Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia Medycyny XVI-XVIII

No description
by

Lekarski Grupa 16

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia Medycyny XVI-XVIII

Medycyna w
XVI - XVIII w. XVI w. XVIII w. Bibliografia Na koniec XV i XVIw. przypada rozkwit kultury i nauki odrodzenia. XVII w. William Harvey (1578-1657) epoka oswiecenia Tadeusz Brzeziski " Historia Medycyny"

Szumowski "Historia Medycyny w ujciu filozoficznym"

Seyda "Dzieje medycyny" • Zastosowanie mapy i kompasu pozwoliło na żegluge i odkrycia geograficzne
• Wynalazek druku
• Humanizm - wszechstronnie rozwinieta osobowość człowieka,
• Zaintersowanie przyroda, badanie jej, tworzenie zielników, zakładanie ogrodów zoologicznych i botanicznych.
• Uniezależnienie nauki od religii - Dzieło Mikołaja Kopernika - lekarza praktyka. Lekarze nie ograniczali sie do medycyny, zdawali sobie spraweę ze sama scholasyka bez badań nic nie da. Wysteępowano przeciwko scholastycznemu sposobowi myslenia, dogmatyzmowi i niezachwianym autorytetom. Medycyna opierać sięe miała na doświadczeniu i rozumie własnym badacza. Stawała sięe mniej idealistyczna.

Nastąapił postep w chirurgii, antomii, epidemiologii, zaczeto sie interesowac fizjologia.
Ciało nie tylko ma określonaą budoweę, ale sluży danej funkcji.
Problemy były rozwiąazywane przez doświadcznia i eksperymenty.
Zawiaązki powstawania odręebnych specjalizacji lekarskich.

Poczaątki klinicznej obserwacji chorych w łóżku i próba klinicznego nauczania studentów medycyny. MEDYCYNA RENESANSU Utworzenie gimnazjów akademickich: uczono medycyny, głównie anatomii, botaniki, czeęsto dietetyki i nauki o zapobieganiu chorobom.
Medycyny nauczano na podstawie dzieł Galena i Hipokratesa w wydaniu arabskim. Siegano po innych autorów greckich i arabskich.
1590 r. - skonstruowanie mikroskopu przez Hansa i Zachariasza Jansen, opisany przez Galileusza. Reforma szpitali:
• zanikajaący kult ubóstwa,
• “wykorzystywane przez rzesze obiboków i włóczeęgów”,
• oddanie pod nadzór władz miejskich,
• powstawanie w obliżu miast azyli dla: chorych wenerycznie, furiatów.

W XVI w. wydano ustawy regulujące problemy aptek – apteka jako placówka zdrowia PLACÓWKI Rozpoczto krytyke wobec dogmatyków, klasyków medycyny starozytnej:

• Franciszek Rabelais – dzielo "Gargantua i Pantagruel" - satyra na owczesny swiat,

• Nicolo Leoniceno- czterotomowe dzieło o błedach Pliniusza, Galena i Awicenny,

• Jan Manardi- przeciwko przedstawicielom medycyny arabskiej. TWÓRCY profesor medycyny w Ferrarze i Padwie,
• pierwszy, który zacząał stosować doświadczenie i obserwacje w badaniach objawów chorobowych,
• praktykował wizyty w szpitalach, domach, pokazywanie wszystkich objawów chorobowych – począatki klinicznego nauczania, głosił : “źrodło nauki lekarskiej tylko przy łóżku chorego”.
• obserwacje wzbogaciły pismiennictwo lekarskie,

Metody Montana nie rozprzestrzeniły sieą po Włoszch, ale dwóch uczniów przyniosło je do Holandii. Rozpowszechniły sieę po Europie jako methodus leidensis, Giambattista Montano (da Monte) (1498-1552) lekarz miejski w Bazylei i profesor medycyny.
• znajomość chemii (alchemii),
• liczne podróże po Europie,
• spalił publicznie dzieła medyczne,
• medycyna winna byc praktyczna, oparta na własnym doświadczeniu,
• wykładał po niemiecku a nie łacinie, zajęecia prowadził wśród chorych, wychodził na wycieczki botaniczne,
• zalecał korzystanie ze zdobyczy chemii, wierzył, że odegra dużaą rolęe, stosował np. miedź, żelazo, ołów,
• miał wielu uczniów, którzy głównie chcieli poznać tajemnice kamienia filozoficznego,
• połąaczenie chirurgii z medycynaą, przemywanie ran, czyste opatrunki,
• mówił o naturalnych siłach obronnych organizmu, zalecał dieteę świeże powietrze, spokój, kaąpiele mineralne, jeśli to nie pomagało to leczenie lekami, wprowadził dozowanie leków.

Przez wieki później dzielono lekarzy na :
- paracelsystów - środki chemiczne,
- zielarzy – stare leki, głównie pochodzenia roślinnego. Paracels - Filip Teofrastus, Bombastus Paracelsus von Hohenheim(1493- 1541) - Leonardo da Vinci i Marcantonio della Torre w latach 1483-1512 przygotowywali podreęcznik anatomii, 13 tomów rysunków anatomicznych,
- Andrzej Verocchio,
- Andrzej Montegna,
- Albrecht Dürer - pierwszy traktat o anatomii artystycznej,
- Rafael. ojciec wspolczesnej anatomii,
• rzadkie sekcje zwłok - nocne wycieczki po cmentarzach, dopiero w Wenecji można było wykonywać sekcje,
• zapoczatkował podczas wykładow sekcje zwłok ludzkich a nie zwierzcych,
• traktat w 7 ksigach "De humani corporis fabrica", opisał, zilustrował (w pozie na tle przyrody, w procesie ruchu) systemy i narzdy ciała, sprostował 200 bledów anatomii Galena, opisal zastawki sercowe, udowodnił, że nerwy nie sa wydrażonymi rurkami.
• udowodnił, że anatomia Galena była anatomia zwierzca Weseliusz - Andreas Vesalius z Brukseli (1514-1564) • Jakub Berengario da Carpi - opis chrzasątek krtani, aparatu łzowego oka,

• Alessandro Achillini – narząad słuchu,

• Jacques Sylvis-Dubois - zastawki żylne,

• Jan Baptysta Canano - mięeśnie kończyn, odkrył m.palmaris brevis,

• Bartłomiej Eustachio- badania zmian chorobowych, trąabka Eustachiasza, współczulny układ nerwowy,

• Realdo Colombo- udowodnił krąażenie plucne,

• Gabriel Falloppio- opisał jajnik, kanały nerwu twarzowego, struneę bebenkowaą, nerw trojdzielny, miał prawo wyboru śmierci w zależności od tego jaką cześć ciała chciał badać,

• Kasper Aselli- odkrył naczynia chłonne,

• Juliusz Cezar Aranzio- naczynia matki a kraążenie płodu. STULECIE ANATOMII •Paracelsus – lekarz wiedze i moc nad chorobami otrzymał od Boga,
•Robert Fludd – 4 dobre i 4 złe anioły, PRZYCZYNY CHORÓB ojciec nowoczesnej chirurgii

• leczenie ran postrzałowych,
• złamania i zwichnieęcia,
• powrót do podwiąazywania naczyń po amputacjach,
• stosowanie protez. Ambroise Pare (1510-1590) • Eucharius Rosslin pisał o połoznictwie jako o czesci chirurgii

• Ambroise Pare – opis wykonania obrotu wewnetrznego na nogi,

• Jacques Guillemeau – ciecie cesarskie na zmarłych i zywych,

• Jeremiasy Trautman 1610r. – pierwszy dokładny opis ciecia na zywej wykonany z powodzeniem POŁOZNICTWO ZAINTERESOWANIE ANATOMIA W epoce tej nastapił systematyczny rozwój wielu dziedzin naukowych, co wiazało si z wieloma odkryciami naukowymi oraz postepem w badaniach naukowych. Rozwój ten dotyczył zarówno nauk przyrodniczych, matematycznych, w tym szczególnie medycyny. PRZEDSTAWICIELE Hermann Boerhaave - lekarz holenderski z uniwersytetu w Leydzie
- klinicysta i nauczyciel, który odegrał główna role w klinicznym nauczaniu medycyny
- wykładał niemal cała ówczesna medycyne
- medycyna musi polegac na obserwacji, a nauczanie najlepsze jest przy łózku chorego
- młodym, którzy dopiero ucza sie medycyny, trzeba wykazac zwiazek miedzy teoria a praktyka i uzasadnic postpowanie włanie przy łóku chorego. Robert Whytt - uczen Boerhaavego z Edynburga
- stwierdził, ze zwenie zrenicy pod wpływem swiatła jest czynnocia odruchowa,
- opisał takze pierwszy przebieg gruliczego zapalenia opon mózgowych u dzieci. Edward Jenner - lekarz angielski, ktory czerpal z medycyny ludowej
- przeprowadził szczepienia przeciwospowe krowianka, ktora zastapila niebezpieczne szczepienia wykorzystujace zawartosc krost
- jeszcze jako młody student medycyny dowiedział sie z ust pewnej wieśniaczki, że miedzy ludnościa wiejsk znana jest ochronna własność krowianki. Gerard van Swieten i Anton de Haen Van Swieten urodził sie i studia lekarskie ukonczył w Leydzie, zreformował Wydział Lekarski, kierownictwo uczelni przeszło w rece panstwa, na wykładach zaczeto prowadzic demonstracje i cwiczenia.

Dzieło jego kontynuował jego młodszy kolega de Hean. Uwazał on, ze badanie chorego polegało głównie na jego ogladaniu. Wydał mała rozprawe, w której przedstawił jako pierwszy badanie klatki piersiowej za pomoca opukiwania. - jemu zawdzieczamy takie pojecia jak "wrażliwość" oraz "pobudliwość"
- prekursor neurologii
- napisal osmiotomowy podrecznik z zakresu anatomii i fizjologii
- byl przekonany, że konsekwencja działania sił chemicznych i mechanicznych sa skurcze miśni Albrecht von Haller Instytucja opiekuńcza powstała na przełomie XV-XVIw, miała sie charakteryzować wyższa form zorganizowania, przewidujac podział na różne grupy podopiecznych, dajac im zatrudnienie a dzieciom nauke. Idea ta nie doczekała sie realizacji. Przywrócono szpitale św. Bartłomieja i św. Tomasza, które miały charakter przytułków. W 1531r powstał pierwszy szpital generalny w Lyonie, przeznaczony był dla żebraków i starców. Wiek XVIII należał do schyłkowego okresu budowania szpitali generalnych, był to bowiem okres przekształcania szpitali-przytułków w szpitale-lecznicze. SZPITALE GENERALNE Najstarsze szpitale psychiatryczne, podejmujce obok izolacji próby leczenia, zaczły powstawać w drugiej połowie XVIIIwieku. Pierwszym był szpital w Toskanii, utworzony w 1774 r. Nastepnym szpital w Londynie, w którym obok dawnego azylu Bethleem utworzono w roku 1786 szpital-lecznice. Johann Peter Frank chcac ulżyć doli pacjentów zamknietych w 139 celach, spowodował ich wypuszczenie noca na świeże powietrze. Ale najbardziej efektowne i odnotowane w historii jako moment przełomowy było uwolnienie z łańcuchów chorych w szpitalach Bicetre i Salpetrier przez P.Pinela. Od tego czasu zabrania sie w szpitalach wpuszczania widzów, zamykania chorych w klatkach, nie mówic już o zakładaniu kajdan czy przykuwaniu do ściany. Jednak długo jeszcze „nieposłusznych” chorych zamykano w komórce, polewano zimna woda, zmniejszano im porcje żywnościowe. SZPITALE
PSYCHIATRYCZNE MEDYCYNA PRACY Obserwacja chorób i ich przyczyn doprowadziła do spostrzezen, ze niektóre choroby wystepuja w okreslonych srodowiskach zawodowych. Niejako kontynuacja tych spostrzezen były obserwacje Jamesa Linda i Thomasa Trottera, którzy obserwowany u marynarza szkorbut powiazali z wyzywieniem, z jakiego korzystali oni na statku. Udało im sie zapobiegac tej chorobie przez stosowanie diety jarzynowo-owocowej. Pod koniec XVIII wieku zaczeto zwracać uwage na higiene miast. Dostrzeżono, dzieki prowadzonej już statystyce zgonów, że śmiertelność mieszkańców miast jest wyższa niż na wsi. Wiazano to z czystym powietrzem, jakim charakteryzowały sie tereny wiejskie. Najpierw, zgodnie z teori miazmatów, zaczto eksponować negatywna role powietrza pochodzacego z gnijacych zwłok, padliny, wreszcie wszystkich rozkładajcych sie odpadów organicznych.
Jako sposób ich zwalczania wysunieto postulat doprowadzenia do miast wiekszej ilości wody, która zraszałaby ulice, spłukujc odpadki, stanowiła źrodło zaopatrzenia dla ludności, wreszcie umożliwiła organizowanie publicznych łaźni, w celu podniesienia higieny mieszkańców. Brak możliwości realizacji tego postulatu sprzyjał poszukiwaniu innych sposobów poprawy jakości powietrza. Wykorzystano np. w tym celu chlor, otrzymany w roku 1774 przez Karla Wilhelma Scheelego. HIGIENA OSOBISTA I KOMUNALNA londyński lekarz,
• "Exercitato anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus" 1628r. - okres przejscia od odrodzenia do baroku
- serce nie ssie krwi a tłoczy,
- nie ma przechodzenia krwi przez przegrode midzykomorowa,
- z aorty po ciele, wraca naczyniami żylnymi do prawego serca, SZPITAL Zaczeła sie kształtować forma szpitala jako miejsca nauczania studentów medycyny, nazywana z czasem “klinika”.
Kolebka kliniki był protestancki uniwersytet w Leydzie w Holandii, a utrwalil ja uniwersytet w Wiedniu. TEATR ANATOMICZNY Pierwsze powstaly w XV w., szczególny rozwój w XVII. Były to sekcje odbywane publicznie, gromadzily ciekawa sensacji publiczność, czesto brakowało miejsca dla studentow. TEORIA PREFORMACJI - Harvey stwierdzil, ze wszystko co zywe pochodzi z jaja.
- 1683, Leeuwenhoek: w plemniku znajduje sie upostaciowany zarodek
- 1694 Hartsoeker: błonka pokrywajaca glowke plemnika nie pozwala na dostrzezenie w nim malego zwierzatka
- 1699 Delenpatius: po zdjeciu blonki widzial malego czlowieka BADANIA ANATOMICZNE - we Francji, Anglii, Holandii
- budowa ucha
- budowa oka
- funkcjonowanie ukladu moczowego
- skrzyzowanie piramid i porazenie po przeciwnej stronie ciala
- badania nad macica ciezarna
- badania krwi preparat naczyniowy Ruyscha POLOZNICTWO - Regnier de Graaf opisal stadia dojrzewania jaj, ktore dostaja sie przez przewody jajowe do macicy
- Hotel-Dieu: w 1630 r. powstal oddzial polozniczy, gdzie nauczala polozne ich przelozona; wyszly stamtad najlepsze polozne i chirurdzy
- w XVII w. wynaleziono w Anglii kleszcze porodowe JATROCHEMIA - Paracels: swiat zlozony jest z czterech elementow, ale istnieje tez podstawowy piaty element, ktory jest podstawa wszystkiego
- swiat zostal stworzony przez Boga dla czlowieka, nie ma wiec w naturze niczego czego nie byloby w czlowieku
- archeusz wprowadzony przez Paracelsjusza: wyobrazenie sily tajemnej, ktora stanowi istote zycia ("wewnetrzny alchemik")
- Johan Baptist van Helmont: tworca jatrochemii, odkryl dwutlenek wegla
Full transcript