Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)

No description
by

Adrianna Derkacz

on 16 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)

Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)
Z czego składa się WCST
WCST składa się z:
- podręcznika do WCST
- czterech kart wzorcowych
- dwóch identycznych talii składających się z 64 kart odpowiedzi
- arkuszu zapisu do WCST

Karty wzorcowe: jeden czerwony trójkąt, dwie zielone gwiazdki, trzy żółte krzyżyki i cztery niebieskie koła. Odzwierciedlają trzy parametry wzorcowe: barwę, kształt oraz liczbę.

Talie kart: kształt (krzyżyki, koła, trójkąty lub gwiazdki), barwa (czerwone, niebieskie, żółte lub zielone) i liczba (jedna, dwie, trzy, cztery)
Obliczanie wyników
Każda odpowiedź może być: Poprawna - Niepoprawna, Jednoznaczna - Niejednoznaczna, Perseweracyjna - Nieperseweracyna
Rodzaje wskaźników i ich obliczanie:
Liczba Przeprowadzonych Prób, Liczba Poprawnych Ogółem, Liczba Błędów Ogółem, Procent Błędów ( (LBO : LPP) x 100), Odpowiedzi Perseweracyjne, Procent Odpowiedzi Perseweracyjnych ( (OP : LPP) x 100), Błędy Perseweracyjne, Procent Błędów Perseweracyjnych ( (BP : LPP) x 100), Błędy Nieperseweracyjne, Procent Błędów Nieperseweracyjnych ( (BN : LPP) x 100), Odpowiedzi Pojęciowe, Procent Odpowiedzi Pojęciowych ( (OP : LPP) x 100), Liczba Zaliczonych Kategorii, Próby Przeprowadzone do Momentu Zaliczenia Pierwszej Kategorii, Porażka w Utrzymaniu Nastawienia , Uczenie się Uczenia
Ocena wyików na podstawie norm
Najniższa rzetelność i trafność -> Porażka w Utrzymaniu Nastawienia
Najlepsza miara funkcjonowania intelektualnego -> Liczba Błędów Ogółem, Procent Odpowiedzi Pojęciowych, Liczba Zaliczonych Kategorii (taktowane jako miara funkcji wykonawczych)
Przeznaczenie testu
Początkowo narzędzie przeznaczone było do pomiaru rozumowania abstrakcyjnego w gólnej populacji osób dorosłych.

WCST wystandaryzowano oraz znormalizowano dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w wieku od 6 do 89 lat.
Dla osób w wieku powyżej 20 lat przedstawiono dodatkową poprawkę uwzględniającą wykształcenie.
Wyniki osób między 85 a 89 rokiem życia należy interpretować ostrożnie ze względu na niewielką ilość osób w próbie normalizacyjnej.
WCST coraz częściej wykorzystywany jest jako kliniczne narzędzie neuroplastyczne. Jest czuły na dysfunkcje mózgu wpływające na płaty czołowe.

Klinicznej interpretacji WCST należy dokonywać w kontekście wyczerpującej oceny neuropsychologicznej z wykorzystaniem danych medycznych, psychospołecznych oraz historii życia.
WCST dostarcza obiektywnych wyników informujących zarówno o powodzeniu, ale także o specyficznych źródłach trudności w wykonywaniu zadania.
Procedura przeprowadzania testu
1. Przed osobą badaną umieszcza się, od lewej do prawej, następujące cztery karty wzorcowe: jeden czerwony trójkąt, dwie zielone gwiazdki, trzy żółte krzyżyki i cztery niebieskie kółka.
2. Wręcza się osobie badanej talię składającą się z 64 kart odpowiedzi i informuje, że każdą kolejną kartę z talii ma dopasować do jednej z czterech kart wzorcowych, do tej do której jej zdaniem pasuje.
3. Osobę badaną informuje się po każdej reakcji, czy jej odpowiedź była dobra czy zła, natomiast nigdy nie mówi się jej, jakie jest poprawne kryterium sortowania (czyli kategoria).
4. Gdy badany określoną ilość razy z rzędu dokona „poprawnego” dopasowania uwzględniając początkowe kryterium sortowania (zwykle jest to barwa), to bez ostrzeżenia ulega ono zmianie na kształt lub liczbę.
5. Wtedy badany musi opracować nową strategię sortowania, wykorzystując sprzężenie zwrotne ze strony badającego.
6. Badanie WCST odbywa się dalej w ten sam sposób – kilkakrotnej zmianie ulega nastawienie (tzn. Kryterium sortowania) w obrębie trzech możliwych kategorii (barwa, kształt i liczba).

Czym zajmuje się test WCST
Adrianna Derkacz
Autorami testu są Robert K. Heaton, Gordon J. Chelune, Jack L. Talley, Gary G. Kay, Glenn Curtiss.
Polską standaryzację opracowała Aleksandra Jaworowska.
WCST
to narzędzie mierzące określone funkcje wykonawcze. Za jego pomocą można ocenić zdolność do rozumowania abstrakcyjnego oraz zdolność do zmiany strategii poznawczych w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiska.
WCST
wymaga:
- abstrakcyjnego planowania
- zorganizowanego poszukiwania
- wykorzystywania sprzężenia zwrotnego płynącego ze środowiska, po to by zmienić nastawienie poznawcze
- ukierunkowania zachowana na osiągnięcie celu
- modyfikowania impulsywnego reagowania
Polska Normalizacja
- Znormalizowany dla populacji osób dorosłych bez zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych

- Kryteria: wiek (8 grup wieku, 21-30, 31-40, 41-50, 51-54, 55-64, 65-69, 70-74, 75-79 lat), płeć, miejsce zamieszkania (duże miasto, małe miasto, wieś), wykształcenie (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, podstawowe)

- Zbadano 664 osoby (zakładano zbadanie 800 osób)

- Próby badanych są niemal idealnie proporcjonalne do populacji (płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie)
WCST a ludzie starsi
Starsi wykazują gorsze wyniki w porównaniu do młodszych, np. robią ponad dwukrotnie więcej błędów, udzielają dwukrotnie więcej odpowiedzi perseweracyjnych, zaliczają dwukrotnie mniej kategorii
Mało trafna miara funkcjonowania intelektualnego
Rzetelność WCST
- Sporna kwestia możliwości ocenienia stabilności bezwzględnej

- Zgodność ocen sędziów - bardzo wysoka ze względu na obiektywność narzędzia
Trafność WCST
- Korelacja WCST z testami inteligencji

- Analiza cznnikowa - odmienność wskaźników Próby Przeprowadzone do Momentu Zaliczenia Pierwszej Kategorii i Porażka w Utrzymaniu Nastawienia w porównaniu z pozostałymi

- Nietrafna miara w WCST to Porażka w Utrzymywaniu Nastawienia
Full transcript