Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tübitak 1512 Bireysel Girişimcilik aşamalı Destek Programı ve Teknogirişim Firmalarına Sağlanan Vergi Avantajları

No description
by

Hüseyin Aslan

on 24 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tübitak 1512 Bireysel Girişimcilik aşamalı Destek Programı ve Teknogirişim Firmalarına Sağlanan Vergi Avantajları

TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ve Teknogirişim Firmalarına Sağlanan Vergi Avantajları SÜREÇ şİRKET KURULUŞU * Girisimcinin tek başsına ve en genisş sşekilde temsil ve ilzama yetkili olduğgu Türkiye’de yerleşsik bir sermaye sirketi
* Mücbir sebepler dısında destek karar yazısı tarihini takip eden otuz (30) gün içerisinde firma tescilinin yatırılması gerekiyor
* Mücbir Sebep Sayılan Haller; Deprem, yangın, su baskını benzeri dogal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savas (ilan edilmi olsun ya da olmasın), kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri haller..
* Proje destek balangıç tarihi, proje sözlemesinin imzalandıgı tarihi takip eden ayın birinci günüdür. GİRİŞİM İLERLEME RAPORU (AGY 312) Para Para Para * Bütçe planına göre, projenin birinci dönemine isabet eden tutarının yüzde yirmi besş (%25) fazlası, proje sözleşsmesinin imzalanmasının ardından
proje özel hesabına aktarılır. Ancak aktarılan bu tutar desteğk tutarının yüzde altmışsını (%60) geçemez. Geri kalan tutar ise ilk ilerleme Raporu'nun incelenmesinden sonra ödenir
* Proje özel hesabı: Kuruluşsun herhangi bir banka nezdinde açtıracagğı, program kapsamında sagğlanan desteğgin aktarılacagğı ve sadece proje harcamaları için kullanılacak banka hesabını ifade eder
* Üçüncü kisilere temlik/devir edilemez, hesaba isleyen faziler TÜBTAK'a iade edilir, Ödemelerden önce sirketin vergi borcu olmadıgına dair evraklar istenebilir * Girişsim ilerleme raporu (AGY312): Dönem raporunu, yeminli mali müşavirlik proje harcamaları degğerlendirme ve tasdik raporunu, projenin son döneminde proje sonuç
raporunu , Aşsama 2’den Aşama 4’e geçiş öngörülüyorsa ticarilesştirme işs planını ve diğger tamamlayıcı belge/dokümanları içeren dokümanından olusur.
* Girisim ilerleme Raporları destek süresince iki defa düzenlenir. lki en geç Subat Ayı'nın sonuna kadar, ikincisi ise Austos 2014 sonuna kadar TÜBiTAK'a sunulur
* Yeminli Mali Müsavir'in hazırlayacagı ve Girisim ilerleme Raporu ekinde sunulacak olan Mali Rapor'da harcama kalemleri uygunluk denetimine tabii tutulur.
Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundaki ilkelere uygun olmayan harcama kalemleri desteklenmez. SORU-CEVAP Türk Vergi Sistemi Saglanan Destekler 100.000 TL Tutarında Teminatsız Hibe Teminatsız Ön Ödemeli Taksitler Halinde 2 1 Ar-Ge İndirimi İlgili proje kapsamında yapılan harcamaların beyanname üzerinde indirim konusu yapılmasına olanak vererek ciddi bir vergi avantajı sağlar Örneğin 100.000 TL hibe alarak faaliyetlerine başlayan A işletmesi ilgili dönemde başka faaliyetleri dolayısıyla da 150.000 TL gelir elde etmiş olsun. Aynı dönemde söz konusu ürünü geliştirmek maksadıyla kazandığı 150.000 TL'nin 50.000 TL tutarındaki kısmı ile harcama yapmış ise; 1-Gelir 150.000
2-Gider 0,00
3-Ar-Ge Gideri 50.000
4-Toplam Kar(1-2-3) 100.000
5-Ar-Ge İndirimi 50.000
6-Matrah (Mali Kar) 50.000

7- Vergi (6 x %20) 10.000 1-Gelir 150.000
2-Gider 0,00
3-Ar-Ge Gideri 50.000
4-Toplam Kar(1-2-3) 100.000
5-Ar-Ge İndirimi 0,00
6-Matrah (Mali Kar) 100.000

7- Vergi (6 x %20) 20.000 Ar-Ge İndirimi Uygulanırsa Ar-Ge İndirimi Uygulanmazsa !!! Alınan hibe ile yapılan harcamalar Ar-Ge İndirminde dikkate alınamaz !!! Prosedürler İlk madde ve malzeme giderleri: Amortismanlar Personel giderleri Genel giderler Vergi, resim ve harçlar: 3 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Ar-Ge ve Destek Personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. 1-Brüt Ücret 3.000 TL
2-Ücret Matrahı (3.000-(3000x%15=)) 2.550 TL
3-Gelir Vergisi (2.550 x 0,15=) 382,50 TL
4-Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi 73,40 TL
5-İstisna UygulanakGelir Vergisi (3-4) 309,10 TL
6-İstisna Gelir Vergisi Tutarı (309,10 x %80) 247,28 TL
7-Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (5-6) 61,28 TL Örnek: Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında kurulan şirkette tam zamanlı Ar-Ge personeli olarak istihdam edilen Bayan (B)’nin almış olduğu 3.000 TL’lik brüt ücrete ilişkin istisna uygulaması aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. !!! Şirket ortaklarının alacakları huzur hakkı !!! Söz konusu istisnadan yararlanabilmek için gerek şirket ortaklarının gerekse de personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının söz konusu Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olması halinde !!! Kısmi süreli çalışmalarda ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı ile bulunacak tutara istisna uygulanabilecektir Sigorta Primi Desteği 4 Kamu personeli hariç olmak üzere Teknogirişim firmalarında çalıan Ar-Ge ve destek personelinin; sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır. Proje tamamlandığında destek süresinin sonuna gelinmiş olur Ayrıca Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz Örnek; Bir önceki örneğimizde brüt 3.000 TL ücret alan Ar-Ge personeli için normalde ödemesi gereken SGK İşveren Primi; 3.000x0,145= 435 TL iken bu tutarın yarısı 217,50 TL tutarındaki kısmı Maliye Bakanlığınca karşılanır Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi 5 Damga Vergisi İstisnası Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar
damga vergisinden müstesnadır. Alınan Hibe’nin Gelir Olarak
Dikkate Alınmaması; 7 8 Şirket İlanları (Kelimesi) 0,33 TL

Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirket ve Gerçek Kişilerin Kuruluş İlanları
(Beher Kelimesi ve Gazete Fiyatı) 0,01 TL 2013 Yılı İlan Ücret Tarifesi Ticaret Sicil İlan Desteği Ticaret sicilde kuruluş işlemlerinin Teknogirişim şirketine ait olduğu belirtilmeli TÜBİTAK'tan onaylı listenin Ticaret Sicil'e ulaşması gerekli 6 Öncelikli Yatırım Konuları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar öncelikli alanlar arasında sayılmıştır. Söz konusu şirketlerin yapacakları yatırımlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir Önceki Bölümlerde Anlatılan Destek Unsurları KAZANÇ İSTİSNASI KDV İSTİSNASI 5746 4691 4691/5746 Karşılaştırması %100 oranında Gelir Vergisi Stopaj Desteği 5746 Sayılı Kanun ile Sağlanan Desteklerden Faydalanılabilir Bir Yılda 4 Geçici Vergi/1 Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Muhtasar Beyanname Sigorta Muhasebe: ................................ Beyanname Damga Vergileri
KDV; 26,30 x 12 = 321,36
Muhtasar; 26,30 x 4 =105,20
Geçici Vergi; 41,10 x 4 = 164,40
Kurumlar Vergisi = 80
------------------------------------------------
TOPLAM = 670,96 TL Şirket Kuruluş Giderleri ; 1.750 TL 4-B Sigorta (Bağ-Kur) =1.967,28 + 2.053,20 = 4.020,48 TL Ticaret Odası Yıllık Aidat = 150 TL Personel Maliyetleri Maliyetler (1 Yıllık) Kira (Net) : 500 x 12 = 6.000 TL Kira Stopajı : 125 x 12 = 1.500 TL YMM Rapor Ücreti (KDV Dahil) : 1.655,54 x 2 = 3.311,08 TL Resmi Defter Tasdik Ücreti = 750 TL Nasıl Kaçınırım ? Şirlet Kuruluş Giderleri Kira Kira Stopaj YMM Ücreti Bağ-Kur Beyanname Damga Vergisi Ticaret Odası Aidat Defter Tasdik Muhasebe http://www.kapsamdenetim.com/maas-hesaplamasi-2013/ Tübitak Açıklaması 1512 destek programı kapsamında girişimciler sermaye şirketlerini 15 Mayıs’a kadar kurarak TÜBTAK’a başvuracak. Yapılan sözleşmenin ardından 1 Temmuz’da iş planında önerilen faaliyetlere başlanacak. TÜBİTAK belirtilen proje bütçesinin ilk ödemesini Temmuz ayında yapacak Sorularınız https://twitter.com/kapsamdenetim http://www.facebook.com/Kapsamdenetim www.kapsamdenetim.com kapsam@kapsamdenetim.com 0 535 849 8310 0312 231 6073 ANONiM ŞiRKETLER
1. Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır.
2. 50.000.- TL Esas sermaye, 100.000.- TL Kayıtlı sermaye ile kurulabilir.
3. Tahvil çıkarılabilir.
4. Pay devri kolayca gerçekletirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur.
5. Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi deil.
6. Halka açılma imkanı vardır.
7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluu yoktur. Anonim şirketlerde ortaın vergi, SGK ve irketin dier borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.
8.Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla deitirilebilir.
9. Sermayesi 250.000.- TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danımanlık anlaması yapmak zorundadır.
10. Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir.

LİMTED ŞİRKETLER
1. Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir.
2. 10.000 TL Esas sermaye ile kurulabilir.
3. Tahvil çıkaramazlar
4. Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir.
5. Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabi.
6. Halka açılma imkanı yoktur.
7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluu vardır. irketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlııyla sorumludur.
8. Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemise şirket ortaklarının 2/3 ünün kararıyla değiştirilebilir.
9. Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluu yoktur.
10.Ortaklardan alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir.
11. Limited şirketler için sigortacılık faaliyeti yapma yasağı kaldırılmıştır.(Daha önceki uygulamada şirket türü olarak sadece A.Ş. ler sigortacılık faaliyeti yapabiliyorlardı.)7
Full transcript