Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Moderne vormen van slavernij in Nederland

Luuk Esser - NJCM-seminar over moderne slavernij - 18 september 2014
by

Nationaal Rapporteur

on 26 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Moderne vormen van slavernij in Nederland

Moderne slavernij in Nederland
Artikel 273f Wetboek van Strafrecht (mensenhandel) als uitgangspunt

Wetgever over moderne slavernij

Velerlei vormen van uitbuiting, die juridisch onder de noemer 'mensenhandel' vallen

Reactie van de overheid
Positieve verplichtingen om mensenhandel aan te pakken, voortvloeiend uit internationale rechtsinstrumenten

Velerlei vormen, velerlei instanties

Inzet overheid is afhankelijk van de vorm van uitbuiting

Georganiseerde misdaad vraagt om georganiseerde overheid

Netwerkoriëntatie van overheidsorganisaties

Publiek-private samenwerking
Vragen voor de toekomst
Hoe ver strekt plicht van de overheid mensenhandel te voorkomen?
Strafbaar stellen gebruik maken van diensten die het product zijn van mensenhandel?
Naast grote bedrijven ook specifiek beleid maken voor MKB?
Mensenhandel door de jaren heen
Mensenhandel voor het VN Palermo Protocol

2005: een sleuteljaar

Post-Palermo: verbreding en verdieping

Meerdere internationale rechtsinstrumenten en EHRM
Arbeidsuitbuiting
Land- en tuinbouw, horeca, schoonmaakbranche, binnenvaart, olieboorplatforms
Inspectie SZW: zowel toezicht/handhaving als opsporing
Contact tussen andere instanties en rol RIEC's
Andere actoren, waaronder gemeenten, ngo's (Fairwork!), Comensha
Criminele uitbuiting
Arbeid of dienst waartoe iemand wordt gedwongen is strafbaar
Bijv: gedwongen winkeldiefstal of gedwongen hennepteelt of drugssmokkel
Politie, KMar
Drugsteams
Organisatie moet geëquipeerd zijn in herkennen mensenhandel
Verdragsrechtelijke en Europeesrechtelijke verplichtingen
Uitbuiting bestaat
ten minste
uit een aantal met name genoemde vormen van uitbuiting: de uitbuiting van een ander in de prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij of met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken. Dat zijn alle
vormen van moderne slavernij
.

Het oogmerk van mensenhandel omvat niet slechts alle vormen van seksuele uitbuiting, maar ook alle andere vormen van
moderne slavernij
en op de verwijdering van organen.
Kamerstukken II
2003/04, 29 291, nr. 3, p. 9 en p. 18 (MvT artikel 273a Wetboek van Strafrecht (nu art. 273f)
Europeesrechtelijke verplichting tot opleiding
Artikel 18 derde lid EU-richtlijn mensenhandel 2011/36/EU
Aardbeientuinder Steenwijkerland
Werkdagen van gemiddeld 6 dagen per week, 11 uur per dag
Bij ziekte geen verblijf in slaapvertrek
Instructies om de Inspectie om de tuin te leiden
Slapen op matrassen in de brandonveilige schuur, in een tent of container (kosten: 2,50 per gewerkt uur)
Gemiddeld 5 euro per uur, maar wel afhankelijk van prestatienorm
Bij onvoldoende werk of ziekte geen doorbetaling loon
uitgebreide sanctieregelingen, bij verkeerd plukken of niet schoonmaken douche en wc's
niet verstrekken van (vals opgemaakte) loonstrookjes
Rb. Overijssel 19 november 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:2951
Chinese horeca
Hoge Raad geeft criteria aan de hand waarvan uitbuiting (moderne slavernij) kan worden vastgesteld

Aard en duur van de tewerkstelling
Beperkingen die de tewerkstelling meebracht voor werknemer
Door de verdachte behaald economisch voordeel

Beoordeling uitsluitend vanuit Nederlands referentiekader
HR 27 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7099
Gedwongen winkeldiefstal als vorm van mensenhandel
Opa laat kleinkind in supermarkt stelen (Renkum, 2013)

Oom laat neefjes woninginbraak plegen (Wassenaar, 2014)

Roemeense familie laat landgenoten in Leeuwarden (2013) onder dwang straatkranten verkopen

Man laat vrouw onder dwang werken in zijn hennepkwekerij

Rechtspraktijk zoekt naar grenzen van het mensenhandelbegrip
De taakstelling van de Nationaal Rapporteur
Adviseren van de Nederlandse regering over aard en omvang mensenhandel
Adviseren over de effectiviteit van het mensenhandelbeleid
Adviseren andere betrokken organisaties
Rapportages en deelonderzoeken
Wie is de Nationaal Rapporteur?
'Een persoon met groot persoonlijk gezag die beschikt over toepasselijke deskundigheid en affiniteit met het thema'

Sinds 2006: Corinne Dettmeijer-Vermeulen

Juridische achtergrond: rechter en officier van justitie

Ondersteund door een bureau met 15 stafmedewerkers afkomstig uit verschillende disciplines
Historie van de
Nationaal Rapporteur
Juridische positie
Nationaal Rapporteur
Wet op de Nationaal Rapporteur (inwerkingtreding: 15 november 2013)

Artikel 6: De Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen vervult zijn taak in onafhankelijkheid.

Geen tussenkomst door overheid
1997
Haagse Declaratie
2000
Installatie van het Bureau,
installatie eerste Rapporteur
Verbreding mandaat naar
kinderpornografie
Inwerkingtreding Wet op de Nationaal Rapporteur
2009
2012
2013
VN Palermo Protocol
Verdrag van Warschau
Rechtspraak EHRM (
Rantsev/Cyprus/Rusland
)
EU-Richtlijn Mensenhandel
2011/36/EU
Programma
De Nationaal Rapporteur
Moderne slavernij in Nederland
Vormen van uitbuiting
Plichten van de overheid en overheidsreactie
De toekomst
degene die een ander door

dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft,

werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander,

met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;
Artikel 273f lid 1 sub 1 Wetboek van Strafrecht
Verbreding mandaat naar
seksueel geweld tegen kinderen
De lidstaten bevorderen regelmatige opleiding voor functionarissen, waaronder eerstelijnspolitieagenten, die mogelijk in contact komen met slachtoffers en potentiële slachtoffers van mensenhandel; deze opleiding moet hen in staat stellen slachtoffers en potentiële slachtoffers van mensenhandel te herkennen en met hen om te gaan.
Non prosecution & non-punishment
Geen vervolging van en straf voor personen die zijn gedwongen tot het begaan van strafbare feiten

Geen toepassingsplicht, maar officier van justitie / rechter moet er wel bij stilstaan

Beginselen belichamen (beleidsmatige) invloed Europees recht op (toepassing van) nationaal (Nederlands) strafrecht (
Europeanisering
)
Om het voorkomen en bestrijden van mensenhandel doeltreffender te maken door de vraag ernaar te ontmoedigen, overwegen de lidstaten maatregelen te nemen houdende strafbaarstelling van het gebruikmaken van diensten die het voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van artikel 2, in de wetenschap dat de betrokkene het slachtoffer is van een in artikel 2 bedoeld strafbaar feit.
Artikel 18 vierde lid EU-richtlijn mensenhandel 2011/36/EU
Bedankt voor uw aandacht!
l.b.esser@nationaalrapporteur.nl
06 52 877 365
Artikel 8 EU-richtlijn mensenhandel 2011/36/EU
Maarten Abelman

Hoofd bureau Nationaal Rapporteur

2015
Full transcript