Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pengertian Qadha, Fikah, Ijtihad dan Fatwa

Tasawwur Islam Tingkatan 5
by

rifdi akmal

on 19 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pengertian Qadha, Fikah, Ijtihad dan Fatwa

Pengertian Qadha, Fikah,
Ijtihad & Fatwa Qadha IJTIHAD FATWA KEPERLUAN MATLAMAT KEBAIKAN KEBAIKAN KEPERLUAN MATLAMAT Pengertian KEPERLUAN KEBAIKAN MATLAMAT FIKAH Menentukan hukum Allah S.W.T sesuai dilaksanakan pada setiap masa, tempat dan keadaan
Memastikan umat Islam dapat mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum agama
Memudahkan umat Islam berpegang teguh dalam hukum agama
Meyakinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadat kepada Allah S.W.T Memudahkan kefahaman individu terhadap suruhan dan larangan Allah
Mewujudkan sebuah masyarakat yang aman damai
Menentukan perintah Allah sesuai pada sepanjang masa Membolehkan umat Islam melaksanakan ibadat tanpa keraguan
Menjadikan hukum Islam berkembang serta bersesuian dengan masa, tempat dan keadaan
Menentukan hukum Islam sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia Suatu usaha yang dilakukan secara besungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan Al-Quran dan Hadis Menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan sempurna
Mengelakkan pertikaian dalam menyelesaikan masalah
Menggalakkan umat Islam para ulama berfikir untuk mencari hukum yang baru
Menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada allah serta mendapat rahmatnya Memastikan setiap keputusan yang dilakukan boleh diterima dan sesuai dengan keadaan
Keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak
Memastikan hukum-hukum Islam sentisa berkembang Memberikan peluang kepada para mujtahid untuk mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis
Memastikan peristiwa yang berlaku dapat diselesaikan mengikut kaedah Islam
Memastikan hukum Islam dapat dikembangkan secara berterusan
Memastikan umat Islam sentiasa berpegang teguh dengan hukum yang baru Menyelesaikan masalah yang tidak terdapat hukum secara nyata dalam Al-Quran dan Al-Hadis
Mengelakkan masyarakat berpegang kepada hukum yang dikeluarkan oleh individu
Menghilangkan keraguan masyarakat terhadap sesuatu hukum
Memberikan keyakinan kepada umat Islam untuk berpegang kepada hukum agama Menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan cara yang terbaik berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis
Mengelakkan pertikaian dan perselisihan pendapat dalam masyarakat
Memastikan umat Islam patuh kepada perintah Allah S.W.T Menjadikan umat Islam patuh kepada ajaran agama
Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran
Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan harmoni Qadha ialah penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata PENGERTIAN KEPERLUAN Menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada pesalah
Menjamin keamanan dan mengekalkan keharmonian dalam masyrakat
Mengelakkan huru hara dalam masyarakat
Menjamin keadilan kepada masyarakat MATLAMAT Menyelesaikan pertelingkahan antara kedua-dua pihak yang bertelagah
Memastikan pihak yang bertelagah menghormati keputusan yang dibuat mahkamah
Memastikan hukuman yang dijatuhkan setimpal dan adil kepada semua pihak KEBAIKAN Hukuman yang dijatuhkan bersumberkan dalil-dalil dan hujah yang sebenar
Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan adil
Hukuman yang diputuskan oleh orang yang adil dan berkelayakan dalam bidang tersebut PENGERTIAN Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak PENGERTIAN Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa GLOSARI Mujtahid : Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan Al-Quran, Al-Hadis, dan menurut pendapatnya sendiri Ajnabi: Orang lelaki dan perempuan yang sah dikahwinkan antara kedua-duanya PERBEZAAN ANTARA FATWA & IJTIHAD Dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Mempunyai kesan penguatkuasaan
undang-undang Merujuk kepada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijmak,
dan Al-Qais Dikeluarkan oleh individu yang berkelayakan Tidak mempunyai kesan penguatkuasaan
undang-undang Merujuk kepada pelbagai sumber Berkaitan dengan hukum-hukum agama Berkaitan dengan hal umum yang berkaitan
dan yang tidak berkaitan dengan agama
Full transcript