Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Plusklas 2012-2013

Uitleg beleid Plusklas Violenschool
by

sanne daphne buijsrogge-ruijs

on 24 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Plusklas 2012-2013

beleid 2012-2013 Plusklas Violenschool Er was eens een meisje dat vleugels kreeg, die groeiden uit haar schouderbladen.
De buren spraken de ouders er op aan, dat ze die vleugels moest afknippen, maar de ouders reageerden verbaasd en weigerden.
Een poosje later zeiden de buren: 'als je ze dan niet wil afknippen, laat ze dan tenminste kortwieken.' Weer weigerden de ouders en gingen de buren onverrichterzake naar huis.
Nog enige tijd later kwamen de buren er weer op terg: 'wat doe je het kind aan?'
De ouders zeiden: 'we leren haar vliegen.' Onderwijs dat is afgestemd op het niveau van de Plusklasleerlingen
Onderwijs met gelijkgestemden
Vervolgopdrachten voor de tussenliggende periode tot de volgende bijeenkomst Doel van de Plusklas Omschrijving Drent & van Gerven, 2012 Voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Criteria deelname Plusklas leerkracht en/of ouders hebben contact opgenomen met IB-er i.v.m. vermoeden begaafd/hoogbegaafd.
Uit dossier/observaties blijkt hoog presteren dan wel onderpresteren.
DHH wordt in gang gezet en/of IQ onderzoek
DHH signaleert begaafdheid/hoogbegaafdheid/onderpresteren of IQ gegevens zijn boven de 120
School komt met ouders overeen dat deelname aan de Plusklas passend onderwijs zal bieden. Jaarplanning wordt uitgedeeld. Indeling en jaarplanning De Plusklasleerkracht maakt regelmatig contact met de groepsleerkracht. Op de 1ste plaats als de leerkracht van de Plusklas dit zelf nodig vindt, op de 2de plaats op de volgende vaste momenten.
- September, oktober, februari, juni Contact met de groepsleerkracht
en de ouders Contact met ouders:
- Op momenten dat de Plusklasleerkracht dit nodig vindt.
- Vast inloopmoment
- Vast overleg in september, november, maart, juni Wat wordt er van ouders verwacht? Rapporten Beoordelen van werk Presentaties Portfolio Toetsen Plusklas - Compacten
- Verrijken Werk in de klas Begaafde leerlingen hebben dagelijks behoeften aan uitdaging en er zal structureel aangesloten moeten worden bij hun capaciteiten. Aanvraag extra budget STIP Signalering DHH en/of IQ onderzoek
Ouders bespreken met zoon/dochter waarom ze deelnemen aan de Plusklas
Ouders benadrukken dat het werk uit de Plusklas niet vrijblijvend is
Tonen belangstelling voor de thema's
Nemen contact op bij problemen
Full transcript