Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Waarom, nu, straks en ondertussen

No description
by

Nico Versteeg

on 27 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Waarom, nu, straks en ondertussen

Aanpassingsvermogen
Hoe gaat het

Nu
?

1. Er wordt hard gewerkt
- van paspoorten tot bijstand van vergunningen tot welzijn

2. Veel bijzondere prestaties

- vernieuwing 3D's .... met eigen mensen!
- Lean
- initiatieven in de buitenruimte met inwoners
- vanzelfsprekendheid dat alle ondersteuning werkt
- .............

3. Werkdruk wordt hanteerbaar gemaakt
- wankel evenwicht, capaciteit is eindig;
- het Nieuwe Werken helpt (niet)
- nee zeggen is lastig; raakt aan autonomie en macht
- effect op: samenwerking, beroepstrots, gezondheid
--> al veel goede voorbeelden = professionaliteit

4. Veranderingen & effect begroting
- aandacht van fysiek naar sociale vernieuwing
--> met de samenleving
--> meer inzet op o.a. regie, sturing, verantwoording
- krimp grondbedrijf & projecten: EVO anders borgen
- bedrijfsvoering: krimpt mee en nog meer Lean


Hoe pas jij je aan?
"groeien" we
als organisatie?
Waarom

is er een gemeente?


"Functioneren" van de samenleving

Zorgen voor collectiviteit & solidariteit

Zorgen voor basisvoorzieningen
(ook bij rampspoed)


De praktische invulling verandert continue
Doelen
Concernplan

Uitvoering & dienstverlening

Zelfredzaamheid versterken & vangnet

Steunen initiatieven in de samenleving


--> Focus op toegevoegde waarde
Zijn dit heldere doelen?
Ja
Nee
Ja
Nee
Niet
........
Overheids-
participatie!
En

Straks
??

Grote vragen

"Volhoudbare" samenleving?
Duurzaamheid, energie, voedsel


Arbeid versus Kapitaal?
Hoe verdienen we onze welvaart en hoe verdelen we die?

En de verzorgingsstaat?
Initiatief, solidariteit, generaties

Waar komt ons heil vandaan?

Redt de technologie ons?
Zijn er fundamentele veranderingen in ons denken en doen nodig?

Netwerk democratie?
Veranderingen in hiërarchie, macht en netwerken?

Participatie?
Minder onderscheid werk, zorg, en bijdrage samenleving??
Wat gebeurt er
Ondertussen
?

1.
Schaalvergroting en proceduralisering
- Uitdijing van de verzorgingsstaat na de oorlog
- Liberaliseringsgolf jaren ‘80-’90

2. Vervreemding van instituties

- Die veelal handelen vanuit wantrouwen
- geen antwoord hebben op economische crisis

3. (Her)nieuw(d)e gemeenschappelijkheid
- Sterk gegroeid na de eeuwwisseling
- Lokaal, kleinschalig, herkenbaar, geloofwaardig en gebaseerd op vertrouwen


4. Perspectief op een veranderende samenleving
- maar geen lapmiddel voor bezuinigingen van een terugtrekkende overheid

Mentaal / Individu

voorbij de verzuiling

wel mondig ... en met

ideële motieven


Steeds hoger opgeleid

veel meer ondernemerschap
informatietechnologie

nieuwe (manieren) van
verbinden
Veranderingen
overheid zoekt aansluiting ...

maar ....

hangt nog in zorgvuldig opgebouwde procedures en gewoonten
Voorbeelden

Veiligheid: ogen en oren in de wijk

onderhoud speeltuinen

wijkondernemingen

Zorgzame buurt

wehelpen.nl
Wat doen we
Ondertussen
?

1. Lenigheid ontwikkelen
- veranderingen zijn fundamenteel en onzeker
- minder tijd om handelen aan te passen aan het "nu" .....
- verantwoorden wordt meer:
welke situatie trof je aan en hoe handelde je vervolgens


2. Experimenteren en leren

- de winkel blijft open, vaak met minder mensen
- toch ruimte zoeken voor vernieuwing

3. Spiegel
- eigen initiatief & zelfredzaamheid
- gebruik je netwerk
- vangnet: vele collega's (Lean, hulpmotor, LG'nde etc)

4. Vernieuwingsagenda
- Focus op Toegevoegde Waarde voor de samenleving
- Aansluiten bij initiatieven buiten
- minder hiërarchie, meer netwerk

5. Jouw lenigheid, initiatief?
- je eigen werk! én
- als Leanpractitioner, integriteitscoach, hulpmotor etc
- .......
Bedreiging
Kans
Is dit een kans of een bedreiging
Full transcript