Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psykologi C - TEMA/Det gode liv

No description
by

Maja Liep

on 10 January 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psykologi C - TEMA/Det gode liv

TEMA/Det gode liv
Eksistenspsykologi
Fænomenologisk tilgang: at forstå menneskelivet set indefra
fokus på menneskets forhold til livets hovedspørgsmål/grundvilkår
Vil jeg leve
Ja (Angst)
Nej
Selvmord
VALG (ansvar)
IKKE-VALG
Eksistentielt selvmord
Konformisme, fremmegjorthed, tab af identitet
Autenticitet, essens, identitet
Irvin Yalum (1931 -)
4 grundvilkår
døden
ensomheden
friheden
meningsløsheden

Freudianske forsvarsmekanismer (benægten, fortrængning osv.)
meddelse om en ikke-udnyttet mulighed for livsudfoldelse
ANGST
Eksistentiel skyld
Yalum
Martin Buber (1878-1965)
Meningsløst at tale om et afgrænset jeg eller selv - mennesket indgår altid i relationer
jeg-du-relationer (subjekt-subjekt)
jeg-det-relationer (subjekt-objekt)
Victor E. Frankl (1905-1997)
frihedens svimmelhed
Fakticitet
modgang og uønskede begivenheder
Valget angår måden at forholde sig til sin modgang på
3 grundlæggende værdier man kan leve for at realisere
skabende virksomhed (arbejde, familieliv)
oplevelsesværdier (naturen, kunsten, kærligheden)
indstillingsværdier (indskrænkninger, lidelse)
Den skæbne som et menneske lider, har altså for det første den mening, at den skal formes - hvor det er muligt - og for det andet, at den skal bæres - hvor det er nødvendigt
Vigtige begreber:
Eksistens
grundvilkår
friheden
ensomheden
meningsløsheden
døden
angst

Humanistisk psykologi
Fænomenologisk tilgang: at forstå mennesket som et fuldt udviklet og velfungerende menneske
fokus på udviklingen af positive egenskaber som evne til bevidste valg, kreativitet, kærlighed og optimal selvudfoldelse
Abraham Maslow (1908-1970)
Valg
autenticitet
essens
Ikke-valg
fremmedgjorthed
eksistentiel skyld
Fakticitet
Højdepunktsoplevelser/Selvaktualisering
Organismens iboende tilbøjelighed til at vokse og udfolde sig
Behovshierarki
Mangelbehov
Vækstbehov
Dan Gilberts talk
Positiv psykologi
Mihaly Csikszentmihaly
Udfordring
Evner/færdigheder
Flow-oplevelsen
En selvforglemmende tilstand, hvor man går i et med aktiviteten
Oplevelsen er forbundet med lykke og nydelse
Er belønning/mål i sig selv
Carl Rogers (1902-1987)
Den klientcentrerede psykoterapi
Mennesket fødes med positive sociale egenskaber/muligheder, som det stræber efter at aktualisere
organismisk vurderingsprincip (positive oplevelser vælges ud og opsøges aktivt, mens negative oplevelser afvises
i løbet af opvæksten udvikles barnets selvopfattelse - under påvirkning afreaktioner fra forældre og omgivelser
Voksen
Inkongruens (uoverenstemmelse mellem oplevelse/følelser og selvopfattelsen) - ANGST - forsvarsmekanismer - fremmedgjorthed
Kongruens - fuldstændig overensstemmelse mellem oplevlser/følelser og selvopfattelsen (kun teoretisk mulighed)
Vi er arkitekter i vores eget liv
Jean Paul Sartre (1905-1980)
Martin Seligman
ESSENS FØR EKSISTENS
1/ Det behagelige liv
pos. affekt maksimeres
neg. affekt minimeres
2/ Det engagerede liv
Personlige styrker og talenter udnyttes i.e. FLOW
3/ Det meningsfulde liv
involvering i emner og opgaver der er eksterne ift en selv.
Starter den positive psykologi med sin tale til den amerikanske psykologforening i 1998
Skelner mellem naturlig og syntetisk lykke
naturlig lykke
- det man oplever når man får det man drømmer om
syntetisk lykke
- det man
skaber
, når man
ikke
får det man drømmer om
Hvor har vi taget fejl i opbygningen af vores moderne samfund?
Hvad stiller vi op når den frihed vi har kæmpet så hårdt for ganske enkelt ikke er lykken?
Kritisk blik på 'Forbrugerkulturen' - forhindrer dannelsen af syntetisk lykke
Kvantitativ &
Eksperimentel tilgang
Centrale problemstillinger
Hvad er det gode liv?
Hvad gør livet værd at leve?
Er danskerne lykkeligere end andre?
Hvilken betydning har vores evne til at håndtere modstand?
Lykkens kemi
Dopamin - belønningsstof (amfetamin & kokain)
Serotonin - regulerer humor o.a. - lykkepiller (SSRI præperater) - ecstasy
Endorfiner - naturligt belønningsstof - hæmmer smerter, angst, frygt
Endorfin junkie
Ønske om et mere omfattende studie af mennesket, som tager hensyn til både gode og dårlige aspekter
Høj videnskabelig kvalitet
Gensidigt og produktivt forhold mellem teori og praksis
Metodisk stringent og
empirisk valideret
I
nterventioner til at opnå lykkefølelse
1/ Hverdags-altruistiske handlinger
2/ Taknemmelighedsdagbog
3/ Anvende signaturstyrker på en ny måde
4/ Taknemmelighedsvisit
Øget glæde op til 6 mdr. efter
Kognitiv psykologi
Mindre område ved venstre frontallap - aktivt ved lykkefølelse
Grundhumør (baseline) synes bestemt af forholdet mellem aktivitetsniveauet i højre og venstre side
Medfødt AFFEKTIV stil
MINDFULLNESS
- træning der sigter mod at ændre hjernens kredsløb og mønstre
At være bevidst til stede i nuet
EKSISTENS FØR ESSENS
Kvalitativ tilgang
Lykke og børn
Bliver vi lykkelige af at få børn?
Daniel Gilbert: 'Børn er hårdt arbejde', men vi er nødt til at tro på at børn giver lykke - ellers ville samfundet bryde sammen
Michael Svarer: Børn er årsag til forældres skilsmissse
Ruut veenhoven: Danskere er lykkeligere end andre - småbørnsforældre
Christian Bjørnskov: Børn er en Super-replikator - en løgn der er sagt så mange gange og med en indre logik, der gør det til sandhed
Jo flere børn des dårligere helbred (Amerikansk undersøgelse)
Lykke og rigdom
Livsglæde fremfor lykke
jo mere lighed jo mere lykke
sammenligning er grund til utilfredshed
Det er ikke årsindtægtens størrelse, men tilfredsheden med årsindtægt, der er afgørende for lykken
Lykke og kemi
Lykke i dagliglivet
Hart: Australsk undersøgelse blandt 571 politifolk
Hypoteser:
personlige egenskaber
arbejdslivet
privatlivet (fritidsinteresser, godt ægteskab m.v.)
De tre områder har en afsmittende effekt på hinanden,
men der er ingen direkte sammenhæng
Det negative sænker tilfredsheden mere end det positive opvejer
Privatlivet synes at betyde mere end arbejdslivet
indadvendthed/udadvendthed betyder ikke så meget som nervøsitet generelt
Hvad er lykke?
tvillingeundersøgelser viser medfødt lykkeniveau - uafhængigt at uddannelse, indtægt m.v.
Erik Lykke Mortensen: 80 % medfødt - 20% påvirkeligt
Lykke gennem behag, engagement, mening
behag - små positive oplevelser i hverdagen
engagement - indsats, træning m.v. kan være en ubehagelig vej - men giver lykke via målndfrielse
mening - gennem involvering i opgaver der er eksterne ift. en selv
En psykologi i balance og et helt liv
Full transcript