Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Suring-Basa

No description
by

Mike Adrian de Robles

on 12 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Suring-Basa

Kahulugan at Kahalagahan
Ito ay isang maikling pamumunang pampanitikan kaya’t maaring maglaman din ng sariling kuru-kuro o palagayng sumusulat tungkol sa aklat na sinusuring basa.
Mga Dapat Isaalang-alang sa Pag-sulat ng Suring-basa
Ang balangkas ay makatutulong sa sumusulat upang makabuo ng isang mahusay na sulatin na may pagkakaisa at may pagkakaugnay-ugnay (sentence outline).
Ang pangangatwiran ay isang uri ng pahayag hinggil sa kaalaman at paniniwala sa bagay, pangyayari, o ideya, na binibigyang katarungan sa pamamagitan ng pagpapaliwanang upang makahikayat.

Mahalaga ang debate o komposisyong pangangatwiran sapagkat lumilinangng kakayahan sa kritikal na pag-iisip at napapatitibay nito ang tiwala natin sa ating sarili. Sa pamamagitan ng mabisang pangangatwiran, napaniniwala’t napakikilos natin ang iba.Malakas ang hatak ng paghimok sa debate o pangangatwiran.

Mga Elemento ng Pangangatwiran
Suring-Basa
2. Itala ang mahahalagang kaisipan sa akda.
3. Ang pag gamit ng mga salitang madaling maunawaan ng mga mambabasa.
4. Ang pag bibigay ng sariling palagay ukol sa akda.
1.Ang uri ng akdang binibigyan ng suring-basa.
5.Ang suring-basa ay karaniwang ginagamitan ng pagsusuri at pagmamatuwid.
BALANGKAS
Kahalagahan ng Balangkas
Naihahanay ang mga pangunahing kaisipan ayos sa kahalagahan.
Naihahanda ang pagbuo ng kathang susulatin.
Nakatutulong sa paghanap ng mga detalyeng isasama.
Gumamit ng mga pananda tulad ng:
a.Mga tambilang na Romano (I, II, III, atbp.) para sa pangunahing hati.
b.Mga malalaking titik (titik A, B, C, atbp.) para sa kasunod na hati.
c.Mga tambilang na karaniwan (1,2,3, atbp.) para sa pangatlong antas.
d.Maliit na titik (a,b,c,atbp.) para sa pang-apat na antas.
e.Mga karaniwang tambilang o maliliit, na titik kung may mga kasunod pang-antas. Ito ay kinukulong ng panaklong: (1), (2), (3), o (a), (b), (c)

Halibawa ng Balangkas
I.
A.
1.
2.
a.
b.
(1)
(2)

Komposisyong Pangangatwiran/ Debate
Mga Katangian ng IsangNangangatwiran/Nakikipagtalo
1. Mahinahon
Hindi dapat nagpapadala sa bugso ng damdamin. Nananatiling mahinahon at nagsusumikap na mailahad ang mga datos at patunay ng kanyang panig na sinang-ayunan.
2. Malawak ang Talasalitaan
Ang nangangatwiran ay kinakailangang may mayaman at malawak na bokabularyo/ Ang mga salitang pipiliin ay kinakailangang angkop sa isinasaad upang tumingkad at mangibabaw ang nais ipahayag o ikatwiran.
3. May kakayahang mag-isip agad-agad
Ang pangunahing kalasag ng nakikipagtalo ay ang spaat na kaalaman sa paksa. Ang kaalaman sa paksa ay nagsisilbing gabay ng nakikipagtalo. Kung dahop ng kaalaman sa paksa, malayong makahikayat dahil sa mga
4. Maayos ang pagbibigay o paglalahad ng mga patunay
Ang mga patunay ay kinakailangang mag-umpisa sa magaan hanggang sa pabigat na patunay o argumento. Ang inaakalang pinakamatibay sa katwiran o argumentong panghikayat ay binabanggit sa pinakahulihan ng pagtatalo.
1. Paksa
Ito ang bagay na pinag-uusapan o tinatalakay sa anuamang uri ng pangangatwiran. Ang haba o tagal ng pagtalakay ay naayon lamang sa nilalaman ng paksa at iba pang elemento ng pangangatwiran.
a
2. Proposisyon
Ang proposisyon ay isang paninindigan sa anyong pangungusap na pinatutunayan sa pamamagitan ng mga argumento. Ang pagpapahayag na ito ay may layuning umakit ng tagapakinig o mambabasa. Nagsasaad ito ng mga bagay na maaaring tutulan at pagtalunan tulad ng: pangyayari, kahalagahan, at patakaran.

i. Pangyayari
Ito ay naninindigan sa katayuan o kabulaanan ng isang bagay na makatotohanan.

Halimbawa:
Nagwelga ang mga mag-aaral isang hapon sa di gaanong malinaw na katotohanan.

ii.Kahalagahan
Ang paninindigan sa kahalagahan ng isang bagay.

iii. Patakaran
Ito ay nagmumungkahi ng paraan ng pagkilos o balak na solusyon sa isang suliranin.

Mga Katangian ng Mahusay na Proposisyon
1.Kawili-wili at nakakapukaw ng interes.
2. Ang paksa ay napapanahon.
3. Malinaw at tiyak ang paksa
4. May mga patunay sa pamamagitan ng ebidensya
5. Walang kinikilingan
6. May malinaw na pagkakaugnay-ugnay ang mga ideya
Uri ng Proposisyon
1.Proposisyong Katunayan- ukol sa katotohan
Ang proposisyong katunayan ay may kinalaman sa katotohanan o kawalang-katotohanan ng isang paggigiit.
Halimabawa:
Proposisyon: Ang tao’y nagmula sa unggoy.

2. Proposisyong Patakaran- ukol sa pagbabago o pagpapanatili ng isang kalakaran sa pamamagitan ng pagplano at pagkilos.
Ang proposisyong patakaran ay may kinalaman sa pagbabago o pagpapanatili ng isang kalakaran sa pamamagitan ng pagpaplano at paggawa.
Halimbawa nito ay ang proposisyong :

Gawing parlamentarya ang sistema ng pamahalaan ng Pilipinas.


Salamat sa Pakikinig
Reporters :
Mike Adrian de Robles
Sugar April Bellez
Ghieline Gayacao
Full transcript