Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gernikako Kultura eta Bakearen Nazioarteko XXIII Jardunaldiak

No description
by

Bego urlezaga

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gernikako Kultura eta Bakearen Nazioarteko XXIII Jardunaldiak

XXIII Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Gernika
Gernikako Kultura eta Bakearen Nazioarteko XXIII. Jardunaldiak
Gernika's XXIII International Culture and Peace Convention
Peace and Power. Peace Economy. The Power of Peace
Boterea eta Bakea. Bake-ekonomia. Bakearen boterea
Poder y Paz. Economía de paz. El poder de la paz
2013 Apirilaren 24-26 Abril / April
Gernika-Lumo
Egungo krisiaren dimentsio askotariko eta nazioz gaindikoak argi erakusten du gure eredu politiko eta ekonomikoaren gainbehera. "Austeritatea" errebindikatzen duen erretorikak ez du "sormena" aldarrikatzen, kapitalaren logikan besteon bizitza azken finean "nori axola zaio?" . Jokaleku horretan erantzun zaileko arazoak sortzen zaizkigu, honelako galdera pertsonal eta kolektiboen aurrean: "zertatik bizi naiz?" eta "zertarako bizi gara?". Sistema kapitalista eta neoliberal honen aurrean bizitzaren zentzuaren galera eta biolentzia estrukturalaren gordintasunak zigorgabetasun osoz agertzen dira. Berebiziko garrantzia du jakiteak zer borroka-mota egin nahi dugun politika eta ekonomia ez daitezen bere baitan agortu, bere baitatik berritu baizik, justizia sozialaren zerbitzura jarriz. Elkarbizitza berritu baterako bitartekoa, eta ez xedea, izango den ekonomia. Bake-ekonomia. Jardunaldi hauetan Kenneth Boulding (1910- 1993) ekonomista eta bakezaleak egindako ekarpenak gogoratu nahi ditugu: hau da, baliodun baina trukerako monetarik gabeko boterearen azterketa. Bakearen boterea.
La dimensión múltiple y transnacional de la actual crisis nos muestra el declive de un modelo político y económico. La retórica que predica "austeridad" no reivindica "creatividad" porque en la lógica del capital la vida de los otros "¿a quién importa?". En este escenario se nos plantean cuestiones de difícil respuesta ante preguntas de naturaleza personal y colectiva, "¿de qué vivo?" y "¿para qué vivimos?". La pérdida de sentido y la violencia estructural se muestran con crudeza en un sistema capitalista y neoliberal que impera con impunidad. Es de capital importancia saber la clase de lucha que queremos hacer para que política y economía no se agoten en sí mismas, sino que se renueven sobre sí mismas al servicio de la justicia social. Economía como medio y no como fin para una convivencia renovada. Economía de paz. En estas Jornadas queremos recordar las aportaciones que autores como Kenneth Boulding (1910- 1993), economista y pacifista, ha realizado al estudio del poder, con valor y sin moneda de cambio. El poder de la paz.
The multi-dimensional and transnational nature of the current depression, represents a political and economic model in decline. The rhetoric that preaches "austerity" does not vindicate "creativity" because in capitalist logic who is bothered about the other? This scenario poses us with many questions of a personal and collective nature, "what do I live on?" and "what do we live for?". A lack of sense and structural violence have been exposed to be cruelly present in a capitalist, neoliberal system that reigns with impunity. It is extremely important to know what kind of struggle we want to take on so as not to have politics and economics wear themselves out, but rather to renew themselves in favour of social justice. The economy as a means of renewing social and interpersonal relations and not as an end in itself. A peace economy. In this years conference we wish to commemorate the contribution of authors such as Kenneth Boulding (1910- 1993), economist and pacifist, to the study of power, with value and without bargaining chips. The power of peace.
Egitaraua /
Programa
/ Program

Apirilaren 24 abril / April
Elai Alai Aretoa
9:30-10:30:
Gernikako Kultura eta Bakearen Nazioarteko XXII. Jardunaldien Inaugurazioa
Inauguración de las XXIII Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Gernika
Inauguration of Gernika's XXIII International Culture and Peace Conference
11:00-14:00:
Tailerra: Bakeak badu lekurik kapitalismoan?
Taller: "¿Es posible la paz en el capitalismo?"
Workshop: "Is Peace possible in Capitalism?"
Bakeak gizateriaren aldeko eredu sozio-ekonomikoa exijitzen du, pertsonen beharrizanak etikoki mailakatuz. Honenbestez, gerran oinarritzen den eta bakea errentagarri ez zaion sistema kapitalistaren logika agerian utzi eta botere eratzailea landuko dugu.
Desvelamiento de la lógica de guerra del sistema capitalista donde la paz no es rentable. La paz exige un modelo económico social al servicio de la humanidad cuidando la jerarquización ética de las necesidades de las personas. El poder instituyente.
Revealing the war logic behind capitalism where peace is not profitable. Peace requires a socio-economic model that serves humanity by taking care of ethical classification related to peoples needs. The power to institute.
16:00-18:00:
Tailerra: "Gu subjektu gisa [garen subjektua] eta bakegintza"
Taller: "El sujeto que somos y la construcción de la paz"
Taller: "The subject we are and peace building"
Subjektuaren eta gizartearen arteko erlazioari buruzko azterketaren beharra subjektibotasunaren eraikuntza zehazteko lanean. Garen subjektibotasunaren ulerkuntzari eta bai barne errealitateaz nola baita kanpo errealitateaz ere arduratzeko beharrari buruz jardutea.
Interpelación a la relación entre sujeto y sociedad para identificar la fina orfebrería de la construcción de la subjetividad. La comprensión del sujeto que somos y sobre la necesidad de ocuparnos de la realidad tanto interna como de la realidad externa.
Here the characteristics of the relationship between the subject and society shall be questioned, in order to identify the fine smithwork involved in constructing subjectivity. To comprehend the subject that we are and our need to deal as much with our internal reality as with our external reality.
Apirilaren 25 abril / April
Astra Kultura Sormen Lantegia / Fábrica social de creación cultural / Social Company for cultural creation
9:30-11:30:
Hitzaldiak: Boterea eta Bakea. Bake-ekonomia. Bakearen Boterea
Conferencia Marco: Poder y paz. Economía de paz. El poder de la paz.
Frame Conference: Power and Peace. Peace Economy. The Power of Peace.
12:00-14:00:
Tailerra: Gaitasun eratzailea berreskuratzeko tailerra. Mundurik onena sortuz.
Taller: Recuperando la capacidad instituyente. Crear el mundo mejor posible.
Taller: Recovering the capacity to institute. Create the best World possible.
Gizabanakoaren logika aztertuko dugu: nola sortzen ote dituen banako indibidualistak elkarrekiko gogoeta eta ekintzarako guneak. Eratzen gaituenaren aurrean dagokigun botere eratzailea landuko dugu. Sormena giza gaitasun gisa garatuko dugu, "inoiz izana eta oraindik ez dena" bistara dezagun. Elkarren arteko sormena berreskuratuko dugu.
Análisis de la lógica del individuo - individuo individualista creando espacios de reflexión y acción común. Trabajemos por la recuperación de la capacidad instituyente frente a la clausura de los instituido. Desarrollemos la creatividad como potencial humano para ver "lo que nunca fue ni es". Recuperemos la potencia colectiva.
Analysis of the logic that constructs the individual to be individualistic creating common spaces for reflection and action. We shall work to recover the capacity to institute against the closed nature of that which has been instituted. We shall develop creativity as a human capacity to see "what has never been or is". We shall recover our collective potential.
18:00-19:30:
Hitzaldia: MST Brasil. Justizia Sozialaren aldeko 30 urteko borroka.
Conferencia MST 30 años de lucha por la Justicia Social en Brasil.
Conference MST 30 years of struggle for Social Justice in Brazil.
* Santiago Alba Rico, idazkea da. Túnez, la revolución eta B-52 (Hiru, 2011).
* Yayo Herrero López, Fuhem (educación + ecosocial) erakundearen zuzendaria. Madril.
* Santiago Alba Rico, escritor. Túnez, la revolución y B-52 en editorial Hiru. .
* Yayo Herrero López, directora ejecutiva de Fuhem (educación + ecosocial), Madrid.
* Santiago Alba Rico, author. Túnez, la revolución and B-52 (Hiru, 2011).
* Yayo Herrero López, director of Fuhem (Education + eco-social) Madrid.
Informazio gehiago / Más información / More information:
www.gernikagogoratuz.org
Full transcript