Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industrialiseringen

Historia: Vad är värde? Hur påverkar industrialiseringen världen och slutar den någonsin?
by

Rolf Fält

on 27 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industrialiseringen

Industrialisering
1800
1900
1850
Järnvägen
Bensinmotorn
Dynamiten 1866
Gatlingkulsprutan 1861
Revolvern 1836
Konsekvenser
What ever happens we have got,
the maxim gun and they have not
Id'e
Produktion
Konkurrens
Spinnig Jenny
Social oro
Världens största bilfabrik
Uppgång
Modernisering
Fall
Storföretag uppstår
Lokala butiker går i konkurs...
Storföretag på gott och ont
Industristäders problem
Handelsskepp
Tillgång till kunskap

Koll på efterfrågan
Kapital

Arbeteskraft

Naturresurser
Kontakter
Statlig hjälp
Aktiebolag

Hantera dyra kostnader och få expertis genom:
Tricket är att så billigt som möjligt organisera
produktionsfaktorerna
.
Jakten efter
effektivisering
ökar med antalet producenter

Antalet producenter minskar trots ökad produktivtet

Marknaden går mot ett
monopol
eller
oligopol
Billiga varor och tjänster

Konstant behov av vidareutveckling

Behov av nya marknader
Eftersom tekniken och produktionen utvecklas och kan massproducera allt mer saker.
När en produkt effektivserats börjar arbetstillfällena försvinna. Därför måste arbetskraften hela tiden vidarutvecklas.
Precis som tekniken gör.
Den som inte hinner med blir utkonkurerad.
För att lösa arbetslösheten skapad av konkurensen så måste man hitta nya marknader, antingen genom helt nya produkter eller genom att introducera gamla produkter i nya länder.
Ostburgare 10:-
Odla vete
Föda upp och slakta nötdjur
Odla tomater & gurkor
Skeppat råvarorna till resturangen
Tillred och serverad
BILLIGT
Arbetet förändras
I början av 1900-talet jobbade majoriteten av svenskarna inom jordbruket.
I slutet av århundradet stod den sektorn för knappt 2% av sysselsättningen.
Hur kommer nästa generations sysselsättning se ut?
Masskonsumtion
NY PRODUKT
NY MARKNAD
Klassisk industrialisering
Ångmaskin
Löpande bandet
IT-revolutionen
VAPENINDUSTRIN
Social förändring
Jordbruket moderniseras
Urbanisering
Globalisering
ökad effektivisering av mark
ex skiftena, nya odlingstekniker
ökad produktion av livsmedel
ex nya gröder, bättre avel, ny teknik
Bomullskläder
Manchester "Cottonopolis"
Alla behöver kläder
Billigt bomull från kolonierna
Brist på arbetskraft kräver ny teknik
Småskalig produktion
Kolonierna ger naturresurser och arbetskraft
Nya maskiner ger hög effektivitet men få arbeten
Arbetsgivarna har makt över arbetarna
Oro skapar sabotage och demonstration
Bland Europas största kemifabriker
Uppstart
"Vart tredje barn i Perstorp är fattigt"
Sveriges Radio P4 2012-06-25
USA Today 2013-07-29
"60% of Detroit's kids live below the poverty line."
För att konkurera krävs modern teknik och stordrivsfördelar.


Jobben börjar försvinna från industrisektorn.
Fördel
Nackdel
Nya lovande marknader i början av 1900-talet.
Många småföretag
Låga priser!
...och söka nya jobb.
SISTA PUNKTEN
När slutar industrialiseringen
- ALDRIG
Antalet spelare på markanden krymper alltid.
Antal möbelföretag?
Antal bilföretag?
Antal banker?
Antal sökmotorer?
Mer värde skapas. Fler behov blir tillfredsställda.
Mer krav på arbetskraften. Mer tryck på miljön.
Tillgodoser ett behov!
Tillgodoser ett behov!
Löser ett problem
Adam Smiths analys
Karl Marx kritik
Skolan
Kungliga tekniska högskolan
6-årig allmän skolplikt
1882
1879
eller 12:-
-jag äter det ändå inte
Genom produktion av:
mat
medicin
boende
energi
Rekordsnabb befolkningsökning
Klassamhälle
Ståndsamhälle
INDUSTRIALISERING
Kungar
Adeln
Präster
Borgare
Bönder
Överklass
Medelklass
Arbetarklass
Underklass
STATEN
revolutioner!
ENGLANDS
Infrastruktur
Produktivitet
Militär makt
Vad är ditt arbete värt?
Energibehov
träkol
stenkol
olja
naturgas
The Black Country
Jordbrukssamhälle
Industrisamhälle
UTVECKLING
Process
STRUKTURFÖRÄNDRING
Industrier växer fram
Nya uppfinningar och fabriker
Fler maskiner ger ökad jakt på kol (energi)
Konsekvenser
+ Mer mat

- Ökad arbetslöshet
Fattiga får jobb i fabrikerna
Ökad kontroll
Bättre produktion
Sämre arbetsvillkor
Flygande skytteln
Spinning Jenny
Ett hårt liv - fack it
Vad ska vi med 6 åringar till?
KONKURRENS

Innebär att tävla om kunderna.
Lägre löner
Större fabriker
Bättre maskiner
Billigare varor
Full transcript