Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Agile ve Kanban

No description
by

Nurdidar Tavukcuoglu

on 13 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Agile ve Kanban

Agile ve Kanban
İÇİNDEKİLER:
Agile ve Kanbanin tarihçesi
1992- Crystal
Crystal metodları, Alistair Cockburn tarafından ortaya atılan bir metodolojiler bütünüdür. Metod; İnsan, etkileşim, toplum, beceriler, yetenekler ve iletişim konularını dikkate alır ve her insanın farklı yapıda ve değişken olduğunu, bu sebeple aslında sürecin en büyük element olmadığını savunur.
Kanban
Kanban sistemi yalın üretim mantığı ile ortaya çıkmış bir envanter kontrol sistemidir. Toyota’da endüstri mühendisi olrak çalışan Taichi Ohno tarafından geliştirilmiştir. Kanban sistemi üretim sistemini bütünüyle ele alan ve sürekli iyileştirme sağlayan bir yapıdadır ve süreç içi stokları minimize ederek daha verimli bir süreç sunar.
1. Agile ve Kanban'ın tarihçesi
2. Agile ve Kanban'ın Waterfall'dan farkı nedir?
3. Sistemlerin avantaj ve dezavantajları
4. Agile ve Kanban'ın birbirinden farkları.
5. Agile ve Kanban'ı uygulayan firmalar hangileri

1971- Egoless Programming
Kişisel faktörler minimize edilerek kalitenin artırılmasını hedefler. Konsept ilk kez Jerry Weinberg tarafından öne sürülmüştür. Yapılan yorumların formal yollarla ve profesyonel olarak yapılmasının önemini vurgulamış ve kişisel duyguların kenara koyulması gerektiğini savunmuştur.
1993- Refactoring
Refactoring hâlihazırda var olan bir bilgisayar kodunun dışarıya davranışlarını değiştirmeden yeniden yapılandırılmasıdır. Kodun fonksiyonel olmayan kısımları elemine edilerek yalınlaştırılır ve karmaşıklığı azaltılmış olur.
1995- Pair Programming
Agile yazılım geliştirme metotlarından birisi olan pair programmingde iki yazılımcı aynı iş istasyonunda beraber çalışır; biri kodun kendisini yazarken diğer yazılımcı hatalara karşı yazılan kodu kontrol eder ve yönlendirici konumdadır ve belli aralıklarla rolleri değiştirirler. Bu metot ile iş yalınlaşır ve hataların önüne geçilmiş olur.
Scrum, bir takımın belli bir hedefe ulaşmak adına birlikte çalışmasını kendine yöntem edinmiştir. Takım üyeleri, aralarındaki iş birliğini güçlendirerek kendilerini ve işleri organize ederler, böylelikle motivasyonu artırıcı bir etkisi vardır. Günlük hayatta sürekli değişen müşteri taleplerini karşılamak, hiyerarşik sistem ile yürüyen metotlarda daha zor iken scrum insan bazlı ve kolay adapte olmayı sağlayan bir sistemdir.
1995- Scrum
Scrum Rolleri
Scrum metodunda temel olarak 3 rol bulunur;

1- Product Owner
Müşterinin sesi konumundadır. Ürün sahibi, müşteri odaklı itemleri (user stories) oylar ve önceliklendirir, projenin teknik değil yönetimsel kısmındadır.

2- Development Team
Ürünü geliştiren ve teknik işi üstlenen kısımdır, scrum metodolojisine uygun olarak kendi içlerinde organize olurlar.

3- Scrum Master
Scrum metodunun gerektiği gibi uygulandığını kontrol eder; takımın herhangi dikkat dağıtıcı etmene maruz kalmamasını sağlar.

User Story nedir?
User Story yani kullanıcı hikayesi, bir özelliğin kullanıcı açısından basit ve kısa bir şekilde anlatılmasıdır. Kullanıcı hikayesinde cevaplanması gereken üç temel soru vardır; Kullanıcı kim, Ne istiyor ve Neden istiyor?

Scrum takımındaki herkes kullanıcı hikayesi yazabilir. Yazılan kullanıcı hikayeleri takım tarafından değerlendirilir, 3 soruya ek olarak bitti tanımı için kabul kriterleri eklenir ve Kullanıcı hikayesi tamamlanır.
Agile ve Kanban'ın Waterfalldan farkı;
Waterfall metodu, piyasada oldukça kullanılan be metot olmasına karşın, agile ve kanban gibi değişime kolay adapte olmaz.
Detaylı dökümentasyon olduğu için kurumsal hafıza mümkündür, dökümantasyon mevcuttur.
Waterfall'd resmin bütünü görülerek ilerlenir. Agile ve kanban sisteminde tüm organizasyon şeması görülmediği için müşteri açısından memnuniyetsizliğe ve belirsizliğe sebep olablir.
Agile ve Kanban farkları;
Agile ve kanban arasında 2 temel fark vardır
1) Agile temel olarak hız ve kolay adaptasyona odaklıdır, kesikli teslimat vardır. Kanban ise süreklidir, projenin başlangıcından sonuna kadar sürer.
2) Agile'de iş boyutu geliştiriciler tarafından belirlenir. Kanbanda ise süreç tarafından belirlenir.
Agile kullanan firma;
GKN Aerospace North America
Kanban Kullanan firma;
BBC
Full transcript