Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоолт, үнэ бүрдүүлэлт by Мира Хс

No description
by

Мира Хс.

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоолт, үнэ бүрдүүлэлт by Мира Хс

Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоолт,
үнэ бүрдүүлэлт

Агуулга
Ашигласан материал
Д.Баярмаа - "Маркетинг" ном
М.Эрдэнэчимэг - "Маркетингийн үндэс" ном
Мөнгөнбат - "Үнэ, үнэ бүрдүүлэлт" бие даалт
М.Булган - "Үнэ" бие даалт
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Юуны өмнө үнэ гэх ойлголтыг авч үзье.

Бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад шаардагдах төлбөрийн хэмжээг
үнэ (price)
гэнэ.
Эдийн засгийн хэлээр бол бараа бүтээгдэхүүний эрэлт нь үнэ цэнийг нь тодорхойлдог гэж үздэг.
Бизнесийн хэлээр бол худалдан авагчдыг татах бусдаас онцгой давуу тал бол үнэ цэнэ гэж үздэг.Гадаад хүчин зүйлс
Үнэ тогтоох, нөлөөлөх хүчин зүйлс
Үнэ тогтоох, нөлөөлөх хүчин зүйлс
Үнэ тогтооход нөлөөлөх хүчин зүйлсийг
дотоод
гадаад
гэж ангилж болно.
Дотоод хүчин зүйлс
Үнийн тухай ойлголт
Үнэ тогтоох, нөлөөлөх хүчин зүйлс
Үнэ тогтоох аргууд
Үнийн стратеги
Үнэ бүрдүүлэх


Үнийн тухай ойлголт
Компанийн хувьд
Орлогыг бий болгож ашгийг бүтээгч
Маркетингийн хольцын хамгийн уян хатан элемент
Хамгийн эмзэг хүнд шийдвэр

Хэрэглэгчийн хувьд
Тухайн барааны үнэ цэнийг хэмжсэн хэмжүүр
Бараа үйлчилгээг эзэмших, худалдан авах зардал
Үнийн тухай ойлголт
1.Байгууллагын зорилго, зорилго зорилтууд
2. Маркетингийн иж бүрдийн стратеги, хоногшуулалт
3. Зардал
4. Байгууллагын зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцоо
1.Зах зээлийн онцлог
2.Эрэлтийн шинж чанар
3.Макро орчны бусад хүчин зүйлс
Үнэ тогтоох, нөлөөлөх хүчин зүйлс
Үнэ тогтоох үе шатууд
1. Үнэ бүрдүүлэлтийн зорилтыг тодорхойлох
2. Эрэлтийг тодорхойлох
3. Зардал тооцох
4. Өрсөлдөгчийн үнэд судалгаа хийх
5. Үнэ бүрдүүлэх аргаа сонгох
6. Эцсийн үнэ тогтоох
Үнэ тогтоох аргууд
Үнэ тогтоох үндсэн 3 арга байна.
1. Зардалд


2. Бүтээгдэхүүний үнэт чанарт
3. Өрсөлдөөнд үндэслэн тогтоодог.
Зардалд суурилсан үнэ
гэдэг нь тухайн үйлчлүүлэгчийн үнийн ойлголт нь үнийн дээд хэмжээг тогтоодог бол тухайн бүтээгдэхүүний өртөг нь үнийн доод хэмжээг тогтоодог. Өртөгт суурилсан үнэ гэдэг нь тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, зах зээлд хувиарлах, борлуулах үнэ дээр тухайн компань гаргасан хөдөлмөр, эрсдэл дээрээ боломжийн өгөөж тооцож үнэ тогтоохийг хэлнэ. Тухайн компанийн гаргасан өртөг нь үнэ тогтоох нэг чухал үзүүлэлт болдог.
Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоох
Үнэ цэнэд суурилсан үнэ
гэдэг нь:
Борлуулагч компанийн өртөгт биш харин худалдан авагчийн тухайн бүтээгдэхүүнд өгч буй үнэлэмжийг үнэ тогтоох гол харгалзах үзүүлэлт болгохийг хэлнэ. Энэ нь бүтээгдэхүүнээ боловсруулж маркетенгийнхаа төлөвлөгөөг боловсруулж гаргаад дараа нь үнээ тогтооно гэсэн үг биш юм. Маркетингийн төлөвлөгөөг гаргахаас өмнө үнийг маркетингийн багцийн бусад хувьсагчуудтай хамт авч үзэхийг хэлнэ.
Үнэ тогтоох аргууд
Өрсөлдөгчөөс
1. Доогуур
2. Адил
3. Дээгүүр үнээ тогтоох.
Өрсөлдөөнд суурилсан үнэ

... хуулийн дагуу бол үнээ өндрөөр тогтоовол монополь тогтоох гэж оролдлоо гэнэ, үнээ багаар тогтоовол шудрага өрсөлдөөнийг боомиллоо гэнэ, үнээ өрсөлдөгчтэйгөө ижил тогтоовол хуйвалдлаа гэж үзнэ.
Айн Ренд
Үнийн стратеги
Үнийн дараах стратегүүд байна.
Шинэ бүтээгдэхүүний үнийн стратеги
Зах зээлийн "өрмийг хамах" үнийн стратеги
Зах зээлд гүн нэвтрэх үнийн стратеги
Төрөлжсөн бүтээгдэхүүний үнийн стратеги
Нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үнэлэх стратеги
Хамт хэрэглэх бүтээгдэхүүнийг үнэлэх стратеги
Хаягдлыг үнэлэх стратеги
Үнийн хямдрал
Үнийн стратеги
Үнэ бүрдүүлэлт
Аливаа үйлдвэрлэгчид анхны үнийг тогтоож, түүнд үндэслэн хүрээлэн байгаа орчны хүчин зүйлсийн нөлөөллийг тусган үнийн өөрчлөлт хийдэг. Үнэ бүрдүүлэлтийн асуудалд дараах чиглэлүүдийг баримтална.
1.Шинэ нэрийн бараанд үнэ тогтоох
Зохиогчийн эрх нь хамгаалагдсан цоо шинэ нэрийн араанд үнэ тогтоох хэлбэр юм. Энэ нв дараах 2 хэлбэртэй.
Цоо шинэ нэрийн бараанд үнэ тогтоох. Зохиогчийн эрх хамгаалагдсан шинэ нэр төрлийн барааг зах зээлд гаргах, үнэ тогтоох үед стратегийн аль нэгийг сонгоно.
Дуураймал шинэ бараанд үнэ тогтоох
Үнэ бүрдүүлэлт
2. Барааны нэр төрлийн бодлогын хүрээнд
үнэ бүрдүүлэх
Энэ нөхцөлд үйлдвэрлэгч нь барааны нэрийн цогцоор бүхэлд нь ашиг олох тийм үнийн системийг боловсруулахыг эрмэлздэг. Энэ нь 4 төрөлтэй.
Барааны нэр төрлийн үнэ тогтоох
Нэмэлт бараанд үнэ тогтоох
Заавал байх хэрэгсэлд үнэ тогтоох
Дагалдах бүтээгдэхүүнд үнэ тогтоох
Үнэ бүрдүүлэлт
3.Газар зүйн зарчмаар үнэ тогтоох
Улс орны өнцөг булан бүрт байгаа хэрэглэгчдэд ялгаатай үнэ хэрэглэхэд газарзүйн зарчмаар үнэ бүрдүүлэх аргыг ашигладаг. Энэ нь дараах хэлбэрүүдтэй.
Барааг үйлдвэрлэсэн газар нь FOB үнэ тогтоох
Хүргэх зардлыг багтаасан нэгдсэн үнэ тогтоох
Бүсийн үнэ тогтоох
Барааг хүргэх зардлыг өөрөө хариуцахаар үнэ тогтоох
Үнэ бүрдүүлэлт
4.Хоцрогдолтой ба тооцооны үнэ тогтоох
Тооцоог урьдчилан хийлгэх, их хэмжээний бараа худалдах, улиралын ялгаагүй нийлүүлэх зэрэг худалдан авагчдын тодорхой ажиллагаг урамшуулах зорилгоор үйлдвэрлэгчид өөрсдийн анхны үнийг өөрчлөхөд хүргэдэг. Энэ нь дараах хэлбэрүүдтэй.
Бэлэн тооцооны хоцрогдол
Худалдан авсан барааны тоонд тогтоох хорогдол
Худалдааны хорогдол
Улиралын хорогдол
Тооцоо
Борлуулалтын урамшилтай үнэ тогтоох

Үнэ бүрдүүлэлт
5.Ялгаварт үнэ тогтоох
Байрлал, хэрэгцээ гэх мэт онцлог ялгаануудыг тусгаж өөрийнхөө үнэд засвар хийдэг. Энэ нь дараах төрлүүдтэй.
Худалдан авагчдын ялгааг харгалзан үнэ тогтоох
Барааны хувилбарыг тооцож ялгаварт үнэ тогтоох
Байрлалыг тооцож ялгаварт үнэ тогтоох
Цаг хугацааны ялгааг харгалзан үнэ тогтоох
Үнэ бүрдүүлэлт
6.Үнэ санаачлагаар өөрчлөх
Өөрийн үнэ бүрдүүлэлтийн стратеги, үнийн систем, боловсруулж байгаа үйлдвэрлэгчид, цаг мөч бүр өөрийнхөө үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах зайлшгүй нөхцлийг судалж байдаг. Үүнд:
Үнийг санаачлагаар бууруулах
Үнийг санаачлагаар нэмэгдүүлэх
Үнэ бүрдүүлэлт
Үнийг тогтоогоод орхих бус харин маркетингийн идэвхтэй хольц болгон хөгжүүлэх хэрэгтэй . . .
Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоох
Full transcript