Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagogiek college 1

No description
by

Silke van den Berg

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagogiek college 1

Pedagogiek college 1
Definitie
Pedagogiek
= opvoedkunde / opvoedingsleer

Wat is opvoeden?
Is opvoeden noodzakelijk?
Wanneer spreek je van goede opvoeding?
Wat kenmerkt een goede opvoeder?
Vier basisdimensies
Ondersteuning bieden


Instructie geven


Controle uitoefenen


Grenzen stellen
Pedagogische Opvoedingsdoelen
Intentioneel opvoedgedrag

de drie Z's
Zelfstandigheid (individu)
Zelfredzaamheid (samenleving)
Zelfvertrouwen ( toekomst)


Opvoeden als circulair proces
=> Opvoedingsrelatie

hand-out ontwikkelingsfasen / -taken & opvoedingsopgaven
Welke aspecten spelen een rol bij opvoeding?

Opvoedingsdimensies/
- doelen/ Ontwikkelingstaken en opvoedingsopgaven/ opvoeden als circulair proces
Wat houdt opvoeden in?
Ondersteunend Opvoedgedrag
warmte & affectie = emotionele beschikbaarheid vd ouder

responsiviteit (adequaat reageren op kk) en sensitiviteit (opmerken van signalen)

materiele /emotionele ondersteuning

straffen / belonen
Controle uitoefenen
Autoritaire controle
voorbeeld?
Autoritatieve controle

inductie
= het gedrag vd ouder is er op gericht het kk vrijwillig tegemoet te laten komen aan zijn wensen.


Hoe geeft Chua vorm aan
de basisdimensies?
Opvoedingsvaardigheden
Opvoedingsopgave is (nog) geen opvoedingsvaardigheid.
Wat is een opvoedvaardigheid?
Opvoeding
= alle omgang tussen ouder en kind waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aangaat.
In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle.
Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven. (Becker, 2012, p.17)
Casus
Dysaira is een jonge Antilliaanse meid van 17 jaar. Zij is samen met haar moeder en jongere breor van 10 geëmigreerd vanuit Curaçao. Het gezin woont nu twee jaar in Nederland. Haar moeder werkt als leidster op een KDV. Dysaira zit in het laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent niv4. Als ze haar diploma heeft behaald, wil ze graag naar de pabo. Op Curaçao zorgde Dysaira voor haar broertje als haar moeder naar haar werk was en ze mocht alle beslissingen over hem nemen. Daarnaast deed ze veel huishoudelijke take. Haar moeder altijd heel blij met haar hulp en gaf haar veel complimentjes. Nu het gezin in NL woont, is Dysaira nog steeds de spil in hui. Na schooltijd zorgt zij voor haar broertje en doet ze huishoudelijke taken om haar moeder te ontlasten. Ze is verantwoordelijk voor zichzelf, haar broertje en het huishouden.

Welke opvoedingsdoelen herken je in deze casus? Hoe komen deze tot uiting?
Doel volgens Riksen-Walraven:
- Bieden van emotionele veiligheid
- gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie
- gelegenheid voor sociale competentie
- overdragen van normen en waarden
Grenzen stellen
Full transcript