Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

deluxe 2

sss
by

Daniel Jakobsson

on 25 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of deluxe 2

Välkommen till
MATTEUSKYRKAN
Marie bebådelsedag
L:

Herren är mitt ibland er
ALLA:
Vi vill be i hans namn
L:

Lyft era hjärtan till Gud
ALLA:
Våra hjärtan är hos Herren
L:

Låt oss tacka Gud, vår Herre
ALLA:
Han är värd vårt tack o lov
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run
I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you
But I still haven't found
what I'm looking for
But I still haven't found
what I'm looking for
I have kissed honey lips
Felt the healing in
her fingertips
It burned like fire
This burning desire
I have spoke with the
tongue of angels
I have held the
hand of a devil
It was warm
in the night
I was cold
as a stone
But I still haven't found
what I'm looking for
But I still haven't found
what I'm looking for
I believe in the kingdom come
Then all the colors will bleed into one
Bleed into one
Well yes I'm still running
You broke
the bonds
and you
Loosed
the
chains
Carried the cross
Of my shame
Of my shame
You know
I believed it
Att lära känna dig är min längtan
Att lära känna dig
Att komma nära, nära Ditt hjärta
Se vem du verkligen är

Du är min Far och jag är ditt barn
Jag vet att Du älskar mig
Att var i Din närhet, höra Dig tala
Det är det enda för mig
Jag kommer som jag är, har ingenting att dölja
Du har skapat mig och känner mig så väl
På vacklande ben, men jag längtar att få följa
Du styrker mig och leder steg för steg

Jag vill vara här i Ditt ansiktes ljus
Låt mig präglas och bli en bild av Dig
Jag vill vara här, i Ditt ansiktes ljus
Reflektera ljuset ifrån Dig
jag får va hos dig, jag får be till dig
jag får lovsjunga ditt namn
du har tid med mig när jag söker dig
Min Herre, min Gud
du är helig du är hel - du är alltid mycket mer
än vi nånsin kan förstå - du är nära ändå
välsignad vare du - som kommer hit just nu
välsignade vår jord - blir till bröd på vårt bord
Du är helig, du är helhet
du är närhet, hela kosmos lovar dig
Hosianna, hosianna, hosianna
hosianna vår Gud
Du som är törstig, Du som är svag
Kom till Hans källa
Drick av vattnet som ger dig liv
Låt all oro och ångest sköljas bort
I Hans strömmar av kärlek
Som djup ropar ut till djup Ber jag Dig

//:Kom min Herre, kom://
//:Helig Ande kom://
//:Kom min Jesus kom://
GV:
så lyder det heliga evangeliet
ALLA:
Kristus vi lovar dig
only to be with you
58 Alla källor springer fram i glädje
2. Jesus Kristus, Faderns Son,
du Guds Lamm som bär vår synd,
för vår talan, hör vår bön,
Herre, se till oss i nåd!

3. Ensam helig är Guds Son,
Kristus, lovad vare du,
i Guds Andes klara ljus,
i Guds Faderns härlighet.
When you're down and troubled
And you need some loving care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and
think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night
I'll come running
to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
yes I will
you´ve got a friend

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there


You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a frie
n
d
If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me
knocking at your door
Ain't it good to know
that you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you,
and desert you
And take your soul
if you let them
Oh, but don't you let them
You just call
out my name
And you know
wherever I am
Mässa Deluxe
Credo*
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
agenda
….

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Credo*

korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds,
den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
agenda
….

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
agenda

välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
Laudamus*
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön
….
Välkommen
KYRIE
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
Gloria *
Psalm 153 *
Dagens Bön
….
KYRIE & GLORIA
agenda

välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
Laudamus*
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön
….
Credo*

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
 
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
agenda
….

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
När vi delar

När vi delar det bröd som han oss ger,
när vi delar det bröd som han oss ger,
då förnyas vårt liv
av den kärlek som aldrig dör.
O Jesus, du är hos oss.
 
 
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
När vi delar

När vi dricker det vin som han oss ger,
när vi dricker det vin som han oss ger,
då förnyas vårt liv
av den kärlek som aldrig dör.
O Jesus, du är hos oss.  
 
Sanctus *
Vår Fader

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s
inf. nattvarden
p a x
agnus dei
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslut. sång
sändning
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inför nattvarden
p a x *
agnus dei
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Vår Fader

Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten
och äran, i evighet.
Amen
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s
inf. nattvarden
p a x
agnus dei
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslut. sång
sändning
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inför nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Agnus Dei*
Jesus – Guds felfria lamm…
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Agnus Dei*
…som dog för oss
Agenda
välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
psalm 153 *
dagens Bön
textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s
inf. nattvarden
p a x
agnus dei
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslut. sång
sändning
….
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Nattvarden
Agenda
välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
psalm 153 *
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s
inf. nattvarden
p a x
agnus dei
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslut. sång
sändning
….
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Nattvarden
Agenda
välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
psalm 153 *
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s
inf. nattvarden
p a x
agnus dei
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslut. sång
sändning
….
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
Från mörker till ljus*

Från mörker till ljus, en ofattbar gåva
att räddas av Guds egen son.
Han öppnar en väg, en väg till vår Fader
och köpte oss fria från mörker till sitt ljus

Tack min Gud, Tack min Gud,
Tack min Gud för att du älskar mig.  
 
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
Blott en dag

Blott en dag, ett ögonblick i sänder
– vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer:
skulle jag som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.  
Välkommen till
Högmässa
T e m a | D e n t r o s o m h å l l e r i n ö d e n
6:e söndagen efter trettondagen
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
Inledning

PRÄST:
Vi firar den här Gudstjänsten tillsammans i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

ALLA:
Amen

PRÄST:
Herren vare med er

ALLA:
Herren välsigne dig
agenda

välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
Laudamus*
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön
….
agenda

välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
Laudamus*
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön
….
Inledning
Bekännelse
ALLA:
Gud, jag har något att berätta.
Jag är inte perfekt,
jag gör mycket som är fel.
Jag orkar inte alltid
vara god och snäll
Jag kan och vill inte alltid
göra det som är rätt.
Varken mot dig eller mot
mina medmänniskor.
Hjälp mig att orka försöka.
Förlåt mig för dom gånger
jag misslyckats
agenda

välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
Laudamus*
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön
….
Bekännelse

Avlösning | PRÄST
Gud älskar dig.
Han har hört din bön. Du är förlåten

Tackbön | ALLA:
Gud, tack för att du alltid älskar oss
Tack för att du förlåter oss
Hjälp oss att vara goda mot dig
och varandra
Amen
agenda

välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
Laudamus*
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön
….
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
Gloria *
Psalm 153 *
Dagens Bön
….
KYRIE & GLORIA
agenda

välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
psalm 153 *
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön
….
Gloria*
FÖRSÅNGARE:
ALLA:
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
Dagens Bön
agenda

välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
Laudamus*
dagens bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön
….
Textläsning*

” Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin
ringa tjänarinna.

Predikan
agenda
….

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o *
kyrkans förbön

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Kyrkans Förbön
agenda
….

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
Kyrkans Förbön
agenda
….

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
När vi delar

När vi lovsjunger dig och när vi ber,
när vi lovsjunger dig och när vi ber,
då förnyas vårt liv
av den kärlek som aldrig dör.
O Jesus, du är hos oss  
 
Nattvarden
agenda
….

gemensam sång
inför nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Sanctus *
Nattvarden
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inför nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
PAX
tillsammans i Guds Fred
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Agnus dei *
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
 
 
Välsignelsen*
Agenda
välkommen
gemensam sång
inledning
bekännelse
k y r i e
g l o r i a *
psalm 153 *
dagens Bön

textläsning
gemensam sång
p r e d i k a n
c r e d o
kyrkans förbön
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s
inf. nattvarden
p a x
agnus dei
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslut. sång
sändning
….
agenda
….

gemensam sång
inf. nattvarden
s a n c t u s *
inf. nattvarden
p a x
agnus dei *
måltiden
tack-sång
välsignelsen
avslutningsmusik
sändning
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
Blott en dag

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara.
Om än oviss syns min vandrings stig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara.”
Detta löfte gav han mig.  
Agenda
Välkommen
Gemensam sång
Inledning
Bekännelse
K y r i e
G l o r i a *
Psalm 123 *
Dagens Bön

Textläsning
Gemensam sång
P r e d i k a n
C R E D O
Kyrkans Förbön

Gemensam sång
Inför Nattvarden
S a n c t u s
Inför Nattvarden
P A X
AGNUS DEI
MÅLTIDEN
Tack-sång
Välsignelsen
Avslutande Sång
Sändning
Blott en dag

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
och att ej den dyra tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad än mig händer
taga av din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått ditt goda land  
Den tro som håller i nöden
Välkommen
Att fika tillsammans
Full transcript