Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?

No description
by

Katrijn Ouwerkerk

on 19 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?

Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?
Het voedsel
als het gaat vriezen en koud is dan gaan vogels bevriezen in het water en dan kunne ze ook moeilijk voedsel vinden!
je kunt daarom ook vogels zaatjes in de tuin hangen zo dat ze niet uit hongeren!


Welke vogels vliegen naar het zuiden in de winter
Waarom trekken ze weg?
Waarom vliegen vogels als ze naar het zuiden vliegen in een V-vorm?
http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_426465
VOGELBESCHERMING
De luchtwervelingen die de vogel tijdens het vliegen veroorzaakt betekenen veel energieverspilling. Ganzen, eenden, kraanvogels en andere vogels heffen dit verlies gedeeltelijk op door in een V-formatie te vliegen. Elke vogel krijgt dan extra stijgvermogen door de opwaartse luchtstroom, teweeggebracht door de vogels die vóór hem vliegen. Op den duur zal de voorste vogel zich af laten zakken naar achteren en zijn inspannend werk aan een andere vogel overlaten. Het vliegen in V-formatie werkt dus energiezuinig.
ZO-ZIT-DAT
Jij weet vast hoe het voelt om tegen de wind in te fietsen. Da’s best zwaar. Het kost vogels ook moeite om tegen de wind in vooruit te komen. Om energie te besparen vliegen sommige daarom in de vorm van een V. De beesten vliegen dan in de ‘slipstream’ van vogels voor hen. Hierdoor wordt de weerstand van de lucht kleiner. En vooruitkomen makkelijker.


In Nederland trekken verschillende vogels weg. Z’n vogel noem je een zomergast. Deze blijft alleen in de zomer in Nederland in de winter gaat die naar een andere land. De vogels die wegtrekken in de winter zijn :

– Oeverzwaluw
– Huiszwaluw
– Boerenzwaluw
– Nachtegaal
– Blauwborst
– Tuinfluiter
– Tjiftjaf
– Fitis
- De nachtegaal
Je hebt ook vogels die bij ons in de winter overwinteren die noemen we een wintergast. De meeste vogels die bij ons overwinteren die komen van Scandinavië. De vogels die bij ons in de winter komen overwinteren zijn:
– Kleine zwaan
– Wilde zwaan
– Taigatietgans
– Rotgans
– Toendrarietgans
– Kleine rietgans
– Ruigpootbuizerd
– Koperwiek
– KeepDe vogeltrek is zo’n bijzonder onderwerp omdat het veel energie kost voor trekvogels om heen-en-weer te vliegen. In het broedgebied in het noorden kunnen de vogels niet blijven omdat het daar te koud wordt. Ze zouden zelf nog wel overleven, maar hun voedsel is dan door de sneeuw en ijs niet bereikbaar. Dus dan trekken ze naar het zuiden. In het voorjaar gaan ze van de warmere streken weer naar het noorden om te broeden, juist omdat daar dan wel weer veel voedsel is voor hun jongen. Bovendien is het een mooi open gebied (de toendra) waar het risico om gegeten te worden door roofdieren kleiner is.
Broedgebieden bevinden zich in principe overal rond de poolcirkel, maar ook zuidelijker in Scandinavië. Een paar bekende broedgebieden zijn Groenland, Spitsbergen en Siberië. Natuurlijk liggen er ook broedgebieden van bepaalde trekvogels in West-Europa, waaronder Nederland. Ook de overwinteringsgebieden liggen verspreid. Er zijn vogels die overwinteren in de Waddenzee en aan de kusten van Groot-Britannië en Frankrijk. Anderen overwinteren veel zuidelijker in Afrika en sommige trekvogels vliegen zelfs door tot aan de Zuidpool. De trekroutes liggen wel behoorlijk vast. Wat opvalt is dat zowel op de heenweg als op de terugweg. Een belangrijke trekroute langs de Waddenzee loopt. Hier stoppen de vogels om te eten en uit te rusten. Zonder deze tussenstop zouden ze deze lange reis niet kunnen maken.
Hoe vinden vogels de weg?
Er zijn verschillende theorieën over hoe vogels de weg vinden van hun tocht. Hier zijn er een paar van. Sommige mensen denken dat er een verband is tussen het aantal vlieguren en de vetvoorraard. Vogels slaan dan een vetvoorraard aan. En als ze gaan vliegen dan verbruiken ze hun vetvoorraard. En als het op is dan gaan ze dalen op een geschikt plaatsje en daar blijven ze dan. Andere mensen denken weer dat vogels de weg weten door de zon of als ze in de nacht vliegen door de sterren. En weer andere mensen denken dat vogels de weg weten door herkenningstekens. En vooral de vogels die op grote hoogte vliegen gebruiken het, want dan kunnen ze makkelijk hoge, grote bergen zien en rivieren enz. En hiermee kunnen ze makkelijk de weg vinden.
Je hebt 2 verschillende routes door Europa de westelijke en oostelijke route. Ze gaan allemaal in een noord-zuid richting. Bij de westelijke route komen ze langs Nederland en hun eindbestemming zijn de landen onder de Sahara. En de eindbestemming van de oostelijke route is Afrika. Dus alle vogels die wegtrekken gaan allemaal naar Afrika alleen sommige nemen de westelijke

route en andere de oostelijke route.

Full transcript