Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Znieczyszczenie Środowiska na terenie Polski

No description
by

Wszyscy wiedzą Bryła

on 12 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Znieczyszczenie Środowiska na terenie Polski

Skażenie Wód
Niemal codziennie słyszymy wiadomości o szkodach wyrządzonych w środowisku. Spotykamy się w nich ze zniszczeniami spowodowanymi przez kwaśne opady, skażeniem zbiorników wodnych, tępieniem fauny i flory, wyciekami ropy z tankowców, wycinaniem drzewostanów, erupcjami wulkanicznymi czy zanieczyszczeniem wód gruntowych. Możemy także usłyszeć, iż uszczuplają się zasoby naturalnych gleb, czystej wody i atmosfery, a rezerwuary naturalnych surowców się wyczerpują.
Człowiek funkcjonuje w tym środowisku, co oznacza, że jego istnienie także jest zagrożone. Skażenia środowiska wiążą się z rozwojem cywilizacji ludzkiej, która produkuje szkodliwe związki chemiczne, ścieki, toksyczne gazy oraz mnóstwo odpadów. Ludzie przekształcają również krajobraz poprzez budowę wysokich budynków, asfaltowych ulic czy licznych zakładów przemysłowych. Wszystko to powstaje w celu ulepszenia życia człowieka, ale jednocześnie niszczy środowisko naturalne.
Ziemię zasypują śmieci.
Niewiele mieszkańców naszego kraju prowadzi sortowanie śmieci. Często jest to wynik braku przedsiębiorstw zabierających posegregowane odpady, a nie niechęć Polaków do segregacji. Mimo tego zrobiliśmy znaczący krok w stronę nowoczesnego gospodarowania odpadami. Kończy się czas dzikich wysypisk i palenia śmieci w piecach, zaczyna sortowania, recyklingu i nowych miejsc pracy w branży odzyskiwania surowców
Smóg
Jednym z podstawowych założeń polityki proekologicznej naszego kraju jest poprawa czystości zbiorników wodnych. Jest to bardzo szeroka oraz niełatwa kwestia. Duży wpływ na zanieczyszczenie wód mają ścieki odprowadzane do wody a także toksyczne związki, które z gleby wymywają deszcze. Kryteria oceniające stopień skażenia wód można podzielić na bakteriologiczne oraz fizykochemiczne. Jednak wody występujące w naszym kraju znajdują się poza normami europejskimi oraz należy je oczyszczać. Rzeka Odra nie zalicza się do żadnej klasy czystości, a zaledwie 6% Wisły mieści się w III klasie. Jeżeli chodzi o jeziora to ich stan jest również tragiczny. Do pierwszej klasy czystości zalicza się tylko 1,5% polskich jezior. Wypuszcza się do nich ok. 20% ścieków, które nie są uprzednio oczyszczone. Do polskiego morza spływa rocznie 520 mln nieczystości, w większości z lokali prywatnych.
Najbardziej zanieczyszczonym rejonem w Polsce jest Wyżyna Śląska. Jest to spowodowane dużym zagęszczeniem przemysłu ciężkiego. Występują tu silne zanieczyszczenia powietrza, których skutkiem jest zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego i zwiększenie zachmurzenia. W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na 1 km² opada ok. 1000 t pyłów rocznie. Zgodnie z przyjętymi normami wskaźnik ten nie powinien przekraczać 200 g/m²/rok (200 t/km²/rok).

Nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza oraz mgły i braku wiatru.
W Polsce zjawisko to obserwuje się w największej ilości w Krakowie.
Kwaśne Deszcze
to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór.Emitowane są one do atmosfery głównie z:
zakładów energetycznych i chemicznych, metalurgicznych,
miejsc wydobywań surowców,
spalin pojazdów, domowych pieców,
składowisk odpadów
Znieczyszczenie Środowiska na terenie Polski.
Najwięcej kwaśnych deszczy obserwuje sie w okolicach Wyżyny Śląskiej, ze względu na jedne z najwyższych emitowań zanieczyszczeń do powietrza.
Full transcript