Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

tranzicio

No description
by

Jozsef Racz

on 13 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of tranzicioRácz József

ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Tanácsadás Pszichológiája Tanszék
Tartalom
A droghasználat kezdete
Drogváltás
Felépülés
Kíváncsiság
Droghasználói narratívák
Felépülési narratívák
A droghasználat kezdete
A kíváncsiság
Kérdőíves kutatások: miért kezdenek drogokat (legális és illegális) használni a fiatalok?
Monitoring the future: 1975-2010
"természetes kíváncsiság és az új élmények iránti vágy" (MTF, 2011, 40.o.)
magyarországi középiskolások 76%-a kíváncsiság miatt próbálta ki a drogfogyasztást
(Paksi és Elekes, 2003)
Etimológia
Szent Ágoston:
három bűn
:
kíváncsiság
a test gyönyörűsége
gőg
Korai modern kor:

kíváncsiság: negatív, bűnös tulajdonság
a kíváncsiság kultúrája (természettudományok)
nem a dolgok valók "kíváncsiságra", hanem az emberek kíváncsiak

(Kenny, 2004)
A kíváncsiság mint pszichológiai konstrukció
William James:
- intrinzik hajtóerő új dolgok felfedezésére
- tudományos-metafizikai: válasz az inkozisztenciákra és a tudás hiányára
emocionális-motivációs rendszer:
- az új vagy a kihívást jelentő információk és tapasztalatok iránti
felismerés,
keresés,
a velük kapcsolatos önszabályozás
(Kashdan 2004)
a kíváncsiság, és a hozzá kapcsolódó játék nemcsak kuriózum az ember életében, hanem fontos mozgató erő, amely nem vezethető vissza más tényezőkre (Grastyán, 1985)
kapcsolódó pszichológiai fogalmak:
élménykeresés (Zuckerman), flow (Csikszentmihalyi), újdonságkeresés (Cloninger) vonás/állapot kíváncsiság (Spielberger), stb.
DE:
Kíváncsiság a kockázati diskurzusban

kábítószerügyi dokumentumok, szakpolitikai anyagok

(pl. UNODC, EMCDDA, Peretti és Watel, 2003, 2006; Martin-Soelcha és mtsai, 2001, Kenkel, Mathios és Pacula, 2001, Dierker és mtsai, 2004, Sharland, 2006)
Kvalitatív interjúk a droghasználat kezdetéről
„…kíváncsi (mn) Aki nem őrá tartozó dolgok felől illetéktelenül érdeklődik.”
(Magyar Értelmező Kéziszótár 1978)
109 interjúalany:
23: marihuána és "partidroghasználó"
86: injekciós droghasználó
18-30 évesek
2-5 éves droghasználói múlt
Módszer
Személyek
McAdams-i élettörténeti interjú

"morális beszámolók" (moral accounts): a többségi társadalom értékelő elvárásaira adott (spontán) válasz, magyarázat, felmentés, igazolás
(Scott és Lyman, 1968)
Tapasztalatok
"kíváncsiság" használata: alig
interjúkészítők
marihuána- és partidroghasználók
injekciós használók
>
>
K: Milyen kérdés,
kíváncsi kérdés
. 1513
K:… a szerhasználati szokásaidra lennék
kíváncsi
, …1514
K: Tehát
arra vagyok kíváncsi
, hogy működik a drót [hogy lehet elérni a dealert ]? 1523
K: A
rra lennék kíváncsi
, hogy milyen előnyökkel jár az injekciós használat? Drog0001
K: Nem erről van szó, hogy ez kevés, amit eddig használtál,
csak kíváncsi
voltam. 1505
K: Konkrétan most itt
arra vagyok kíváncsi,
hogy egy kanálba vagy egy valamibe csináltátok-e meg mindenkinek az anyagot…? 1508

79-ben először eljutottam Amszterdamba, és ott aztán belevetettem magam.
Kíváncsi voltam a dolgokra
, és akkor szívtam, szúrtam, ahogy elém került. Akkor megismerkedtem haverokkal – volt ott már magyar srác, akihez mentem –, és nagyon jól éreztem magam. Szóval lebegtem, meg ilyenek…
1711

Ugye jön a társaság, akkor csináld, csináld, csináld és akkor megy tovább az ember,
hajtja a kíváncsiság
.
1510

Mert ezt már megtiltani nem lehet.
Mert az ember kíváncsi alapvetően
, megy utána. 1711
A kíváncsiság mint elégséges magyarázat
-"mert az ember kíváncsi":
extrém eset formuláció
(Pomerantz)
-
felmentés
: nem én tehetek róla, hanem a "kíváncsiság" - a felelősség tagadása, csökkentése
intrinzik hajtóerő (James), perceptuális kíváncsiság (Berlyne)
-
igazolás
- marihuána- és partidroghasználók
= kisebb társadalmi elítélést észlelnek
kíváncsiság
mint a kortárs környezettel konform viselkedés
K: Egyből intravénás volt az első?
I: A barátaim is úgy csinálták, most én abból maradjak ki? Megkínáltak, én meg kipróbáltam.
Kíváncsi
voltam, hogy milyen.
Drog0003
a kommunikáció lezárása: "kíváncsi voltam." (pont)
kíváncsiság: a drog hatása iránt, illetve, hogy az interjúalany hogyan reagál a drogra - episztemológiai kíváncsiság
Kíváncsi interjúkészítő: dekontextualizálja a droghasználatot (a kíváncsiság bármire vonatkozhat)
ugyanakkor lehetőséget ad az interjúalanynak az igazolásra vagy a felmentésre, sőt a kommunikáció lezárására is
= a droghasználat "intim" volta az interjúhelyzetben
Drogváltás
Személyek és módszer
17 injekciós mefedronhasználó:
- korábbi injekciós heroinhasználat (6 főnél)
- korábbi injekciós amfetaminhasználat (14 főnél)

Tapasztalatok
„Az az igazság, hogy a mefedront szúrva nem tudom mihez hasonlítani. Szerintem még a kokainnak sincs olyan hatalmas flashe”
„Spuritól” nem érzel úgy. Jönnek attól is flashek, de nem érzel úgy, mint a „katitól”. A „katitól” meg jobb, de az kevesebb ideig tart. A „spuritól” meg fent vagy inkább. Inkább az arra jó.”
„De nem is alszom be tőle, mint a „barnától”
„Sokkal jobban kifordul az ember magából. Mert tízévi „barnázás” után nem fordultam ki ennyire magamból.”

Tranzíció
Élvezeti narratíva:
"egész életemben ezt az érzést kerestem és megtaláltam”

„átalakulok az anyaggal”, „egy érzelmi világot nyit meg”:

a szerhasználó változása: azaz, nem pusztán szert vált

Kockázati narratíva:

kockázatosabb szer, gyakoribb szerhasználat

elvonások, sóvárgás, költségek növekedése (tolerancia)


a hatásokért a szer (és nem a használó) a felelős

A drogpiac expanziója vagy helyettesítés?
A helyettesítés egy kockázati környezetben (Rhodes) került sor: Középső-Józsefvárosban
Középső- Józsefváros:
mikroszegregátum
(Ladányi, 2004)

"Jó" használó - "Rossz" drog

nem a többségi társadalom észlelt normáira adott válasz, hanem az injekciós közösség belső tagolása a szer pozitív vagy negatív hatásait tapasztaló injekciós használók mentén

Felépülés
Az életutam elindult valami más irányba, mint ami a normálisnak mondható…
„rossz tanuló” kategóriába estem… ott van egy ilyen
törés
az életemben, ami – mondjuk – ezt a felhőtlen, boldog gyerekkort követte… nekem az első kipróbálás, az egy ilyen hatalmas
találkozás vagy szerelem kezdete volt az anyaggal.
És onnantól viszonylag következetesen és gyorsan léptem az anyagozás útjára.
A jó gyermekkort követően minden rosszra fordul, ereszkedő narratív – nincs felmentés: egyes szám, első személyben beszél, magát – és nem a külső körülményeket – okolja a drogozásért
És mi beálltunk, bent sztondultunk a szobában, a gyerek meg döntötte magába a mákteát, meg bevett valami 8-10 Noxyront, és reggelre meghalt. És akkor ez úgy
szétrobbantotta ezt a társaságot.
..
Akkor ott
találtam egy másik társaságot
, akik ugyanúgy albérletben laktak, és ugyanúgy ilyen hippi, csöves, punk... És akkor folytatódott ugyanez, csak már más arcokkal. És akkor ez évekig így ment.
És akkor ez évekig így ment. Tehát mindig
társaságról társaságra.
..
Aztán végül a nyolcadik évben már főként magányosan csináltam, mert már nem nagyon állt velem szóba senki.

Szóval tényleg egy olyan fickó lettem a végére, aki már nem kell a kutyának sem, és még csak haragudni sem tudtam emiatt másra, mert tudtam, elég jól tudtam magamról, hogy nem vagyok egy nagy társaság,
de úgy elvoltam az anyaggal.
És onnantól a sorsomat igazából a
közösség
kezébe adtam, egyszerűen felfeküdtem arra a hullámra, amit ott a közösség biztosított, és azon a hullámon megerősödtem, és
így álltam le
.
Történetek lineáris és progresszív szerkesztésben, felmentés vagy igazolás nélkül.
Én
is kezdtem
felelősséget
érezni azok iránt, akik újonnan jönnek.
Ágencia: empowerment
Fordulópont: mélypont
Kezdtem segítővé válni, vagy segítő fejjel gondolkodni.
Én
vagyok, aki vagyok,
én
O. Csanád vagyok, és az is akarok lenni - mondtam a nevem, nem baj? - az is akarok lenni.

Én
függő maradok, az identitásomban... És akkor erre aztán pakolódhat felőlem a szak (szociális munkás).
Tehát
én
vagyok egy józan ember, aki abban lehetek biztos, hogy
én
10 éve vagyok tiszta, hogy amit ebben a 10 évben csináltam, azt vélhetően nem rontottam el... De hogy ezt a tapasztalatot, hogyha
én
átadom, azzal nem vétek hibát.
Lineáris narratíva, ágens szerepekkel (az én-ek kiemelésével).

Narratív perspektívaváltás (jelen –múlt - jövő).

Kereső-felfedező "betegség-narratíva"
Ágencia-felfogás McAdams nyomán
Csanád, korábbi injekciós heroinhasználó élettörténeti interjúja
(részletek)
Önuralom (self-mastery)
Státusz/Győzelem (victory)
Teljesítmény/Felelősség (achievement/responsibility)
Empowerment
Csanád felépülési kronotoposza
J vagy H Eyck: Keresztvitel

A cselekvés térbeli és időbeli meghatározottságát egységbesűrítő kategória.

„Itt maga az út mint centrális elem, az elbeszélés tere, a cselekvés vonatkozásában pedig az útonlét: Jézus az úton van, metaforikus értelemvonatkozásban, Jézus maga az út…E viszonyok narratív hermeneutikai vonatkozásai közül a folyamat és pillanat, mozgás és szemvillanásnyi szünet vagy megállított pillanat, kezdőpont, középpont, végpont összefüggéseit érintem” (Thomka, 2001).
A kínálati piac működése?
A kockázati környezet hatása?
Mondanak érvényeset a személyiség- és a családi hatás elméletek?

…nem vacakolok, nem félek a rendőröktől sem, hanem
meg akarok halni.
De úgy, hogy túladagolásban, tehát az anyagozástól. Na és, akkor ennek szellemében éltem az utolsó félévemet.

És ezen a napon, amikor minden tökéletes volt,
akkor csörrent meg a telefon
, a komlóiak voltak, hogy még ma, ha le tudok menni, akkor fölvesznek.
Ágencia:
self-mastery
felelősség
Felépülési narratívák

lehetőség az életút át- és megszerkesztésére

minél gazdagabb felépülési narratívákkal rendelkezik egy kultúra, annál több utat választhat az egyén (és a terapeuta)


tranzíciós narratívák tanulmányozásának haszna:

a szerhasználó - felépülő mint
hős
vagy
áldozat
;
ágens vagy "tárgy" (tárgyiasult szelf)
a felelősség kérdése
az életút narratív megszerkesztése lehetőséget ad a megértésre, a változásra, a közös cselekvésre (droghasználó-segítő kapcsolatban)

cél
: gazdagítani a kulturálisan rendelkezésre álló helyreállítási, kereső-felfedező narratívákat
Köszönöm a figyelmet!
Kronotoposz
Összefoglalás
Droghasználói tranzíciós narratívák
Morális megítélés
Kíváncsiság
kérdíves kutatások (miért?)
narratívák (hogyan?)
(Frank, 1994)
helyreállító
kereső-felfedező
káosz
Betegség narratívák
(Frank, 1994):
racz.jozsef@ppk.elte.hu
Full transcript