Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital mobbing

No description
by

Hildegunn Olsen

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital mobbing

Digital mobbing blant unge Det som startet som en uskyldig spøk
på "gutterommet" Noen ganger er det vi ser
av digital mobbing isfjellet Laget av Ida Rødsjø
Hildegunn Olsen
Karen Marie Kvaløy
Eva Karin Slupphaug

13.12.2012 Spredte seg ut til alle Mobbing kan foregå via blogger hjemmesider nettsamfunn e-post SMS MMS Det som hovedsakelig skiller
digital mobbing fra andre mobbeformer er at mobberne i stor grad
kan være anonyme mens man tidligere
møtte mobbeofferet
ansikt til ansikt Kildeopplysning (CC) datasal av Archigeek flickr.com (CC) laptop av jaciXXI flickr.com YouTube Bruk hue- Skoleturne om digital mobbing Wikipedia jenter gutter oppgir oftere at
de er digitalt mobbet enn udir.no elevundersøkelsen våren 2012 Aftenposten http://www.udir.no/mmm Udir.no elevundersøkelsen våren 2012 http://pluto.hive.no/pluto2003/klg/ped/mobbing/mobbing.htm Mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer http://www.medietilsynet.no/no/trygg-bruk/Tema/Digital-mobbing/Hva-er-digital-mobbing/ http://www.medietilsynet.no/no/trygg-bruk/Tema/Digital-mobbing/Hva-er-digital-mobbing/ http://www.udir.no/Laringsmiljo/ http://www.udir.no/Laringsmiljo/ Definisjon på godt læringsmiljø Alle elever har rett til et godt og inkludernde læringsmiljø.
Med "læringsmiljø" mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. http://www.udir.no/mmm Årets kampanje: Voksne skaper vennskap Utdanningsdirektoratet Bilde: (CC)Archigeek flickr.com Bilde: (CC)jaciXII flickr.com 3,8% oppgir at de selv har brukt
internett, mobil eller e-post for å
sende og spre ondsinnede meldinger
om eller bilder av andre elever 4,6% av elevene oppgir at de
har opplevd digital mobbing
fra ukjente 4,9 % av elevene oppgir
at de har opplevd digital
mobbing fra elever i klassen Elevundersøkelsen 2012 Bilde: Prezi http://www.flickr.com/photos/turatti/4635254231/ http://www.flickr.com/photos/thearchigeek/90720334/ Manifest mot mobbing 2011-2014 Definisjon på mobbing Målet for kampanjen er å skape et lokalt engasjement i hver kommune. Vi ønsker at kampanjen markerer starten på og forsterker det viktige arbeidet mot mobbing, diskriminering og krenkelser som allerede foregår i landets kommuner. Folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.12, fremhever at arbeidet mot mobbing og diskriminering er viktig for å styrke menneskers livskvalitet, muligheter og god psykiske helse. Manifest mot mobbing 2011 - 2014 Manifest mot mobbing 2011 - 2014 Målet for kampanjen er å skape et lokalt engasjement i hver kommune. Som markerer starten på og forsterker det viktige arbeidet mot mobbing diskriminering krenkelser Oppsummering Ut i fra elevundersøkelsen 2012 ser man at digital mobbing er et problem i skolen

Politikerne har tatt et grep og laget et manifest mot mobbing samt at det har blitt mere fokus på opplæringsloven § 9

Skolene jobber for å få mindre mobbing. Det jobbes mye med relasjonsbygging og holdningsskapende arbeid spesielt rettet mot "den digitale verden"

Foreldre og skolen må bruke tid på å lære barn å se konsekvensene av det de gjør, og at det som var ment som spøk kan bli til alvor Digital mobbing blant unge Steder som
YouTube
eller blogg
er offentlig
for alle Facebook og
Twitter er
eksempeler
på litt mere
lukkede
samfunn bare toppen
av vis
nettvett 4,6 % har opplevd
digital mobbing
fra ukjente 3,8% har
selv utført
digital mobbing 4,9% har opplevd
digital mobbing
fra medelever 1 2 3 4 5
Full transcript