Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài giảng nghị quyết đại hội toàn quốc

No description
by

Thanh Nguyen

on 9 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài giảng nghị quyết đại hội toàn quốc

BÀI GIẢNG NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2012 – 2017 Những điểm mới trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 Người thực hiện: Nguyễn Đức Hùng
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn (1) Tư tưởng chủ đạo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

(2) Tóm tắt kết quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn

(3) Khái quá tình hình thanh niên và vấn đề đạo đức, lối sống của thanh niên hiện nay

(4) Những điểm mới trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Tư tưởng chủ đạo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là Đại hội của “Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước” Đại hội triển khai hai phong trào hành động cách mạng “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trên cơ sở kế thừa, đúc rút kinh nghiệm của hai phong trào “Năm xung kích”, “Bốn đồng hành” để thể hiện quan điểm vừa phát huy, vừa chú trọng chăm lo, bồi dưỡng thanh niên. Đại hội khẳng định tiếp tục kiên trì thực hiện :

+ Giáo dục thanh niên qua hành động thực tiễn, qua việc tham gia tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh.
+ Phát huy yếu tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên thanh niên.
+ giáo dục qua các tấm gương điển hình tiên tiến.
+ giáo dục qua sinh hoạt chi đoàn. Đại hội khẳng định nhiệm vụ cấp thiết là:

+ Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
+ Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở, đội ngũ cán bộ.
+ Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là ở địa bàn dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 151 đồng chí tham Ban Chấp hành 33 đồng chí vào Ban Thường vụ 7 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn Tóm tắt kết quả công tác tuyên truyền
giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2007 – 2012 Khái quá tình hình thanh niên và vấn đề
đạo đức, lối sống của thanh niên hiện nay - Thanh niên là lực lượng đông đảo, chiếm 28,9% dân số cả nước, thanh niên có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

- Phẩm chất thanh niên Việt Nam là chăm chỉ, cần cù, kiên trì sáng tạo, vượt khó.

- Đối với quốc tế: thanh niên Việt Nam được biết đến như những con người hiện đại, nhân ái, nhạy bén với thời cuộc và năng động, cởi mở với thế giới.

- Đa phần thanh niên luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc đến vấn đề bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên : Những điểm mới trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 999 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, nhiệt huyết, sức trẻ của hơn 7 triệu đoàn viên và hơn 25 triệu thanh niên cả nước. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được thực hiện sáng tạo, hiệu quả. 58.581 tập thể và 1.035.295 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương, khen thưởng

81.466 lớp nghiên cứu chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức, hơn 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia

Xây dựng 56.062 tủ sách, 3.305.044 cuốn sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”

Nhiều mô hình, cách làm tiêu biểu, sáng tạo như: viết “Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác”, xây dựng “Sổ vàng làm theo lời Bác”, thi “Kể chuyện về Bác Hồ”, sinh hoạt chi đoàn với chủ điểm “Học tập và làm theo lời Bác”... Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
tiếp tục được chú trọng. Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Đoàn. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được chú trọng, đề cao tấm lòng nhân ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lối sống văn hóa, nghĩa tình, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi tiếp tục được duy trì với các mô hình hiệu quả Một bộ phận thanh niên còn phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thiếu bản lĩnh, thờ ơ, bàng quang chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống; không hiểu biết và không chịu tìm hiểu về truyền thống dân tộc; kém rèn luyện bản thân, vi phạm pháp luật nhà nước. Thứ nhất, Nghị quyết Đại hội X nhấn mạnh: Trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn: “việc tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên” là nội dung xuyên suốt của cả nhiệm kỳ Trong khi nghị quyết Đại hội IX xác định:

“xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, biết xử lý hài hoà lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng; có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa và sống tình nghĩa; có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện. Đến Đại hội Đoàn X khẳng định:

“Đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng, truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi”. + Tại tiêu đề của báo cáo chính trị xác định: XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH, TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, CỔ VŨ THANH NIÊN THI ĐUA HỌC TẬP, RÈN LUYỆN, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

+ Nghị quyết Đại hội X xác định: toàn Đoàn sẽ tập trung triển khai có hiệu quả Đề án "tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay” với những nội dung cụ thể, sát từng đối tượng thanh thiếu niên. THỂ HIỆN Thứ hai , nghị quyết Đại hội X xác định: “Phát huy ưu thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, đa phương tiện…”, "sử dụng có hiệu quả các hình thức, công cụ giáo dục mới như Internet, mạng xã hội...” Thứ ba: Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục thông qua phong trào hành động cách mạng.

+ Nghị quyết khẳng định: Kiên trì phương châm giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng, qua điển hình tiên tiến, khuyến khích ý thức tự rèn luyện của thanh niên gắn với tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn. Thứ tư: Hướng đến đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến là vấn đề mà Đại hội Đoàn lần thứ X rất quan tâm

+ Thể hiện ở chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra là 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

+ Thể hiện ở Nghị quyết Đại hội X xác định rõ là "Tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; quan tâm, gần gũi, động viên, cảm hoá, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến".

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc. Thứ năm : Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác giáo dục của Đoàn thể hiện

+ Nghị quyết khẳng định: “Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên trong công tác giáo dục của Đoàn”.

+ Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và tổ chức thi báo cáo viên để lựa chọn và xây dựng đội ngũ báo cáo viên có đủ năng lực kỹ năng nghiệp vụ để xây dựng cơ chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đoàn một cách bài bản khoa học.

+ Đứng trước tình hình vấn đề nắm bắt dư luận xã hội thanh niên hiện nay còn yếu. ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ MỚI SO VỚI NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI IX ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ MỚI
SO VỚI NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI IX Tóm lại, để đáp ứng với yêu cầu thực tế trong công tác tuyên truyền giáo dục Đoàn viên thanh niên, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những bổ sung mới phù hợp với yêu cầu của việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn trong nhiệm kỳ mới. Là một đoàn viên thanh niên, một sinh viên, học viên đang học tập tại Học viện TTN Việt Nam hơn ai hết chúng ta phải nắm được những điểm mới để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả và tích cực hơn trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn. Đại hội X Tọa đàm " Thanh niên với Đảng , Đảng với thanh niên " Tuổi trẻ cả nước ra quân hưởng ứng
Năm thanh niên 2011 Đoàn viên, thanh niên Công an tham quan Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn nhân dịp Tháng Thanh niên 2012 Hành trình theo dấu tích đường Hổ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển” kỷ niệm 50 năm mở đường Hổ Chí Minh trên biển (23101961 - 23102011). Đổng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư TW Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại Quảng Bình (năm 2009). Lễ Tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Tuổi trẻ cả nước thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật của tuổi trẻ Bình Thuận Ngày hội Thanh niên Công nhân với văn hoá giao thông do Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Bình Dương tổ chức chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP !
Full transcript