Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Første verdenskrig

No description
by

Anne-Marie Varmo

on 7 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Første verdenskrig

28. juli 1914 til 11. november 1918 1 verdenskrig USA - ubåtkrig Opptakten Livet i skyttegravene Skuddene i Sarajevo Østerike - Ungern la skylden på Serbia ... derfor KRIG De to mest kjente alliansene
(et samarbeid) var Trippelententen og Trippelalliansen

Trippelententen
Frankrike-Russland (1894)
Frankrike-Storbritania (1904)
Russland-Storbritania (1907)

Trippelalliansen
Tyskland,Østerrike/Ungarn,Italia (1884) Trippelententen og Trippelalliansen Livet i skyttegravene Propaganda
Krig med ord og bilder som våpen Spillet om makten

På begynnelsen av 1900 tallet var det godt å være europeer

Imperialismen og den industrielle revolusjonen hadde gjort så velstanden var stor ... men ...

Konflikter lurer i alle deler av Europa.

De gamle imperiene kjemper forå bevare sin skrøpelige storhet, nye stormakter higer etter mer makt.

Stormaktsdrømmer, våpenkappløp, politisk uro og allianser på kryss
og tvers har gjort Europa til en tikkende bombe.

Mordet på erkehertug Frans Ferdinand i 1914 blir gnisten som antenner
Hvordan kunne disse skuddene i Serajevo starte en verdenskrig

Hva var egentlig de bakenforliggende/grunnleggende årsakene? verdenskrig. Norge i krig Skuddene i Sarajevo Tippelalliansen Vesailles.freden Kvinner i krig Kausalitet Konsekvenser Dødlige oppfinnelser Trippelententen Verdenskrig Den Russiske revolusjon Blodbadet i Europa
“En av mennene våre ble truffet av en granatspint som skalperte ham.

Da vi la ham ned, rant det hjernemasse ut av pannen hans.

Jeg stappet det forsiktig tilbake og dekket hullet med det løsthengende pannebenet, i den tro at han dermed kom til å overleve."

”Fortalt av den britiske artilleristen A.J. Heraty. Grunnleggende årsaker (s 49)

Sebia ønsket et stor-Serbia.
Russerne ville ha kontroll over handelsrutene mellom Middelhavet og Svartehavet.
Tyskland hadde økonomisk vekst og opprustet (forberedt) militæret.
Tyskland ønkset å bygge en jernbane gjennom Berlin og Bagdad (gjennom mye av Europa) - dette fryktet Storbritannia
Frankrike ønsket tilbake landområdet de hadde mistet til Tyskland.
Nasjonalismen (tilhørigheten og stoltheten over eget land) var voksende.
Imperialismen/kolonitiden - kampen om verden

http://snl.no/F%C3%B8rste_verdenskrig

http://www.dammskolen.no/progs/maktogmenneske/forsteverdenskrig/forsteverdenskrig.html 28 juni 1924 Utløsende årsak Hvorfor ble det krig av slik da ? Hvem er morderen/morderne ?? Hvilket land ? Hva skjedde ? Hvem ble drept ??? Dramatiser Hendelsen Skuddene i Sarajevo 28. juni 1914
Etter mordet på kronprins Frans Ferdinand erklærer Østerrike-Ungarn krig mot Serbia, en av Russlands allierte.

Den russiske hæren mobiliserer og møtes med en krigs erklæring fra Tyskland,
som er Østerrike-Ungarns allierte.

Frankrike, som er alliert med Russland, mobiliserer og får en krigs erklæring fra Tyskland.

1. verdenskrig kan begynne.
Attentatet i Sarajevo setter igang en blodig kjedereaksjon. Gjør spørsmål side 51
Du vil bli spurt om å svare etterpå ... De krigførende partene møttes i ingenmannsland, der utvekslet de gaver, snakket sammen og spuilte fotball.

Tenk igjennom: Hvordan kan slikt skje i krig? Engelskmennene brukte propaganda til å mobilisere befolkningen. Britisk vervingsplakat i 1. verdenskrig Uncle Sam wants you.
Amerikansk propagandaplakat 1916. I USA jobbet 150 000 medarbeidere med propagandavirksomhet under 1. verdenskrig.
Det ble skapt en krigspsykose som overtraff alt en tidligere hadde opplevd, og det ble farlig å være av tysk avstamming i USA. Engelskmennene dyktigest
Hovedtemaet i den engelske propagandaen var at de allierte kjempet en krig for å
"gjøre slutt på alle kriger".
De kjempet for demokratiet, tyskerne kjempet for militærstaten. Amerikanerne tar alle medier i bruk
George Creel, uttrykte det på denne måten i sin bok How we advertised America: "Vi så på konflikten som en kamp om folks bevissthet, for å vinne folks overbevisning.
" Fronten befant seg i alle amerikanske hjem" Tyskerne var amatørerDen tyske propagandaen syntes amatørmessig i forhold til den amerikanske og engelske. Etter krigen så mange tyskere på sin egen manglende psykologiske krigføring som en av hovedgrunnene til krigstapet.
Tyskerne klarte aldri å skape noen forståelse for sine politiske motiv med krigen, Under første verdenskrig ble den moderne psykologiske krigføringen utviklet.
Propagandaen ble rendyrket som en egen del av krigføringen.
Den fikk stor betydning i de politiske konfrontasjonene og krigene som fant sted mellom de europeiske land i første del av 1900-tallet. 40 000 km skyttegraver. (jordas omkrets) Ledere 1914-1917 De allierte Nicholas II, Russland Georg V, Storbritannia Viktor Emmanuel III, Italia President Raymond Poincaré, Frankrike Sentralmaktene Vilhelm II,
Konge og keiser av Preussen og Det tyske rike Frans Josef I
Keiser av Østerrike-Ungarn Enver Pasha, Tyrkiet På slutten av 1914 stabiliserte krigen seg i to fronter

Vestfronten gikk gjennom Frankrike: Her sloss Tyskland mot storbritannia, Frankrike og Belgia

Østfronten lå i Russland: Her sloss Tyskland og Østerike-Ungern mot Russland

Skyttegravene strakk seg fra Nordsjøen til Sveits

Mange av de krigførende landene hadde også kolonier i Afrika, Asia og Midt-Østen
Krigen spredte seg derfor også til andre verdensdeler

11 november 1918 va første verdenskrig over

De allierte hadde vunnet krigen
Sentralmaktene med Tyskland i spissen satt igjen som tapere Krigens gang Sjøkrig
Storbritannia hadde overvekt av slagskip, mens tyskerne hadde mange ubåter

De allierte var avhengig av å få forsyninger med skip fra USA og andre oversjøiske land.

1914 startet Storbritannia en blokade av tyske farvann for å hindra at Tyskland fikk forsyninger.

Samme året begynte tyske ubåter å senke skip på vei mot Storbritannia.
Fraktskipene ble senket uten varsel.


Denne brutale ubåtkrigen var årsaken til at USA ble med i første verdenskrig.
USA ble med i krigen 2 april 1917 1918
Moralen i den tyske hæren og bland sivilbefolkningen var synkende.
Man fryktet en tysk revolusjon vis krigen fortsatte.
Den tyske regjeringen gikk av i oktober 1918.
Ny regjering kom på plass, dannet av Max Von Baden.
Den nye regjeringen tok kontakt med President Wilsonn (USA) om våpenvile. Fredsavtalen i Versailles ble skrevet under 28 juni 1919 av tyske myndigheter

Betingelsene var:
Tyskland måtte gi fra seg Alsace og Lorraine, Gdansk og den polske korridor.
Den tyske hæren ble avviklet.
Allierte styrker gikk inn i Rhinland.
Tyskland måtte avvile koloniene sine.
Tyskland måtte ta på seg skylden for å starte krigen
Tyskland måtte batale store krigserstaninger til de allierte

De som bestemte betingelsene i fredstraktaten var:
Storbritannia, Frankrike, Italia og USA Kvinner i Krig Første verdenskrig endret på kvinnerollen Mange kvinner fikk seg arbeid.
I krigstjeneste
Sykepleiere ved fronten
I krigsindustrien
Postbud,
Politi
Sjåfører Kvinnene var med på å holde samfunnet i gang gjennom krigsårene, men fikk ikke rettmessig betalt for jobben de gjorde.

Kvinnene fikk bare halvparten av mannelig lønn i samme yrke. Kvinners stilling etter krigen:

økt yrkesaktivitet/lønnsarbeid
økt respekt for kvinner
kvinner fikk stemmerett

Mote:
kortere hår/skjørt for kvinner
fritidsklær
sigaretten
armbåndsur
Full transcript