Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Havza Yönetiminde CBS KULLANIMI

No description
by

Serhat Gümüşer

on 11 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Havza Yönetiminde CBS KULLANIMI

Havza yönetiminin, istenilen koşullarda ve normlarda yürütülüp yürütülmediğini ortaya koyan bir bilgi üretimi ve uyarı düzenlemesidir.
Havzaların
İzlenmesi
Amaçları ve bunları gerçekleştirmek üzere strateji belirleme,
Sosyal, ekonomik ve çevresel amaçları dengeleme ve bütünleştirme,
En büyük faydayı sağlayacak çözümlere odaklanma,
Belirsizlikleri ve riskleri kabul eden ve bunlara cevap veren esnek bir yaklaşım
Çıkarların uyumlulaştırılması sürecini temel alma.
Havza Yönetiminde Stratejik Planlama

Havzada yaşanan çok çeşitli problemleri ve bunların ilişkilerini ele alır.
Sadece su temini ve taşkın kontrolü gibi problemlerle ilgilenmez, su miktarı ve kalitesini de dikkate alır.
Toplumun her kesimi ile birlikte tüm eko sisteme hitap eder.
Uzun vadede sürdürülebilir kalkınmayı amaçlar, gelecekteki problem ve beklentiler üzerine çalışmalar yapar.
Entegre havza yönetiminin sosyal bütünlüğü ele alışı çok geniştir. Toplumun bu şekilde eğitilmesini hedefler.
Entegre Havza Yönetimi
Su ayrım çizgileriyle sınırlanmış, üzerine düşen yağış sularının yeraltı ve yüzeysel olarak tek bir çıkış noktasına ulaştığı, iç bükey topoğrafik yapıya sahip bir arazi parçası
HAVZA KAVRAMI
1/200000 ÖLÇEKLİ TRABZON İLİ GALYAN
HAVZA BÖLGESİ 3D HARİTASI
Başarılı bir izleme için;
Tarafsız, bağımsız ve objektif yöntemler kullanılmalı,
Çalışmaları yapan kişiler veya ekip bu konularda yeterli eğitime sahip olmalı,
Bu konuda çalışanların bir bölümü planlama ve uygulama aşamalarına da katılmalı,
Uygulamaları zaman içerisinde kıyaslayıp değerlendirme yapabilmeye elverişli göstergeler temel alınmalı,
Havzaların farklılıklarını dikkate alan bir anlayış ve yöntem izlenmelidir
Dünya üzerinde bulunan konumsal olan ve olmayan bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplamaya, bilgisayar ortamında depolamaya, kontrol etmeye, analiz etmeye ve görüntülemeye olanak sağlayan teknik araçlar bütününü CBS olarak tanımlamak mümkündür.
Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS)
Yeryüzü referanslı verileri analiz etme ve saklama, CBS tanımlamalarının temel karakteristiğini oluşturmaktadır
Kullanım Alanları
Mevcut durum analizi
Veri toplama
Veri işleme ve sunma
Landsat-8
Nisan 2013
Havza Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması
İLK KADEME BİLGİLERİN BELİRLENMESİ
Havza sınırları
Havza alt sınırları
Topoğrafya
Toprak karakteristikleri
Arazi kullanımı
Teşekkürler...
Serhat Gümüşer

Çevre Mühendisi
Aşağı Havza
Yukarı Havza
Kapalı Havza
Açık Havza
Alt Havza
Mikro Havza
Su ayrım çizgisi
İzmir Körfezi İzleme Projesi Numune Alma Noktaları
Full transcript