Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"De Verbinding" Gem. Apeldoorn-LW bedrijf doelgroepen

Apeldoorn, 24 juli 2013
by

Mieke Lub

on 3 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "De Verbinding" Gem. Apeldoorn-LW bedrijf doelgroepen

WAAR
IS B&O VAN?
Wij staan - samen met u - voor een duurzame en aantrekkelijke openbare ruimte
Missie Beheer & Onderhoud
Loenen
Klarenbeek
Apeldoorn
Beekbergen
Lieren
Ugchelen
Hoenderloo
Hoog Soeren
Uddel
Wenum - Wiesel
10 KERNEN
RUIM 159.000 INWONERS
341 KM2
11E GEMEENTE
5E GROOTSTE GEMEENTE
Betrokken
Uitnodigend
Slagvaardig
Visie Gemeente Apeldoorn (2012)
MENSEN
VAN B&O
Gemeente
=
ca. 190 personen
SW-medewerkers
=
ca. 125 personen
Reïntegratie

Participatie
=

=
44 plekken

20 plekken
HOEVEEL?
HET WERK
VAN B&O
WERKZAAMHEDEN
Reiniging
Groen
Civiel
Verhardingen
Huisuitzettingen
Begraafplaatsen
Riolering & Water
Verkeer & Vervoer
Openbare Verlichting
Parkeergarages
Fietsenstallingen
Totaal:
186 FTE
betrokken
uitnodigend
slagvaardig
vakkundig
CIJFERS
AANPAK PARTICIPATIEWET
Totale formatie:186,12 fte
Stadsdeel
Buitengebied

7,00 fte
Inkoop en
Werfbeh.

10,67 fte
Stadsdeel
Centrum

3,58 fte
Stadsdeel
Noord-West

22,89 fte

Ondersteuning

17,28 fte (incl.
teammanager)
Eenheid Beheer en Onderhoud per 01.01.2013
ANDERE OVERHEID
BURGERPARTICIPATIE
ARBEIDSPARTICIPATIE
TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN

DUURZAAMHEID
VERANDEREND SPEELVELD
PARTICIPATIELADDER
HET IDEE
INNOVATIE
SOCIAAL AKKOORD
Als gemeente zelf ervaring opdoen met leerwerkconstructies (via eenheid B&O)
Partnerships met werkgevers en inzet ambassadeurs
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Ontwikkelen instrumentarium
ARBEIDSMARKT
2013
VAN APELDOORN
IN APELDOORN
BELEID APELDOORN
Apeldoornse aanpak Participatiewet
Prestatieladder Socialer Ondernemen
Aanbestedingsbeleid: ruimte voor werkzoekenden en stage-/scholingsplekken
Werkgeversbenadering
GEMEENTE
BURGER
UITVOERDER
"BEDRIJF"
OPDRACHTGEVER
BESTUUR
OPDRACHTNEMER
CONSUMENT
KIEZER
DIENSTVERLENER
SWOT
ANALYSE
LEERWERK-
BEDRIJF
EXTERNE KANSEN
EXTERNE BEDREIGINGEN
regionale samenwerking
verbreding van en intensieve samenwerking met partners
Apeldoornse aanpak "werken naar vermogen"
INTERNE STERKE PUNTEN
verbreding palet werkzaamheden
voldoende schaalgrootte
voldoende kwaliteit openbare ruimte
social return on investment
planmatig werken
zelfstandige en vakbekwame medewerkers
lagere overhead "externen"
imago Apeldoorn in regio
effect markt en overheid
leeftijdsopbouw medewerkers
hoge overhead
mogelijk onvoldoende schaal voor uitvoeren sociale ambities Apeldoorn
verlies van slagvaardigheid als onderdeel van de gemeentelijke organisatie
INTERNE ZWAKKE PUNTEN
TALENT
PROJECT
VAN
AKKOORD
BEEKBERGEN

Regionale werkbedrijven
ACTIVERIUM
VAN B&O EN
werken en leren combineren
gericht op in-, door- en uitstroom
reïntegratie & participatie
diploma minimaal MBO-1 BBL AKA
toepassen loonkostensubsidie
doelgroep: mensen die niet direct de stap naar regulier werk kunnen maken
SROI = 20% - 35%
geïsoleerd
sociale contacten
buitenshuis
deelname georga-niseerde activiteiten
onbetaald werk
betaald werk
met ondersteuning
betaald werk
= doelgroep
BEHEER & ONDERHOUD
LEERWERKBEDRIJF
ARBEIDS-
PARTICIPATIE

Raadskaders
HOE ?
Bijzondere doelgroepen
Stadsdeelgericht
REALISEERT B&O HET
SW detachering
reïntegratie
participatie
VERANDEREND SPEELVELD
GEMEENTE
BURGER
UITVOERDER
"BEDRIJF"
OPDRACHTGEVER
BESTUUR
OPDRACHTNEMER
CONSUMENT
KIEZER
DIENSTVERLENER
VERANDEREND SPEELVELD
GEMEENTE
BURGER
UITVOERDER
"BEDRIJF"
OPDRACHTGEVER
BESTUUR
OPDRACHTNEMER
CONSUMENT
KIEZER
DIENSTVERLENER
PARTICIPATIEWET
Zo min mogelijk mensen aan de kant
Participatiewet is ingegaan in 2015
Sociale partners, UWV en gemeenten gaan samenwerken in (35) arbeidsmarktregio's
Aantal arbeidsplaatsen 98.500
Beroepsbevolking 70.700
Participatiewet 3.500
Felua (WSW) 1.139
WERKPLEIN ACTIVERIUM
192 FTE
Projecten:
- Direct Actief
- Sociaal Aanbesteden en PSO
- Apeldoorn scoort

collegebesluit december 2012:
ontwikkeling gemeentelijk leerwerkbedrijf
2013: pilot leerwerkbedrijf B&O
DIRECT ACTIEF
IN- & UITSTROOM
2013/2015
REINTEGRATIE
Totaal aantal en gemiddelde percentages van
in- en uitstroom Beheer en Onderhoud
2013 2014 2015 Totaal gem. %
Totaal ingestroomd 25 99 96 220 100%
Totaal uitgestroomd 20 77 88 185 84%

(Totaal uitgestroomd 20 77 88 185 100%)
(Totaal uitstroom betaald werk 6 39 48 93 50%)
(Totaal uitstroom anders 12 34 37 83 45%)
(Contract beheer en onderhoud 2 4 3 9 5%)


PARTICIPATIE
12 plekken openbare ruimte atrium
12 plekken werkgebouw zuid
HET IDEE
ACTIVERIUM
VAN B&O EN
werken en leren combineren
gericht op in-, door- en uitstroom
reïntegratie & participatie
diploma minimaal MBO-1 BBL AKA
toepassen loonkostensubsidie
doelgroep: mensen die niet direct de stap naar regulier werk kunnen maken
SROI = 20% - 35%
collegebesluit december 2012:
ontwikkeling gemeentelijk leerwerkbedrijf
2013: pilot leerwerkbedrijf B&O
OPGAVE 2016
Evaluatie pilot B&O
Doorontwikkeling leerwerksetting
Welke mogelijkheden binnen gemeente?
Keten participatie (Groen, Horeca, Facilitair, Techniek)
Samenwerkt!
Aansluiting met arbeidsmarkt
Nieuwe doelgroep
Leerwerkbedrijf van pilot naar werkwijze n.a.v. collegebesluit juli 2015

Geboorten 2015 met 7,6%
gestegen tov 2014
Vestigingspercentage hoogste niveau sinds 1981
Vergrijzing en ontgroening zetten door
Apeldoorn groeit sneller dan prognose
Full transcript