Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TopX Jeugd: waar staan we?

No description
by

katrin cassel

on 4 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TopX Jeugd: waar staan we?

TopX Jeugd: Waar staan we?
Wat is er gebeurd?
sep '11 Schietincident Makadocentrum
jan '11 Driehoekplus geeft committment
jan '11 Eerste inhoudelijke kernteamoverleg
feb '12 Driehoekplus bespreekt werkwijze.
Start tweewekelijkse kernteamoverleggen
mrt '12 Beleidsoverleg (criteria)
apr '12 Driehoekplus (vaststelling startdocument
en selectiecriteria)
jun '12 Bijeenkomst met buitenring
juli '12 Aanmoedigingstaart ministerie V & J
nov '12 Veiligheidshuis naar Zaanstad
dec '12 Start projectteam aanpak criminele groep
apr '13 TopX Jeugd in Gcos (computersysteem OM)

Successen algemeen
ouders nemen opvoeding steviger ter hand, houden meer controle, voelen steun instanties
jongeren voelen zich buiten "gezien" waardoor overlast vermindert
meer integrale rapportage naar justitie, waardoor maatregelen meer maatwerk worden
brede steun voor regisseurs, korte lijnen met andere instanties
uitspelen instanties door jongeren vermindert
labeling in politiesysteem Amazone (infodesk en ZSM)
goede afweging mbt voorrang wachtlijsten
creatieve oplossingen, hands-on aanpak
instanties vinden elkaar beter, benutten elkaars kwaliteiten
straf en zorg komen samen
steun en herkenbaarheid binnen TopX instanties

Toekomst TopX Jeugd overleg
Continuering committment instanties
Aansluiting LVB gespecialiseerde instanties
Regulier overleg in het Veiligheidshuis
Intensiveren Gcos gebruik (rapportages)
Meer gezinsgericht werken door diverse instanties
Samenwerking instanties verstevigen
Verkennen mogelijkheden dagbesteding doelgroep
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
projectteam
Makado
VHH Zawa
groepsgericht
persoonsgericht
domeingericht
TopX
Jeugd
TopX
Overv
Nazorg
ex-gedet.
Veel-
plegers
Screening
Selectiecriteria
TopX jeugd
1. Leeftijd: jeugd tot ongeveer 25 jaar
2. Woon en/of verblijfplaats: Purmerend
3. Overlastgevend in de openbare ruimte
4. Zorg - school (verzuim, gedrag, stagnatie)
- afglijden richting criminaliteit
- middelengebruik
- thuissituatie
- zorgverlening krijgt/heeft geen grip
- sociale omgeving (criminele vrienden)
- ongrijpbaar, onbereikbaar
5. Justitiële contacten
- diverse strafbare feiten
- meerdere sepots
- komt binnenkort vrij
Cijfers TopX Jeugd
>Aantal jongeren besproken: 24 (continu proces)
> Positief afgesloten: 9
> Doorgezet: Nazorg, Overvallers, Veelplegers
> Uit beeld: dagbesteding, zorg werkt, minder crimineel gedrag, gedetineerd, verhuisd/geremigreerd

Verdeling regisseursschap: BJAA ->13
RN->4 WSG ->2 LP ->2 Overig ->3

Successen
individueel
Knel- en verwonderpunten
Opgelegde maatregelen zonder stok achter de deur
Zorgmijders zonder justitieel kader
Aanpak scholen (starre regels, late verzuimmelding)
Diversiteit aanpak regisseurs
Leer en/of werkplekken ontbreken
Prioritering afhankelijk van individuele inbreng kernteamleden
Heenzending door rechterlijke macht
LVB problematiek
directe plaatsing Lucertis
diverse plaatsingen AOP
voorrang plaatsing passend onderwijs
voegen strafbare feiten op zitting
ontdekken en doorverwijzen ernstige gezinsproblematiek
jongere maakt schoon schip
plaatsing masterclass
eigen netwerk zorg voor oplossing
overheveling van JR naar RN (jovo)
Jeugdnetwerkoverleggen
Gcos rapportage in ontwikkeling!
late onderkenning
weinig perspectief
weinig mogelijkheid tot ingrijpen
plaatsingsprobleem in reguliere zorg, dagbesteding, huisvesting
stoornissen die elkaar tegenwerken
3 oktober 2013
09.30 - 11.30 uur
stadhuis Purmerend
TopX Jeugdbijeenkomst
alle instanties
Full transcript