedelemmel ellentétben csak kisrészt keresztényekből képezték ki. Murád által létrehozott janicsárság egy olyan gyalogos csapat volt, melynek tagjait a janicsáriskolákban egészen fiatal (10-15 év) koruktól kezdve arra nevelték, hogy a mindenkori szultánt feltétlen odaadással szolgálják.
Szpáhik
A szpáhi vagy régibb kifejezéssel szpahoglán különleges lovaskatona volt az Oszmán Birodalom hadseregébenAz Oszmán-török hadszervezetben és társadalomban a szpáhi kifejezést kétféle értelemben is használták: egyrészt a lovasság különleges előjogokat élvező elitalakulatának tagjaira, másrészt az adománybirtokkal rendelkező hűbéres lovaskatonákra.A reguláris zsoldos lovasság kivételezett alakulata volt, magas zsolddal, az átlagnál jobb felszereléssel és fegyverzettel. Egy aga irányította őket.
Balogh György,Balogh Mihály,Baranyai György ötlovas tiszt,Baranyai György altisz,Baranyai István,Barát Miklós,Bartha Pál várbeli tizedes,Bay András altiszt,Bay Ferenc,Benedek egri várbeli kovács,Benedek Istók,Bereczky György,Bertalan várbeli puskás,Blaskó Antal eprejesi hadnagy,Bodó Demeter,Bádogfalvi Péter,Bódy János maklári molnár,Bolyki Tamás a borsodi ötven puskás hadnagya,Borbély János hadnagy,Borbély Péter Borbély János szolgája,Bordács Bálint,Bornemissza Gergely deák,királyi hadnagy,Bor Mihály a sárosiak hetvenhat gyalogosának hadnagya,Bozy Tamás,Brum János mester,bécsi pattantyús,Budaházi István hatlovas tiszt,Csapy Mihály várbeli tizedes,Czeredy Lénárd egri puskás,Cseney Benedek pattantyús,Cses Péter várbeli puskás,Cseh János pattantyús,Czirják Mihály,Dobó István a vár főkapitánya,Deli Balázs főlegény,Dormán György főlegény,Dönelegi.
Szereplők
Full transcript