Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Epekto ng Kakulangan Pampinansyal sa Performans ng mga Mag-aaral saUnang Taon na Kumukuha ng Kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Cavite State University-Main Campus

No description
by

Armar Pagkaliwangan

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Epekto ng Kakulangan Pampinansyal sa Performans ng mga Mag-aaral saUnang Taon na Kumukuha ng Kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Cavite State University-Main Campus

Ang Suliranin at Saligan Nito
Kahalagahan ng Pag-aaral
Saklaw at Limitasyon
Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
Konseptuwal ng Balangkas
Gng. Mylene Ardina
Ikan, Charlotte Ann B.
Mojica, ThessaMerrianne H.
Oquendo, John Rod B.
Pagkaliwangan, Armar E.
Perdon, Jay-Mark N.
Rosano, Rosanna Ann R.
Introduksyon
Listahan ng mga Sanggunian
Disenyo ng Pananaliksik
Mga Respondente
Instrumento ng Pananaliksik
Tritment ng Datos
Sulating Pananaliksik
Kabanata I
Paglalahad ng Suliranin
Maraming nagsasabing pera na ang nagpapa-ikot ng mundo. Sabi pa nga sa isang linya mula sa bibliya, “For the love of money is a root of all kinds of evil.” Ngunit, sa panahon ngayon, para nang requirement ang pera para makapag-aral sa isang magandang unibersidad. Bago makapunta sa eskwelahan, kailangan mong mamasahe. Pagdating ng tanghalian at meryenda, kailangan mong maglabas ng pera para makabili. Kapag naman mayroong sandamak-mak na proyektong nabigay ang guro, wala kang magagawa kundi gumastos para sa ikagaganda at ikabubuti ng iyong marka. Ibig sabihin, ang pera ay isang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang kursong BS in Accountancy ay isa sa pinakamahirap at komplikadong kursong kunin. Katumbas din nito ang kaukulang pera na kailangan upang makapag-aral hanggang makapagtapos. Kadalasang hindi prinoproblema ang kahirapan nito, mas nagigigng problema pa nga ang pagkukuhanan pangmatrikula. At ito ang bibigyan pansin ng pananaliksik na ito. Masusing tatalakayin ang mga epekto ng kakulangan sa pera o badyet sa performans ng mga mag-aaral ng Accountancy sa unang taon sa Cavite State University-Main.
Layunin ng Pag-aaral
Sa dulo ng pananaliksik na ito, inaasahan ng mga mananaliksik na:
1. Mailahad ang mga posibleng epekto ng kakulangan pampinansyal sa performans ng mga mag aaral sa unang taon na kumukuha ng kursong BS Accountancy sa Cavite State University-Main ayon sa kanilang sariling karanasan at saloobin.
2. Matukoy ang mga alokasyong pinaglalaanan ng pinakamalaki at pinakamaliit na bahagdan ng alawans ng mga mag-aaral sa unang taon na kumukuha ng kursong BS Accountancy sa Cavite State Universit-Main.
3. Matulungan ang mga mag-aaral sa unang taon na kumukuha ng kursong BS Accountancy sa Cavite State University-Main sa tamang alokasyon at pagbabadyet ng pera upang maiwasan ang kakulangan pampinansyal.
4. Mapalawak ang kamalayang pagtitipid sa bawat estudyante partikular na sa unang taon na kumukuha ng kursong BS Accountancy sa Cavite State University-Main.

Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay matukoy ang mga maaaring maka-apekto sa performans ng mga mag-aaral sa unang taon na kumukuha ng kursong BS Accountancy sa Cavite State University-Main dulot ng krisis pampinansyal.
Makakatulong ang pananaliksik na ito sa pagtukoy ng mga negatibong epekto ng kakulangan pampinansal sa performans ng mga mag-aaral ng BS Accountancy sa Cavite State University-Main. Matutulungan ng pananaliksik na ito ang mga mag-aaral sa unang taon na kumukuha ng kursong BS Accountancy sa Cavite State University-Main sa pagtukoy aspetong higit na nangaingailangan ng kaukulang adjustments upang mas mabigyang pansin ang mga ito at hindi na makahadlang sa pag aaral ng mga mag-aaral.
Ang mga mananaliksik ng pag-aaral na ito ay humingi ng mga opinyon na may kaugnayan sa epekto ng kakulangan pampinansyal sa performans ng mga nasa unang taon sa kursong BS Accountancy sa Cavite State University-Main sa pamamagitan nang pag-sasarbey ng 50 estudyanteng kasalukuyang nasa unang taon sa kursong BS Accountancy sa Cavite State University-Main.
Hindi sakop ng pananaliksik na ito ang ibang suliranin na kinahaharap ng mga estudyante tulad ng pagkita ng pera at paghahagilap ng pera. Nguit may mga nakasaad sa pananaliksik na ito na patungkol sa pagtitipid, alokasyon ng alawans at maging pagbabadyet.

Paglalagom
Malaking porsyento ng mga estudyante na kumukuka ng kursong BS Accountancy ang naaapektuhan ng kakulangang pampinansyal. Isa ito sa nagiging dahilan ng ilang mga estudyante kung bakit kinakailangan nilang tumigil sa pag-aaral. Gustuhin man nilang makapagtapos ay wala naman silang sapat na pera para matustusan ang pangangailangang pampinansyal. Maaaring may sapat man na pera pang matrikula dahil maaari naman itong mapag-ipunan ay hindi naman mawawala ang malaking gastusin ng mga estudyante halimbawa na lang ang baon pang-araw-araw at mga kailangang bilhin na kagamitan para sa pag-aaral.
Kongklusyon

Marami sa mga estudyante ang may kakulangang pampinansyal kung kaya’t nakakatulong ng malaki ang pagkakaroon nila ng Scholarship upang hindi na nila problemahin ang perang pang matrikula o kung kaya naman ay mabawasan ng bahagdan ang kanilang babayaran na matrikula sa paaralan.
Paglalagom
Kongklusyon
at
Rekomendasyon
Epekto ng Kakulangan Pampinansyal sa Performans ng mga
Mag-aaral sa Unang Taon na Kumukuha ng Kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Cavite State University-Main Campus

$1.25
Miyerkules, Marso 19, 2014
Vol XCIII, No. 311
Paglalahad ng Interpretasyon at Datos
Saan ka nakakakuha ng pambayad ng iyong matrikula?

Tuition
Ayon sa nakalap na datos mula sa 50 na respondente, dalwampu’t tatlo (46%) naman sa kanila ang nakakakuha ng pang-matrikula mula sa kanilang mga kamag-anak. Isa (2%) lang ang nagsabing mula sa sa sarili niyang pera ang kanyang pang-matrikula. Samantalang dalawampu’t anim (52%) sa kanila ay napagkalooban ng scholarship.
Pagdating sa pagkain, madalas ka bang gutom sa klase?
Sa 50 respondente, tatlumpu’t tatlo (66%) ang sumang-ayon na sila ay madalas gutom sa klase. Samantalang may labing-pito (34%) namang respondente ang nagsabing hindi naman sila madalas nagugutom habang nagkaklase.
Masasabi mo bang isa ang kakulangan pampinansyal sa dahilan ng pagtigil sa pag-aaral ng karamihang kabataan?

Sa 50 respondente, apatnapu’t dalawa ang tumugon sa katanungang, “Masasabi mo bang ikaw ay kabilang sa mga mag-aaral na nagdadala ng problemang kakulangan pampinansyal? Paano mo nasabi?”
Nilalayon ng mga mananaliksik ng pag aaral na ito na tukuyin at bigyang kasagutan ang sumusunod na suliraning pampinansyal ng mga mag-aaral ng kursong BS Accountancy sa unang taon sa Cavite State University-Main:
1. Saang alokasyon nagkukulang ang pera ng isang mag-aaral?
2. Ilan ang bilang ng mga mag-aaral na kumukuha ng kursong BS Accountancy na masasabing may problemang pampinansyal?
3. Anu-ano ang mga epekto ng kakulangan pampinansyal sa performans ng mga mag-aaral na kumukuha ng BS Accountancy?
Ang kakulangan pampinansyal ay masasabing isa sa mga pinakamahirap na problemang makakaharap ng sinuman. Lalo na kung ito ay makakasalubong ng isang ordinaryong estudyante. Hindi nga naman kasi ganoon kadali ang mag-paaral ng isang estudyante, gawin mo pang sabay-sabay sila at lahat ay nasa kolehiyo na. Ganoon na lamang ang pagkayod ng ating mga magulang mairaos lamang ang limang taong pag-aaral ng BS in Accountancy. Kasabay pa nito ang palagiang pagtataas ng matrikula sa mga unibersidad. Maging mga gastusing pampaaralan at iba pang aspetong sumasakop sa pag-aaral. Maraming pinaglalaanan at pinagkakagastusan ang mga mag-aaral. Kasama dito ang mga maliliit na gastusin tulad ng pagpapa-photocopy ng mga leksyon maging ang mga maliliit na kontribusyon sa pondo ng organisasyong sinalihan. Kung susumahin ang lahat-lahat, malaki-laki rin ang magagastos. Isa pa riyan ang pang-araw-araw na gastusin sa transportasyon, pagkain, school project at school supplies tulad ng bolpen, yellow pad at kung anu-ano pa.
Alokasyong Naapektuhan ng Kakulangang Pampinansal
School Projects
Pagkain
Pamasahe
School Supplies
Sa 50 na respondente, dalawampu’t tatlong katao (46%) ang may kakayahang makapagbayad ng buo ng kanilang matrikula (full) at ang natitirang dalawampu’t pito (54%) ay hindi kayang makapagbayad ng buo sa kanilang matrikula kundi paunti-unti o hulugan (partial).
Madalas ka bang lumiban sa klase dahil wala kang pamasahe?

Patungkol sa katanungang ito, kitang – kita na wala ni isa sa mga respondente ang nagsabing naliban sila sa klase dahil sa kawalan ng pamasahe, sapagkat 50 (100%) sa mga respondente ay nagsabi na hindi naman nagiging dahilan ang kawalan ng pamasahe upang lumiban sila sa kanilang mga klase.
Sapat ba ang mga kinakain mo para sa isang buong araw ng pagkaklase?

Sa katanungang ito, makikita na labing-siyam (38%) sa 50 respondente ang nagsabing sapat ang kanilang kinakain para sa isang buong araw ng pagkaklase. Samantalang tatlumpu’t isa (62%) naman sa 50 respondente ang nagsabing hindi sapat ang kanilang kinakain para sa isang buong araw ng kanilang pagkaklase.
Madalas ka bang ma-late dahil naglalakad ka lang?
Mayroong labing-isang (22%) katao buhat sa 50 respondente ang nagsabing sila ay nahuhuli sa klase sapagkat naglalakad lamang sila. Subalit ang tatlumpu’t siyam (78%) sa kanila ay nagsabi na hindi sila nahuhuli sa pagdalo sa klase sa kadahilanang naglalakad lamang sila.
May sarili ka bang mga school supplies?

Nalaman sa katanungan na ito na hindi lahat ng mga estudyante ay mayroong sarili kagamitan na kanilang ginagamit sa kanilang pag-aaral sapagkat apatnapu’t dalawa (84%) lamang sa 50 respondente ang nagsabing mayroon silang sariling school supplies at may natira pang walo (16%) buhat sa limampung respondent ang nagsabi na wala silang sariling school supplies.
Madalas ka bang manghiram ng mga school supplies?

Mula sa 50 respondente, siyam (18%) sa kanila ang nagsabi na madalas silang manghiram ng mga school supplies sa kapwa nila estudyante o iba. Apatnapu’t isa (82%) naman sa kanila ang nagsabing hindi sila nanghihiram ng kagamitan sa iba o kung mangyari man ito ay madalang.
Nakakapasa ka ba sa tamang oras ng mga school projects?

Sa pananaliksik na ito, apatnapu’t siyam (98%) mula sa 50 respondente ang nagsabing nakakapasa sila ng kanilang mga proyekto sa nasabing petsa at oras ng pasahan. Samantalang may isa (2%) naman sa mga respondente ay hindi nakakapagpasa ng kanyang proyekto sa tamang oras.
Malaki ba ang nagagastos mo sa paggawa ng mga school projects?

Makikita sa ikalabintatlong grap na tatlumpu’t apat (68%) sa 50 respondente ay sumang-ayon na malaki ang kanilang nagagastos sa paggawa ng mga school projects. At mayroong labing-anim (32%) na hindi sang-ayon sa nasabing pahayag na malaki ang kanilang nagagastos sa paggawa ng mga proyekto.
Sa 50 na respondente, apatnapu (80%) ang sumang-ayon na isa sa mga dahilan ng pagtigil sa pag-aaral ng karamihan sa kabataan ay ang kakulangan pampinansyal. Samantalang, sampu (20%) ang hindi sumang-ayon sa pahayag na ito.
Sa sumunod na katanungan, tatlumpu’t walo ang tumugon sa katanungang, “Balikan ang tanong bilang 5. Para sa’yo, ano ang epekto ng kakulangang ito sa iyong performans sa klase?”
• Labing-dalawa ang nagsagot ng OO sa kadahilanang:
- Umaasa lamang sila sa mga scholarship.
- Hindi madaling maghanap ng pera pambayad sa mga kailangan.
- Maraming mga gastusin.
- Mahirap mag-badyet ng pera.
- Nagkukulang ang baon nila para sa isang araw.
- May mga bagay na hindi nila mabili.
Dalawampu’t tatlo ang nagsabing HINDI sila kabilang dito sa kadahilanang:
- Ginagawa ng mga magulang nila ang lahat para magkapera.

• Pito naman ang sumagot ng medyo sa kadahilanang:
- May sapat naman silang pera pero nagkukulang ito paminsan – minsan.
- Mayroong mga biglaang bayarin na hindi agad napaghahandaan.
Sampu ang sumagot na wala namang nagiging epekto sa kanilang performans sa kadahilanang:.
- Ang karamihan sa kanila ay may sapat na badyet para sa kanilang pangangailangan.
Mayroong labing-lima na nagsabing hindi sila makapag-focus sa pag-aaral sa kadahilanang:
- Madalas silang nagugutom habang nasa klase.
Labing-tatlo ang nagsabi na hindi sila kaagad nakakagawa ng mga bagay na dapat nilang gawin sa kadahilanang:
- Wala silang sapat na materyales upang matapos ang kanilang mga proyekto sa tamang oras.
Sa huling katanungan na “Maliban sa nabanggit, ano pa sa tingin mo ang epekto ng kakulangn pampinansyal sa mga panahong ikaw ay nag-aaral? Magbahagi.” Tatlumpu’t dalawa ang sumagot sa katanungan. Narito ang mga nasabing epekto:

• Pagkalate ng pagpasa ng mga proyekto/bayarin at ang mga kailangang bilihin.
• Hindi makakain ng ayos.
• Hindi nakakabili ng mga kagamitang kailangan para sa pag-aaral.
• Nababawasan o ang iba ay hindi na nagkakaroon ng panahon para maglibang.
• Pagbaba ng grado sa kakaisip ng problema patungkol sa mga gastusin.
• Nawawalan ng pag-asang magpatuloy sa pag-aaral.
• Pagtigil sa pag-aaral.
Ang mga datos na nakuha mula sa mga mag-aaral ay itinally upang makuha ang eksaktong bilang ng tugon. Ang nakalap na eksaktong bilang ng tugon ay magsisilbing kasagutan ng mga tanong sa questionnaire. Ang mga datos ay isasalarawan gamit ang pie graph upang makamtan ng may kaayusan ang tamang resulta. Gamit din ang graph, mas mapapadali ang paghahambing at kontrast ng dalawa o higit pang bagay na pinagpipilian.
Ang pananaliksik na ito ay patungkol sa Epekto ng Kakulangan Pampinansyal sa Performans ng mga Mag-Aaral sa Unang Taon na Kumukuha ng Kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Cavite State University-Main Campus. Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kombinasyon ng multiple choice at text open end questionnaire upang lubusang marinig ang mga ibinahagi nilang sariling karanasan.
Ang mga napiling respondente sa pananaliksik na ito ay limampung (50) mag-aaral mula sa tatlong seksyon sa unang taon na kumukuha ng kursong BS in Accountancy sa Cavite State University-Main sa ikalawang semester 2013-2014. Gumamit ng simple random sampling na pamamaraan sa pananaliksik na ito upang magkaroon ng pantay-pantay na datos mula sa tatlong seksyon sa unang taon.
Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng sarbey gamit ang inihandang survey-questionnaire. Ang mga mananaliksik ay naglalayong makakuha ng datos gamit ang survey-questionnaire kaya nasuri ang kanilang pananaw sa maaaring epekto ng kakulangan pampinansyal sa performans ng mga mag-aaral. Malaki din ang naiambag ng mga libro at teksbook bilang sanggunian maging ang mga impormasyon mula sa internet para makalikon ng mga datos na makakapagbigay katuparan sa mithiin at layunin ng pananaliksik na ito. Maaaring makita sa Apendiks (pahina 35) ang kopya ng ginamit na survey-questionnaire.
Rekomendasyon
Ang kasalukuyang riserts ay naghahanay ng ilang rekomendasyon kaugnay na rin ng ginawang serbey.
1. Pagiging working student na akma sa kanilang iskedyul.
2. Programa mula sa gobyerno na maaaring makatulong sa mga magulang ng mga estudyanteng nakakaranas ng kakulangang pampinansyal.
3. Pag-apply ng mga estudyante ng scholarship.
4. Tamang pagbabadyet ng alawans.

Batay na rin sa isinagawang serbey ng mga risertser, karamihan sa mga respondente ang sumagot ng oo na ang kakulangang pampinansyal ang dahilan ng pagtigil sa pag-aaral ng karamihang kabataan. Marami din ang sumagot ng oo na nararanasan nila ang kakulangang pampinansyal paminsan-minsan.
Ayon din sa ilang sagot ng mga respondente, may ilan na naglalakad na lang papasok sa paaralan para makatipid o kaya naman sumakto ang kanilang baon para sa loob ng isang araw. Isa ito sa nagiging dahilan ng pagkalate sa klase ng ilan. Marami din ang nagsabi na ang malaking porsyento ng kanilang baon ay sa pagkain nauubos at meron ding sumagot na hindi sapat ang kanilang kinakain para sa isang buong araw ng pagkaklase dahil kahit ang pagkain ay ginagawa nilang tipirin.
Mga Sulating Pananaliksik
• “Pagsusuri sa Alokasyon ng Alawans ng mga Mag-aaral sa Unang Taon sa Kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Kolehiyo ng San Luis” ng mga mag-aaral sa unang taon na kumukuha ng kursong BS Accountancy sa Kolehiyo ng San Luis
• “Isang Pag-aaral Tungkol sa Epekto ng Pagbabadyet ng Allowance ng mga Estudyante” ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas- Kolehiyo ng Komersyo at Business Administration
Internet
• Bakit kinakailangan ang regular na pagpasok sa paaralan?
(http://www.schools.nsw.edu.au/media/downloads/languagesupport/sch_attendance/parent_brochure/par_filipino.pdf).
• The CORRESPONDENTS – GMA News
(http://www.seasite.niu.edu/trans/tagalog/new_articles/estudyante_blues_ng_mga_bata_sa_.htm).
• Panibagong Pagtaas ng Presyo ng Langis mas Malalang Gutom sa Pamilyang Pilipino
(http://www.gabrielaph.com/2012/03/05/panibagong-pagtaas-ng-presyo-ng-langis-mas-malalang-gutom-sa-pamilyang-pilipino/)

• Mga Pamamaraan sa Pagbadyet
(http://www.essortment.com/family/budgetingtipss_sndl.htm)
• Iba pang links na pinagsanggunian
(http://ugnayan.com/ph/IlocosNorte/Laoag/article/UZI)
(http://tl.wikipedia.org/wiki/Kahirapan).

ARTIKULO
Nathalie Blanco, 2012 “KRUSADA: Nutrisyon at Edukasyon”
Full transcript