Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Treball de Recerca

Com viu una persona amb TOC?
by

Gemma Solans

on 19 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Treball de Recerca

TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU obsessions compulsions "Tinc por" "Estic contaminat" Discapacitat imatges pensaments idees persistents ansietat Angoixa RITUAL "Em preocupo" Malaltia mental Conducta Descontrol inconscient intrusius Per què el TOC ? Relació modalitat del batxillerat i la recerca Interessos i aficions personals Fonts d'informació existents i facilitat i/o capacitat de tenir-hi accés Què busco? Objectius del treball 1. 2. Conèixer la realitat que viuen les persones afectades per un TOC Problemes amb que s'enfronten "Do something everyday that scares you." - Eleanor Roosevelt. Aprofundir en el
Trastorn Obsessiu-Compulsiu Aprendre dels mecanismes del trastorn Part teòrica Què és un trastorn d'ansietat? Classificació Què és l'ansietat? Tipus, efectes, ... Què és el TOC? Diagnòstic, tipus, causes, prevalença i tractament Què és la salut mental? 3. Analitzar els problemes
que poden patir
en tots els àmbits Àmbit socioeconòmic Àmbit relacions
interpersonals Àmbit laboral Àmbit familiar inquietut 4. Relacionar els problemes d'inserció laboral i/o social amb un possible estigma Demostrar les conseqüències o efectes de l'estigma sobre aquests col·lectius Rebuig Pressió social Estereotips Discriminació Incapacitat Exclusió social Recaiguda Patiment Prejudicis Mites Inferioritat Menyspreu Marginació 5. Com perceben la realitat 6. Valorar i estudiar el coneixement
de la població en l'àmbit
de la malaltia Estereotips Rebuig Pressió social prejudicis estigma Exclusió . discriminació vergonya patiment mites menyspreu Pregunta central Hipòtesi Com viu una persona amb un Trastorn Obsessiu-Compulsiu dins de la societat actual? Aquells individus que pateixen un Trastorn Obsessiu-Compulsiu són vulnerables a patir exclusió social. Això és donat a causa de l'estigma que té la societat sobre aquestes persones. L'estigma sovint és estimulat per la falta de coneixement sobre els trastorns mentals per incomprensió o indiferència. Metodologia Gemma Solans 2n batxillerat científic Marta Moya serotonina . diagnòstic psicòleg depressió malaltia . Altres psiquiatria cognició recaiguda neurociència Per una banda... Per l'altra banda... Mètode de resposta:
l'enquesta Tipus de metodologia qualitativa Tipus de disseny comparatiu (bidireccional) Tipus d'avaluació de resultats 1. 2. Per un costat, ind. sense TOC Per l'altre costat, pacients amb TOC 10 preguntes 9 ind. entre 45 i 55 anys, 1 amb 22 60 enquestes Mostra repartida en 4 grups de diferents edats 10 enquestes 10 preguntes Com ho he dut a terme? Procés i difucultats Associació per a la Superació de l'Ansietat i la Depressió. Grups d'ajuda mútua (ASSADEGA'M) Desenvolupament de la part teòrica: cerca d'informació Enquestes Anàlisi dels resultats Extracció de les conclusions Aprenentatges Canvi de tutor/a de recerca Elecció del tema Impossibilitat de fer una entrevista a un professional de la salut Ampliació: contacte amb l'Hospital de Bellvitge Cas conegut Aprendre sobre el tema Millorar l'organització Dissenyar una enquesta Extreure conclusions Estructurar i redactar un treball Validar una hipòtesi Resultats: gràfics persones amb TOC Pregunta 3: has amagat els teus símptomes per vergonya o incomprensió? Pregunta 5: trobes un tracte igualitari en les teves relacions interpersonals? Pregunta 7: has tingut problemes per treballar a causa de l'ansietat? Pregunta 9: creus que la societat hauria de ser més conscient del TOC o altres trastorns? Resultats: gràfics persones sense TOC Pregunta 4: contractaria abans a una persona que no tingués un TOC que a una persona que sí el patís? Pregunta 6: pensa que la persona amb TOC es troba amb problemes a l'hora de treballar? Pregunta 8: creus que pot existir un estigma cap a aquelles persones que pateixen un TOC? Pregunta 10: creus que els prejudicis que es tenen són estimulats per la falta de coneixement? Què n'he extret? Conclusions Existeix una relació entre els problemes sociolaborals, familiars, socials, ... i un estigma. Es demostren els efectes de l'estigma sobre aquests col·lectius. Els individus amb TOC són sensibles a patir exclusió social. L'estigma és causat pels prejudicis i aquests, són estimulats per una falta de coneixement dels trastorns mentals. Recerca de nous tractaments farmacològics i noves psicoteràpies eficients Recerca de models d'inserció laboral i/o social Campanyes de sensibilització de la població Català i castellà Català i castellà psicoterapia patologia Enquestes via web: base de dades automàtica i sincronitzada a temps real
Full transcript