Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Maatschappijleer 4 VWO Wiringherlant

No description
by

AJ van Deutekom

on 2 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Maatschappijleer 4 VWO Wiringherlant

MAATSCHAPPIJLEER
Rechtsstaat
Politieke besluitvorming
Verzorgingsstaat
Pluriforme samenleving
Maatschappijleer gaat over
het maken van keuzes.

In de samenleving moeten steeds
keuzes gemaakt worden.

In dit jaar oefen je met het vormen
van een eigen mening over dingen
die ons allemaal aangaan en het
onderbouwen van die mening.
Dit jaar:

Vier onderwerpen:
Rechtsstaat
Parlementaire Democratie
Verzorgingsstaat
Pluriforme Samenleving
Toetsen
PTA TOETSEN!
SE
PO's
3 PO's
Actualiteit
Noem de waarde die past bij de volgende normen:

Niet zomaar verdachten opsluiten
Nooit in het dagboek van anderen lezen
Je handen wassen voor het eten gaan
Niet de zolen van je schoenen laten zien
Je open stellen voor verschillen tussen personen
FF OEFENEN:

Verzin zelf een norm die hoort bij de volgende waarden:

Vrijheid
Tolerantie
Vertrouwen
Vriendschap
Daadkracht
"invloed; macht en gezag"
Invloed
is het vermogen om
het gedrag van anderen te
beïnvloeden. Dat kan op twee
manieren, door middel van
uit uitoefenen van
macht
of het uitoefenen van
gezag
.
Macht
wordt uitgeoefend!
Dat betekent dat iemand in staat is om anderen te dwingen om iets wel of juist niet te doen.
Gezag
wordt toegekend; dat wil zeggen dat mensen zich laten beïnvloeden omdat zij vinden dat de invloed wordt uitgeoefend door iemand die dat goed kan of die dat zou moeten doen.
Om macht te kunnen uitoefenen heeft iemand iets nodig dat de ander niet heeft of minder heeft. Denk aan spierkracht, of geld, maar ook aan de grootte van een groep. De basis waarop iemand macht kan uitoefenen is een
machtsbron
.
De manier waarop macht uiteindelijk wordt uitgeoefend heet een
machtsmiddel
. Dat is heet concreet. Denk aan het betalen van mensen, of het plegen van/dreigen met geweld. Of aan demonstraties van honderdduizenden mensen.
WAARDE
BELANG
BELANG
WAARDE
WAARDE
WAARDE
Waarden en belangen kunnen met elkaar botsen (wanneer een keuze voor het ene een keuze voor de andere uitsluit) dat heet een
dilemma
. De volgende botsingen zijn mogelijk:
BELANG
BELANG
BELANG
WAARDE
Gezag is een belangrijke bron van invloed van de overheid. Mensen accepteren het feit dat de overheid keuzes moet maken en leggen zich neer bij die keuzes, ook al komen deze niet overeen met de belangen en waarden van die mensen.
Daarom speelt de overheid zo een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke problemen.
OPDRACHT
Macht of gezag:

1. De FIFA laat zich door oud-voetballers adviseren over nieuwe spelregels rondom buitenspel
2. Een leraar stuurt leerlingen er bij iedere piep direct uit
3. De overheid stuurt een politiemissie naar Kunduz
4. De politie ontruimt een kraakpand
5. De burgemeester van Kerkrade verbiedt de bekerfinale voor jeugdteams
6. Een leraar bij wie het automatisch stiller is dan bij de andere leraren.
Noteer minimaal drie
normen die in dit filmpje besproken worden en de waarden waar deze normen naar verwijzen
Stereotypen/vooroordelen/
discriminatie
Niemand is in staat om iedereen die hij/zij
tegenkomt persoonlijk te leren kennen voordat
zij een idee ontwikkelen over wat voor persoon
dat is en hoe jij je ten opzichte van die persoon
zou moeten gedragen.
Daarom kan je mensen inschatten, ze op basis van een paar (uiterlijke) kenmerken indelen in een "hokje".
Dit zijn stereotypen;
vaste, algemene, beelden
over een hele groep mensen.

Die heb je dus nodig om in een
complexe samenleving te kunnen
functioneren.
Het nadeel van deze manier waarop onze hersenen werken is dat we niet alleen in staat zijn onbekenden te "plaatsen" en daarom met ze om kunnen gaan. We kunnen ze ook al over ze oordelen (negatief meestal) voordat we ze kennen. Dat is een vooroordeel.
Noteer een vooroordeel over:
- West-Friezen
- Amsterdammers
- Docenten
- Fransen
- Ouderen
- Mannen
- Vrouwen
Zoals we door middel van stereotypen meer grip krijgen op de wereld om ons heel, kunnen ook vooroordelen invloed hebben op ons gedrag.

Discriminatie is wanneer mensen anders
behandeld
worden op basis van
in die situatie niet relevante kenmerken
.
BEVRIJDERS BEZETTERS

HARDE WERKERS PROFITEURS
EIGEN KEUZE ONDERDRUKKING
Is de samenleving de oorzaak van problemen die
mensen ondervinden? Of zijn de mensen zelf de
oorzaak en heeft de samenleving "last" van die
mensen?
Zijn mensen van nature "goed" en "gelijkwaardig"?

Dat wil zeggen willen ze het beste
voor elkaar, maar worden ze misschien "slecht" gemaakt door de invloed van de samenleving
en allemaal waardevol, maar wel verschillend zijn.
Of zijn ze van nature "slecht" en "ongelijkwaardig"?

Dat wil zeggen dat ze eigenlijk alleen maar aan zichzelf denken en dat de samenleving ze in bedwang moet houden, op het "goede" pad.
En dat sommigen (uit zichzelf) in die samenleving béter functioneren dan anderen.

Over het algemeen denken jullie dat deze kinderen van zeven niet allemaal meer dezelfde kans hebben op een mooie toekomst.
Vinden jullie dat iets dat we moeten accepteren? Geef een moreel en een praktisch argument waarom wel of waarom niet.
Zoals vaak bij maatschappijleer kan je deze verschillende visies op een lijn zetten, aan de ene kant mensen die denken dat mensen van nature "goed en gelijk" zijn, aan de andere kant mensen die denken dat ze "slecht en ongelijk" zijn.

Maar natuurlijk zijn er niet alleen uitersten, de meeste mensen zitten daar ergens tussen in, vooral "goed" met een beetje "slecht" of andersom...
"goed en gelijk"
"slecht en ongelijk"
als mensen problemen hebben, wiens
verantwoordelijkheid is dat dan?

als er grote verschillen in welvaart
tussen mensen bestaan, is dat dan erg of
juist niet?

als er grote culturele verschillen bestaan
tussen mensen in onze samenleving,
is dat dan erg of juist niet?
Wanneer je mensen als "goed en gelijk" ziet, zul je begrippen als diversiteit, gelijkwaardigheid, solidariteit en keuzevrijheid waarschijnlijk ook heel belangrijk vinden.
Wanneer je mensen als "slecht en ongelijk" ziet, zul je begrippen als verantwoordelijkheid, vrijheid en orde waarschijnlijk ook heel belangrijk vinden.

Iemands visie op de samenleving (wereldbeeld) bepaald dus mede wat mensen belangrijk vinden en ook wat ze wel als een probleem zien en wat niet, of op welke manier.
Begrippen zoals hier staan, dus dingen als
"solidariteit", "gelijkwaardigheid", "vrijheid" enz.
worden
waarden
genoemd.
Een waarde is een uitgangspunt of principe
dat jij heel belangrijk vindt in het leven, die
je zou willen nastreven.
Waarden zijn abstract
Er is geen sprake van direct persoonlijk voordeel
Waarden zijn gericht op de lange termijn

Waarden zijn altijd principes, ideeën, samen te vatten in een enkel woord....
Waarden botsen vaak met elkaar;

Als ik "gelijkwaardigheid" belangrijk vind
en jij "vrijheid", dan gaat dat niet goed samen.

Er is dan sprake van een dilemma. Wanneer er gekozen wordt voor zoveel mogelijk "vrijheid" betekend dat meteen dat dit ten koste gaat van gelijkwaardigheid, of andersom.

Bij botsende waarden kan dus nooit iedereen tevreden gesteld worden!

Maar de mening van mensen over wat er in de samenleving zou moeten gebeuren hangt natuurlijk niet alleen af van wat ze belangrijk en nastrevenswaardig vinden. Veel wordt bepaald door waar mensen zelf direct beter of slechter van worden. Van hun
belangen
.
Een belang is dus iets waar iemand zélf
direct voor- of nadeel bij heeft.
Belangen zijn concreet
Er is sprake van direct persoonlijk voordeel
Gericht op de korte termijn
Te maken met geld/informatie/macht/tijd.
Natuurlijk botsen ook belangen met elkaar...

Ik heb als docent belang bij een kleine klas, dat maakt mijn werk makkelijker, leuker en beter. Maar de schoolleiding heeft belang bij zo min mogelijk klassen, want dat beperkt de kosten. Hun belang kan dus tot grotere klassen leiden...

Ook belangen en waarden kunnen met elkaar botsen. Bijvoorbeeld "gezondheid" is een belangrijke waarde voor mensen, maar toch worden sommige medicijnen niet vergoed omdat er geen geld voor beschikbaar is.
Wanneer een dilemma veel mensen aangaat spreken we van een
maatschappelijk probleem
. Maatschappijleer gaat over maatschappelijke problemen...
Bij een maatschappelijk probleem:
Is er sprake van botsende belangen of waarden
Zijn veel mensen betrokken
Is de overheid nodig voor een oplossing
Een maatschappelijk probleem wordt veroorzaakt door maatschapelijke ontwikkelingen
Waarom is dat zo?
Eigen vrijheid Gedeelde verantwoordelijkheid

Hoe zou je deze vraag kunnen beantwoorden?
Wat voor onderzoek zou je kunnen doen?
Waarden zijn dus abstracte principes, ideeën die mensen belangrijk vinden, maar geen dingen die je kan dóen. Om er toch voor te zorgen dat die ideeën nageleefd worden, maken mensen afspraken over welk gedrag ze van elkaar verwachten, welk gedrag die principes het best benaderd.
Die afspraken worden
normen
genoemd,
er zijn er ongelofelijk veel van, soms geschreven, zoals wetten, schoolregels, contracten enz., maar vaak ook ongeschreven, zoals de "regels" hoe je je hoort te gedragen in je vriendengroep, bij je ouders enz.
Iedere waarde wordt uitgewerkt in een hele serie van normen. Welke normen horen bijvoorbeeld allemaal bij het abstracte principe "veiligheid"?
En tegelijkertijd verwijzen sommige normen ook naar verschillende waarden. Het dragen van een hoofddoekje kan bijvoorbeeld een uiting zijn van bescheidenheid (vanuit een traditioneel Islamitisch perspectief), maar juist ook een uiting van persoonlijke vrijheid (vanuit een meer modern oogpunt).

Omdat belangen veel concreter zijn dan waarden, kan je ze ook veel preciezer (en dus uitgebreider) beschrijven.

"welvaart" is een waarde, maar "een loon dat ruim boven het minimumloon ligt, met een dertiende maand, vakantiegeld en een goede pensioenvoorziening" is een belang...

Als waarden dus in normen/regels worden omgezet, is de volgende vraag: "wiens waarden worden wél en wiens waarden worden niet in regels omgezet?" (en waarom...)
Machtsbronnen die je moet kennen zijn:
- (spier)kracht
- geld
- kennis
- vaardigheden
- aantal
- functie/status

Dus:

Mensen vinden "veiligheid" belangrijk

en

Spreken af dat je geen wapens bij je mag dragen,
je niet met een tandenborstel in je mond op de trap loopt
je niet harder dan 50 km/u mag rijden in de bebouwde kom
dat sommige drugs verboden zijn
dat er hekken moeten staan op bruggen waar je af kan vallen
Waarde
Normen

Wel of geen discriminatie:

De Hema ontslaat een verkoopmedewerker vanwege haar hoofddoekje
De landmacht weigert een man in een rolstoel aan te nemen bij de infanterie
Een christelijke school stelt een docent op non-actief wegens zijn openlijke homoseksualiteit
Een hotel neemt een Surinaamse vrouw niet aan als receptioniste vanwege haar zware accent
Verzin zelf eens een stereotyp voor de volgende groepen:

-Fransen
-Leraren
-Bejaarden
-Jongeren
-VWO-ers
-Hardrockers
-Politici

JIJ
JIJ
JIJ
Je gaat in je leven om met heel veel verschillende mensen, die je moeilijk individueel kan kennen.
Het is makkelijker om ze samen te voegen in categorieën, of groepen; mensen met grofweg dezelfde eigenschappen dus. Dan weet je waar je aan toe bent.
JIJ
En hoe verder een groep mensen van je af staat (hoe minder je met ze te maken hebt, hoe vager je beeld van ze wordt, je gaat steeds meer generaliseren.
JIJ
Overigens worden mensen zelf ook graag in zo'n hokje gestopt, want je wil natuurlijk ook dat mensen herkennen wie "jij bent".
Mensen zijn dus individuen, vooral als je ze beter leert kennen, maar ook heel duidelijk een onderdeel van groepen. Omdat anderen je zo zien, maar ook omdat je dat zelf doet/wil.
"Sociale cohesie" is de term die sociologen gebruiken om de mate van samenhang binnen groepen en samenlevingen te beschrijven.
Met iedere groep waar je deel van uit maakt heb je dus een band, die kan variëren in sterkte. Naarmate je voor meer zaken afhankelijk bent van een groep, of sterker afhankelijk, is je band met die groep sterker.
Hirschi (een socioloog) heeft een theorie geschreven die erop neerkomt dat naarmate je hechter verbonden bent met een groep je de normen die gangbaar zijn voor die groep meer zult naleven.
Als we ervan uitgaan dat deze theorie klopt, dan kan je dus gedrag (of beter gezegd, de waarschijnlijkheid van gedrag) voorspellen.

Het enige dat je moet weten is hoe hecht iemand verbonden is met een groep en wat de normen van die groep zijn.
Noem vijf groepen waar je deel van uit kan maken

Noem een norm die bij deze groep past

Wanneer ben je hechter
verbonden in deze groep?
(concreet!)
Klopt het dat de mensen die hechter verbonden zijn in die groepen zich ook beter aan de normen houden?
Een paar stukjes uit de inmiddels bekende docu over de bloods in Nederland. Wat kan je zeggen over de mate waarin deze jongens verbonden zijn met een groep/groepen?
Deze jongens zijn Dat zie je aan? Voor hun normen
zwak/sterk verbonden betekent dit dat:
met:
De gangHun familieSchool/werkDe samenleving
Full transcript