Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marte Meo

No description
by

Eva Lena Ueltzhöfer

on 22 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marte Meo

MARTE MEO
Film

Ursprung
Det är en praktisk arbetsmodell som utvecklats i kliniskt arbete och dess teoretiska grund är modern utvecklingspsykologi och anknytningsteori.

Marte Meo fokuserar på kommunikation och samspel för att ge redskap till föräldrar för att underlätta och förbättra deras kommunikation med barnet.Bakgrund
Metoden har utvecklats av holländskan Maria Aarts
Hette tidigare Orionmetoden
Från början en metod att hjälpa föräldrar till barn med autism till en bättre kommunikation med sina barn
Är utvecklad via den naturligt stöttande dialogen mellan föräldrar och barn
Är användbar i alla sammanhang där en stöttande kommunikation behövs
Kan användas och formas utifrån det egna yrkesområdet
Den naturligt stöttande dialogen
Den vuxne följer barnets initiativ. Delar barnets uppmärksamhetsfokus
Den vuxne sätter ord på barnets initiativ och tonar in känslomässigt "utvidga ögonblicket"
Den vuxne ger barnet tid och utrymme att reagera på det föräldern säger eller gör. "Turtagning" är rytmen i dialogen
Den vuxne pratar med barnet om vad det gör och upplever
Hur går det till?
Praktisk arbetsmodell!
Videokameran används som ett redskap.
Terapeuten filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

När används
Marte Meo?
Marte Meo används i
Familjearbete
Familjehem
Skola/förskola
Äldrevården
Personal inom mödra- och barnhälsovård
Personal inom omsorgerna för psykiskt funktionshindrade
Barn- och ungdomspsykiatrin

Den vuxne förbereder barnet på händelser som ska komma
Den vuxne leder barnet
Den vuxne bekräftar barnet på ett positivt sätt när barnet är på rätt väg
Den vuxne sätter ord på barnets känslor och sätter ord på livets små förtretligeter
Den vuxne hjälper barnet att ta in andra i samspelet (triangulering)
Den vuxne ger tydliga start och stoppsignaler
- av egen kraft
Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling.


Syfte
Syftet är att stödja och hjälpa föräldrar och andra att se behov och resurser hos barnet, samt de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov.

"Att lära föräldrar se barnets initiativ är som att lära dem att sticka, det ser lätt ut men det är svårt och föräldrar behöver stöd i detta."

Maria Aarts
Synsätt
Alla människor är utvecklingsbara och söker efter samspel med andra

Bygger på styrkan hos den enskilde individen

Strävar efter att finna och utveckla människors egna resurs
er

Lekens betydelse!
Barn utvecklas bäst i ett lustfyllt klimat.

Leken är ett samspelsområde där barnet övar de färdigheter de lär sig allteftersom de blir äldre.
Först tillsammans med föräldrar, sedan med lekkamrater och syskon.

God lekförmåga utgör grunden för god samarbetsförmåga i vuxen ålder.


För vem?
För familjer där orden inte räcker till, där samspelet inte fungerar väl.

För pedagoger för att skapa trygghet genom att se möjligheter och goda beteendemönster i klassrummet.

Som handledningsverktyg.
Marte Meo visar på det
oumbärliga samspelet
mellan
barn och föräldrar.För att barn skall utvecklas
För att barn skall överleva
Terapeuten

analyserar vad som fungerar/ej fungerar.

Vad som berör barnet.

Barnets kompetens/svårigheter.

Vilket utvecklingsstöd barnet får.

Vad barnet behöver mer av.


Analysen är grunden i hela metoden!
Arbetsfrågor/uppdrag
Exempel på uppdragsformuleringar:

Hur kan jag som förälder lugna mitt barn?

Hur kan jag som pedagog få min elev att lyssna på mig?

Hur ska jag få Lisa att sitta kvar vid matbordet?

Hur kan vi som föräldrar vägleda våra barn så att de samarbetar bättre?
Ylva 24 timmar gammal
Tack för oss!

Amelie Stodne & Eva Lena Ueltzhöfer
Interaktionsanalys
Fördelar med Marte Meo
Att man gör en noggrann analys innan arbetet påbörjas.

Att man har metodens grundpelare, de utvecklingsstödjande principerna att utgå ifrån.

Att metoden går att kombinera med annat.

Att metoden är konkret.

Att man utgår från det enskilda barnet och barnets behov.

Att terapeut och förälder har gemensamt fokus (relationsskapande)
En liten film om samspel
Avslutningsvis.....
Full transcript