Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője

Mikszáth: Szent Péter esernyője
by

Veronika Orbán

on 22 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője

Mikszáth Kálmán legkedvesebb írása.
Olyan tájakra viszi olvasóit, ahol gyermek-és ifjúkorát töltötte.
A regény cselekménye a FELVIDÉK falvaiban, városaiban és tájain játszódik.
Faluról indulnak az események és oda is térnek vissza.
A falusi események keretbe foglalják a városiakat.
Helyszínek:
Haláp
Glogova
Besztercebánya
Bábaszék
Idő:
1873
-ban indul a történet
1888-
ban ismerkedik össze a 2 fiatal
Bélyi Veronka és Wibra György
A regény cselekménye 2 legenda köré épül
az esernyő legendája
a pénz legendája
Főszereplői:
Bélyi János
Bélyi Veronka
Gregorics Pál és testvérei
Wibra Gyuri
a végén:
meggazdagodnak
eltűnik a vagyon
Müncz Jónásné és az esernyő köti össze
Münczné
fontos mellékszál Bábaszék
A 2 legenda külön bontakozik ki, majd a regény 2. felében a 2 szál összekapcsolódik és együtt zárul le a történet
Expozíció:
Bélyi János pap Glogovára kerül
Bonyodalom:
A zivatarban valaki a húga fölé teszi az esernyőt
Kibontakozás:
A legenda élni kezd
CSODA
Tetőpont:
Az egyház is elismeri az esernyő " csoda" voltát
Megoldás:
A pap majd az egész falu meggazdagodása
( halál, árvaság, megélhetési nehézségek)
Expozíció:
1895
Az író ekkor már az olvasóközönség kedvence volt a
Tót atyafiak
és
A jó palócok
kötetekben megjelent novelláival, valamint parlamenti karcolataival.
Gregorics Pál
- gazdag,de boldogtalan
testvéreivel
gyűlöletben, irigységben élnek
Bonyodalom:
Kibontakozás:
Tetőpont:
Megoldás:
megszereti
szakácsnéját Wibra Annát, tőle születik fia Gyuri
A vagyon megmentése,elrejtése a rokonság elől a fia számára
Gregorics Pál meghal, a titkot nem árulja el
A testvérek a vagyon után kutatva elszegényednek.
Wibra György a saját erejéből gazdag besztercebányai
ügyvéd lett, aki
keresi apja rejtélyesen eltűnt
vagyonát.
A regény szerkezete
Expozíció:
Bonyodalom:
Kibontakozás:
Tetőpont:
Megoldás:
az esernyő legendája
a pénz legendája
Wibra Gyuri rájön, hol lehet az örökség
-az esernyő kutatása
-találkozás Veronkával( fülbevaló)
-a cél: a hozománnyal együtt megszerezheti a pénzt
( az esernyő Veronka tulajdona)
az esernyő nyelét( amiben a váltó volt) elégette Adameczné( hogy az unokáját meggyógyítsa)
házasság, boldogság
-pénz-és érdeknélküli tiszta szerelem
szereplők
A műben megjelennek a realista ábrázolás típusai:
a polgár, a lecsúszott dzsentri, a vidéki város és falu megannyi jellegzetes alakja.
A regény szereplői közül kevés a sokoldalúan jellemzett alak.
főszereplők:
Bélyi János- glogovai pap
Bélyi Veronka- a pap húga
Gregorics Pál- Wibra Gyuri apja
Wibra Anna-Wibra Gyuri anyja, Gregorics Pál gazdasszonya
Wibra György- Gregorics Pál fia, ügyvéd
Gregorics Boldizsár
Gregorics Gáspár
irigy testvérek
mellékszereplők
Panyókiné-Gregorics Pál leánytestvére
Sztolarik János- közjegyző- W. Gyuri gyámja

Müncz Jónás- egy zsidó
Münczné Rozáli- a zsidó felesége
Müncz Móric-a zsidó egyik fia
Kupeczky Márton- W.Gyuri tanítója
Madame Kriszbay- Veronka nevelőnője
Adameczné- házvezetőnő
Krikovszky úr- besztercei polgármester
Mravucsán úr- bábaszéki polgármester
A Szent Péter esernyője eltér az epikus művek tér- és -időszerkezetének eddig tanult mintáitól, az események időrendjét az olvasónak kell kibogoznia.
A szerkesztés érdekessége, hogy bár Bélyi Veronka az egyik főszereplő, az ő sorsát csak hiányosan ismerjük meg.
Az ernyő történetét a szereplők csak részlegesen ismerik, az olvasó többet tud mint ők, az elbeszélő gondoskodik arról, hogy megsejtesse velünk, ami majd bebizonyosodik.
Az elbeszélői jelenlét nagyon erős. Mikszáthra jellemző, hogy az eseményeket kommentálja, megjegyzéseket fűz a történtekhez, kiszól az olvasóhoz.
A regényben a
legendák, hiedelmek
(
városba zsidó kell)
, a
véletlenek
(
Veronka éppen ott, ahol Gyuri)
, az
előítéletek, babonák
(
akasztott ember jégesőt hoz)
játsszák a főszerepet, amelyhez a pletykálkodó előadásmód jól illik.
Mikszáth megújíotta a magyar próza nyelvét, közelítette a mindennapi beszédhez. Stílusának egyik újdonsága, hogy közelít az élőbeszédhez, rövid mondatokat használ, kerüli a kötőszavakat. Jellemző az élőbeszéd kötetlenségére a közbevetések ( ezt zárójel jelzi) , indulatszók beleszövésa a szövegbe.
Ki mit tud?
Mire vagy kire gondoltam?
A szőlősgazdáktól kapott bor neve, amit a papnak adnak
zlevka
A szabadságharc idején ezt a veszélyes foglalkozást űzte az egyik főhős. Ki volt ő, és mit csinált?
Gregorics Pál- kém volt
Kinek a gyermeke volt Wibra György?
Wibra Anna és Gregorics Pál
Hogy hívták Gregorics Pál testvéreit?
Gregorics Boldizsár, Gáspár
Panyókiné
Ki tette Veronka fölé az esernyőt?
Müncz Jónás-egy öreg zsidó
Hova került a kislány, mikor meghalt az édesanyja?
Glogovára , Bélyi Jánoshoz-a testvérbátyjához
Ki volt Mravucsán?
Bábaszék polgármestere
Miért fontos helyszín Bábaszék?
Itt találkozik a 2 főszereplő, a 2 legenda itt kapcsolódik össze
Mi történt az esernyő nyelével?
Adameczné elégette, hogy meggyógyítsa az unokáját
Mikor találkozik először a 2 főszereplő?
Veronka elveszíti a fülbevalót, és Gyuri találja meg
Full transcript