Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konsorcjum eksportowe ITRO

Prezentujemy kompleksowy model rozwoju eksportu oparty na wspólnym działaniu przedsiębiorstw, konsorcjum eksportowe.
by

Sebastian Sadowski-Romanov

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konsorcjum eksportowe ITRO

kilka podmiotów
z jednej branży
kilka produktów lub grup produktów
własne kanały sprzedaży
A
B
D
W wariancie idealnym przedsiębiorstwa nie konkurują ze sobą.
Ich produkty różnią się i trafiają do innych grup konsumentów.
Każda firma jest w stanie wybrać
swój produkt wiodący, specjalizację.
Specjalizacja
Brak konkurencji
Możliwa konkurencja
Niekiedy przedsiębiorstwa tworzące konsorcjum eksportowe konkurują na rynku krajowym.
Przykład: branża kosmetyczna
A
C
E

Konsorcjum
eksportowe

2013
Kto tworzy konsorcjum eksportowe?
Konsorcjum eksportowe to dobrowolny sojusz przedsiębiorstw stworzony w celu rozwoju eksportu dóbr i usług poprzez wspólne działania.
A
B
C
D
E
rynek krajowy
Czym jest konsorcjum eksportowe?
Przykład:
Konsorcjum producentów kosmetyków
rynek rosyjski
A
kilka przedsiębiorstw
konsorcjum eksportowe
wspólna struktura
wspólne kanały sprzedaży

Jakie są zalety konsorcjum eksportowego?
Jak współpracować na rynku zagranicznym?
Strategia ekspansji
zagranicznej

Bezpośredni nadzór nad sprzedażą
Minimalizacja kosztów wejścia na rynek zagraniczny
Ograniczenie ryzyka
ubezpieczenie transakcji
kredyty kupieckie
Optymalizacja kosztów logistycznych
Optymalizacja kosztów marketingowych
Pominięcie importera
Firma
Pracownicy
Księgowość
Magazyn
Logistyka
Ograniczenie kosztów stałych
minimalna marża to 35%
kooperacja
ekspansja
zagraniczna
lepsza pozycja na rynkach zagranicznych
koszty prowadzenia konsorcjum to
ok. 25 tys. EUR miesięcznie

Minimalna marża importera na rynku rosyjskim to
35%
.
Koszty
dzielone są one między uczestników
W przypadku stworzenia konsorcjum
20%
przeznaczane jest
bezpośrednio na marketing
produktów zrzeszonych firm.

Pozostałe
15%
to marża firmy ITRO.
Udziałowcy konsorcjum nie muszą już wnosić 5000 EUR składki, ani przeznaczać dodatkowych kosztów na promocję. Środki na prowadzenie konsorcjum i budżet marketingowy wypracowywane są z bieżących sprzedaży.

Przez pierwsze
12 miesięcy
uczestnicy konsorcjum wnoszą opłatę
5000 EUR miesięcznie
na koszty stałe konsorcjum.
Pierwsze 12 miesięcy
35%
zysku wygenerowanego przez konsorcjum jest przenaczane proporcjonalnie:
15%
na wynagrodzenie za zarządzanie konsorcjum
20%
na budżet marketingowy, promujący uczestników konsorcjum na rynku rosyjskim.
Dalsza działalność konsorcjum
Po okresie 12 miesięcy uczestnicy przestają wnosić opłaty na koszty stałe.
35%
zysku wygenerowanego przez konsorcjum jest przenaczane proporcjonalnie:
15%
na wynagrodzenie za zarządzanie konsorcjum
20%
kierowane jest w pierwszej kolejności na utrzymanie konsorcjum (25 tys. EUR), reszta z 20% kierowane jest do budżetu marketingowego
Po 12 miesiącach konsorcjum staje się samowystarczalne.
Gdyby korzystając z importera
przeznaczać dodatkowo stałą sumę na merketing
(wysokości takiej, jak składka na konsorcjum), to zakumulowane wydatki na marketing rosnąć będą liniowo. Oznaczają jednak stały koszt po stronie firmy.
Korzyść: wydatki na marketing
W konsorcjum
budżet marketingowy
wydzielany jest
bezpośrednio z wartości obrotu
. Reklama powoduje wzrost obrotu, a w konsekwencji budżet marketingowy w konsorcjum osiąga przyrosty geometryczne. Szacunkowo,
po upływie roku budżet znacznie przewyższa już ten z dodatkowych opłat
. Dodatkowo można z niego sfinansować koszty stałe konsorcjum.
stała suma przeznaczana na marketing
wydatki na marketing w konsorcjum

T.: +48 22 188 17 17 F.: +48 22 188 1359
e-mail: info@itro.pl


http://www.itro.pl/
ITRO Sp. z o.o. | ITRO Co., Ltd.
International Trade & Representative Office
Zapraszamy do współpracy!
Bezpośredni feedback z rynku
Zagospodarowanie marży importera na koszty marketingowe
Full transcript