Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forældrekurser - møde med Implement 9. marts THM

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forældrekurser - møde med Implement 9. marts THM

Fleksibilitet
Alle forældre er forskellige - og derfor er alle deltageres
behov forskellige
.

Det kræver en høj grad af fleksibilitet hos underviserne, der skal kunne
identificere
, hvad der er behov for at undervise i på de enkelte hold, og
tilrettelægge undervisningen løbende
efter dette.

Opmærksomhed på
den enkelte
.

"Underviserne skal gribe det, der fylder."
Relevans
- omsætning til praksis
Viden og redskaber skal gøres
relevant
for deltagernes - de skal have støtte til og mulighed for at
omsætte dette til deres virkelighed
.

Deltagernes
egne eksempler
skal i spil: Hvordan kan du bruge dette i hverdagen?

Underviserne skal
facilitere
denne proces.
Det praktiske...
Deltagerne skal føle sig
velkomne
...

-
lokaler og forplejning
betyder faktisk noget

-
'tonen'
må ikke være formynderisk eller opdragende

- husk at
informationsmaterialet
er vigtigt, både ift. indhold, form og sprog

Mere end én underviser
på et kursus.

Fordele ved at være
lokalt forankrede
, særligt ift. netværksdelen af kurset.

Tid og sted
- aldrig muligt at gøre alle glade
Netværk mellem deltagerne
Påskønnes særligt af
deltagerne
på kurserne.

Sparring samt gode råd og eksempler
på, hvordan andre håndterer lignende eksempler.

Spejling
i andre forældres følelse og oplevelser - man er ikke alene med det svære.

"Forældrene føler sig mere almindelige."

"Forældrene imellem kan give hinanden noget andet end det faglige, og det er mindst lige så vigtigt."

"Netværksdelen er et åndehul."

Netværk efter kurserne?
Fokus på følelser og relationer
Påskønnes særligt af
deltagerne
på kurserne.

Dialog omkring, hvordan barnets funktionsnedsættelse påvirker barnet selv og resten af familien
følelsesmæssigt
.

Skabe
forståelse
for barnets og resten af familiens reaktioner.

Både
redskaber og videndeling
mellem deltagerne omkring, hvordan man kan gøre hverdagen nemmere.

Ofte særligt fokus på
konflikthåndtering
.
Navigation i systemet
Øget systemkontakt
- kræver viden om navigation i systemet.

- gensidig
sparring
fra andre deltagere

- objektiv
viden
om regler og systemer
Indhold
Rammer
Forældrekurser
THANK YOU!
1. Viden og redskaber
2. Netværk
Input fra interviews med 12 personer fra 11 forskellige kommuner
At 'stå for skud'
Dårlige oplevelser med mødet med systemet
kan smitte af på deres deltagelse på kurser.

Som underviser skal man forholde sig til, hvordan man håndterer dette.
Søskende og bedsteforældre
Nogle inddrager aktivt bedsteforældre og søskende som en del af deltagerne på kurserne.

Søskende
:
Fokus skal være på søskendes følelser og frustrationer samt reaktionsmønstre og viden - ikke på barnet med funktionsnedsættelse.

OBS: evt. inddrage voksne søskende som undervisere på kurser.

Bedsteforældre
:
Har en anden rolle end forældrene, men har ofte samme behov. Desuden fokus på relationen mellem bedsteforældre og forældre.
...og hvornår forholder dette sig så til
alder
??
Konflikthåndtering: Særligt omkring indskoling og pubertet

Netværk: Hele tiden, men særligt umiddelbart efter, at barnets funktionsnedsættelse er afklaret.

Viden om funktionsnedsættelsen og navigation i systemet: Særligt umiddelbart efter, at barnets funktionsnedsættelse er afklaret.

Informationsmateriale: Vær opmærksom på, at forældre skal kunne genkende sig selv i materialet - fx ift barnets alder og medfølgende udfordringer.
Viden og redskaber
Viden
om
mit
barns særlige vilkår og hvordan det påvirker
vores
familie.

Redskaber
til, hvordan vi i
vores
familie håndterer disse udfordringer - både gennem inspiration fra andre, der har været i lignende situationer, og mere vidensbaserede redskaber.
Full transcript