Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Självständigt arbete Geovet

informationssökning
by

Elisabeth Rydberg

on 6 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Självständigt arbete Geovet

Informationssökning
och bibliotekskunskap

Självständigt arbete
Informationskompetens
Informationsbehov
Olika källor
för information

Wikipedia : Informationskompetens
Man ska kunna veta när man behöver information eller kunskap
och kunna hitta,
dvs identifiera ett eget informationsbehov och definiera en frågeställning, inventera de egna kunskaperna,
samla in och sammanställa information, kritiskt granska, bearbeta och använda den på ett effektivt sätt samt kunna presentera på ett lämpligt sätt.
Självständigt arbete, Ht 2012
Vad har jag tillgång till?
Vad ska informationen användas till?
Hur omfattande ska den vara?
Krav på vetenskaplig nivå?
Hur aktuell ska informationen vara?
Vilka språk kan jag läsa?
Hur lång tid får det ta?
Ev. geografisk/kronologisk avgränsning?
mm.
Hur ser uppgiften ut?
Ex.1 Cyklonbanor över Europa med koppling till snöförhållanden i norra Sverige

Ex.2 Jämförelse av metod 1 jämfört med metod 2 för att mäta klimatförändring i fält...
Definiera frågeställningen
...
Nederbörd, påverkar vad och på vilket sätt
Höjd temperatur, påverkar vad och på vilket sätt
Olika metoder att mäta klimat.
Identifiera informationsbehovet,
t ex begreppskarta
muntliga källor
webbsidor
tidningsartikel
pop. vet. artikel
vetensk. artiklar
ex-jobb
rapporter
böcker
läroböcker
uppslagsverk
Hitta?
Ämnesguider
E-uppslagsverk:
ImageQuest, från Encyclopedia Britannica. Ca 3 miljoner bilder fria att använda

EOLSS, Encyclopedia Of Life Support Systems, motsv 200 volymer

Knovel, 1850 refböcker inom teknik, kemi och biokemi, även sifferdata-sökning

Springer, Enc of earth science series, m fl

Oxford reference online, 175 ordböcker och uppslagsverk
Hitta:
Hitta E-uppslagsverk, mm
Myndigheters hemsidor,
exempel
Uppslagsverk exempel
vetenskapligt fackgranskade =
peer review (engelska för ”granskning av likar”) =
referee-granskning

Granskare som själva är forskare inom samma område. Dessa granskare försöker hitta fel i metoder och resonemang och avgör om artikeln håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att publiceras eller inte.
Vetenskapliga artiklar
Hitta:
Referensdatabaser,
SökmotorerBibliotekskataloger
Artiklar, papers, >
enstaka rapporter,Böcker, tidskrifter, >
rapportserier,
delvis enstaka rapporter
Olika källor – olika sökhjälpmedel
Känt urval, urval utifrån kvalité och ämne av experter, peer reviewed/pålitliga förlag, institutioner/tydlig redovisning
Sökord i titel, abstrakt och ämnesord, ”metadata” välorganiserat >
Olika typer av begränsningar kan göras
Möjligt att utnyttja avancerad sökteknik
Möjligt att personalisera, spara sökningar, exportera referenser, mm
Referensdatabas jämfört med Google/eller förlag?
Referensdatabaser =
Artikeldatabaser
Varför?
Hitta?
Hitta Referensdatabas=Artikeldatabas
Exempel:
Scopus
ISI Web of Science

Båda har kring 45 miljoner poster. Scopus är lite större och bevakar fler tidskrifter. I båda kan man följa citeringar framåt och bakåt i tiden
Referensdatabaser-tvärvetenskapliga + citeringar
Georef 1785-(USA) 1935-(global), 2,2 milj

Geobase 1973- geovet., klimat, -3,2 milj

Environmental science and pollution management 1967- , 3,7 miljoner

Meteorological & geoastrophysical abstracts, 1974-, 0,4 miljoner

Inspec 1898- matematik, fysik, datavetenskap, 11 miljoner
Referensdatabaser - ämnesinriktade

Sökmotor för att samsöka våra egna resurser i Uppsala Ub.
Katalog, E-böcker, Artikeldatabaser...
Samsöka
via Söktjänsten
Söktjänster på nätet
Google scholar
Söker mot fulltext, viss citeringssökning, rapporter, mm från lärosäten, myndigheter eller officiella organisationer
Sökteknik
Vilka ord?
Cyklonbanor över Europa med koppling till snöförhållanden i norra Sverige
cyclone tracks.............snow......................Europe
Fundera över: ändelser,
synonymer, amerikansk/brittisk engelska, smalare och bredare begrepp
Cyclone/s
Extratropical cyclone/s
Precipitation
Europe
Scandinavia
Sweden
Hur söker man?
cyclone*
and
europe or scandinavia or sweden
and
snow*
1:a sökfrågan, första försök...
Kombinera synonymer med "or" och olika begrepp med "and"
Vad händer bakom sökrutan?
= "Vad har programmeraren tänkt ska hända"
Ord kombineras med:
och = and
eller = or
inte = not
Utskrivet/underförstått, or/OR, +/-

fras-sökning
Med ”xxx yyy” eller underförstått

ordstam, trunkering
Ex. Ecol*, utskrivet/underförstått, ibland ?/$
Sökspråk, grundläggande
Parenteser hjälper sökmotor med and/or

Utnyttja ”search tips” eller ”help”
Kan t ex vara möjligt att söka på ”within x”, ”near”, ”before”, ”after”
Sökspråk, mer avancerat.
t ex formulär för "advanced search"
Sökspråk :
utnyttja historik.
Medan du söker får du nya ideer på ord...
Är artikeln digitaliserad?
Har vi prenumeration, och för vilka år på titeln?
Länkning mot förlag – fungerar olika bra
Hitta texten!
Den här vill jag ha...
Hitta texten!

Länk till fulltext och/eller info om tryckt version
Beställningsblankett, om vi inte har prenumeration...
Länk-menyn: innehållet anpassas efter vilken information som finns att ge/behövs
länkning(Uppsala)– finns i många databaser

Beställ kopior, 80 :-
Start / Lån / Beställ artiklar…
Gå vidare från litteraturlista: Leta i tidskriftslistan eller i katalogen
"Kritiskt granska"
Källkritik
läs mer,
se hemsidan,

SLU, skrivguiden
Ulrich's
samlade data om tidskrifter
På webben:
Vad säger tidskriften om sig själv?
Referenshantering
Skriva/tolka referenser
Start / Sök / Söktips / Hur skriver...
Speciella program finns. De samlar, sorterar dina referenser. I texten infogar du från ditt bibliotek och skapar litteraturförteckning


Gratisprogram:
T ex Zotero (för Firefox, Chrome, Safari)
Mendeley, m fl

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
Referenser
Ta hjälp! ;-)
??...
Frågor ?
lena.pavasson@ub.uu.se
elisabeth.rydberg@ub.uu.se

Börja på en biblioteks-sida
Klicka på länk till betal-resurs
CAS-inloggningen kommer upp
Access hemifrån
Extremt väder
Vädersystem över Nordeuropa och klimatförändringen
"Fast and dirty"
Samsöka hos Engineering Village
GeoRef och GEOBASE
sökes samtidigt
som förinställning
papers
För många träffar?
du kan:
prova mer specifika sökord
kombinera flera ord
centralt sökord ska återfinnas i titelfältet
begränsa i tid, dokumenttyp, peer reviewed bara, eller göra ämnesavgränsning om databasen tillåter
För få träffar?
fundera över rimligheten, välutforskat område eller ej?
du kan:
utnyttja trunkering
kolla stavning och synonymer
ta mer övergripande ord
undvika att kombinera smala ord med varandra
leta "nya" ord i de artiklar du finner
söka i flera olika databaser
har du några bra artiklar, följ citeringar och författare
Kom ihåg:

Ju mer konkret problem du har - ju mindre kan du räkna med att akademikerna har forskat på det. ;-)
Mänsklig påverkan
Ämnesguiden eller Databaser A-Ö
Avancerad sökning
Källor!
användbarhet / tillförlitlighet?
Vilka ord?
Hur söker man?
vetenskapl. review artikel
Full transcript