Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cultuurtheorie

No description
by

Sanne de Vos

on 7 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cultuurtheorie

Bourdieu Sociale klassen 3 kapitaal soorten Hegemonie Elias Civilisatie Benjamin Adorno Dialectiek van de Verlichting The culture industry:
Enlightenment as mass deception Veblen conspicuous consumption conspicuous leisure Simmel Frankfurter Schule - Simmel
- Veblen
- Adorno
- Benjamin
- Elias
- Althusser
- Gramsci
- Bourdieu revisie Marxisme Althusser Gramsci 8 cultuursociologen / filosofen Cultuurtheorie Waar gaat cultuurtheorie over? Veranderen de vormen van samenleving, dan verandert de cultuur van die samenleving en dan verandert de persoonlijkheid van mensen in die samenleving. Sociaalwetenschappelijke bestudering van cultuur = samenhang tussen drie elementen Objectieve cultuur
(materiële en immateriële producten) De neerslag van menselijk handelen, denken, waarderen, zin- en betekenis geven, bijvoorbeeld: taal, wetenschap, religie, recht, kunst, politiek, onderwijs, organisatie, techniek, goederenproductie, bouwen en wonen, mode. Gedrags- en gevoelsuitingen van mensen/groepen van mensen (identiteit/het zelf/etc.) Subjectieve cultuur (persoon, individu) De maatschappelijke posities van mensen en groepen van mensen in de samenleving en in een specifiek veld van de samenleving. Sociale structuur (vormen, organisatie van samenleven) Sociaalwetenschappelijke bestudering van cultuur = samenhang tussen drie elementen 1858 - 1918 Grondlegger sociologie als wetenschapsveld stadssociologie Vermaatschappelijking Arbeidsdeling / Specialisatie Individualisering sociologische en psychologische groei individu Modernisering 3 lange termijn ontwikkelingen Toenemende objectivering van de cultuur
Toenemende rationalisering van de cultuur
Van inhoud naar functie
Van kwaliteit naar kwantiteit
Van middel naar doel
Toenemende discrepantie tussen subjectieve en objectieve cultuur) Simmel 1858 - 1918 The metropolis and mental life 2 teksten oorzaak stedelijke mentaliteit: psychische overdosis aan prikkels Fashion (1903) (1904) 2 sociologische eigenschappen Differentiatie Imitatie Individu Maatschappij Trickle-down theorie 1857 - 1929 Berlijn Wisconsin meer dan men zelf kan consumeren
Onderscheidende (verspillende) werking
Demonstratief nietsdoen & demonstratieve consumptie
Paradox van de moderniteit Twee tendensen strijden om voorrang: Moderniteit = industry Moderniteit = business ‘Making goods’ ‘Making money' The economic theory of woman’s dress The theory of the leisure class 2 teksten (1899) (1894) 1903 - 1969 Frankfurt 2 teksten Ze zien in dat er een totale beheersing van de maatschappij bestaat
anti-verlichting kritiek op de economische vooruitgang (1947) (1947) Standaardisering en voorspelbaarheidVermijding van inspanning (verstrooiing)Directe bevrediging De behoeften van de mensen worden door de cultuurindustrie en reclame aangepraat. 1892 - 1940 Berlijn Maatschappijkritische (marxistische) theorie
Traditionele vs. kritische theorie
Cognitief, normatief, emancipatoir, zelfreflexief
Kritiek op de instrumentele rede
Beheersing objectieve cultuur i.p.v. bevrijding van het subject
Veranderende rol van kunst en cultuur in de samenleving
Relatieve autonomie t.o.v. politiek en vooral economie neemt steeds verder af o.i.v. de cultuurindustrie Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid 2 teksten (1936) Door technologische ontwikkelingen wordt kunst mechanisch reproduceerbaar en verliest daardoor zijn ‘aura’ Mechanische reproductie als gevolg industrieel kapitalisme Reproductie komt meer los te staan van het origineelReproductie komt op plaatsen die het origineel nooit kan bereikenMaar: verlies van aura, want een reproductie ontdoet het object van traditieMassabestaan (‘tentoonstellingswaarde’) vervangt het unieke bestaan Parijs (1935) Arcades, passages Metafoor van het kapitalisme Flanerie 1897 - 1990 Polen
1. Mensen leven in figuraties
2. Elke figuratie heeft een machtsbalans
3. Elke figuratie kent figuratiedwang
4. Verandert de figuratie, dan verandert het gedrag, het bewustzijn en het gevoelsleven/de drifthuishouding van mensen
5. Veranderingen komen niet van buitenaf, maar van veranderingen in figuraties
6. Bovengenoemde processen zijn complex, onttrekken zich grotendeels aan controle en inzicht van betrokkenen: onbedoelde gevolgen
7. Kennis van deze processen vraagt om sociogenetisch en psychogenetisch onderzoek Figuratiesociologie Uitbreiding en verfijning van gedragsregels
Demping van de driften
Verlaging van de schaamtedrempel: gevoeliger reageren op elkaars neigingen en impulsen (meer gevoelens van schaamte en gêne)
Eerst nog dwang van buitenaf, later dwang van binnenuit (van ‘Fremdzwang’ naar ‘Selbstzwang’)Vooruitdenken, anticiperen, psychologiseren
Deze veranderingen in houding, gedrag en gevoelens ontwikkelen zich eerst in hogere kringen en raken later algemeen in gebruik Staat Staatsmacht Staatsapparaat Repressief Staatsapparaat maar 1 van
via geweld
verdedigt de belangen van de heersende klasse Ideologisch Staatsapparaat meerdere van
handelen uit ideologie
verdedigen de belangen van de heersende klasse Binnen een economisch systeem is de ultieme voorwaarde van productie, de reproductie van de voorwaarden voor de productie: om te kunnen blijven produceren, moet men ook zorgen dan de voorwaarden voor die productie gereproduceerd worden. productiekrachten de bestaande productierelaties de bestaande maatschappijverhoudingen tussen de verschillende klassen 1918 - 1990 Algerije 1891 - 1937 Italië Meer nuance aanbrengen in de rol van cultuur
Het verklaren van het uitblijven van een revolutie zoals Marx die voorspelde
De humanistische Marx versus de structuralistische Marx = heerschappij = proces waarmee dominante klasen erin slagen hun interesses (ideologiën) te presenteren als van belang voor de samenleving in het geheel.
Dit is een constant proces, het is constant in beweging.

De klassen gaan akkoord met de verschillen.

Ideologisch wenselijke sociale patronen worden door de heersende klasse door middel van cultuur dominant gemaakt. 1930 - 2002 Frankrijk Sociale klassen hebben zowel een economische als een symbolische dimensie
Sociale klassen kennen geen duidelijke grenzen maar zijn het gevolg van sociale classificaties van haar leden in spe = distinctie : op een verheven manier maken van smaakoordelen
Met je smaak laat je zien tot welke sociale groep je hoort. Dominante klasse
Middenklasse
Gedomineerde klasse Economisch kapitaal
Sociaal kapitaal
Cultureel kapitaal Belichaamde vormGeïnstitutionaliseerde vormGeobjectiveerde vorm Eigentijds Erfgoed Immaterieel erfgoed excursie Meertens Instituut Audiovisueel erfgoed excursie Eye Film Instituut Liederen Tradities & Rituelen Wat is
'cultureel erfgoed'? 'Cultureel erfgoed: vaste verzameling van bijzondere artefacten, gebouwen & landschappen, die een onvervangbaar icoon van de nationale identiteit vormen.' 'Cultureel erfgoed: dynamische verzameling cultuurvormen, die binnen een groepscultuur worden beschouwd als een gedeeld en onvervangbaar icoon van de eigen identiteit.' Wat is wel / geen erfgoed?
Wie bepaalt dit?
Een specialist of de gemeenschap?
Hoe moet dit geselecteerd worden?
Moet het wel veilig gesteld worden?
Hoe moet dit bestudeerd worden? Televisie- & filmcultuur Digitale cultuur Verhalen Klassieke genres
sprookjes
sagen
legenden
moppen
anekdotes stadssagen: broodje aap
productgeruchten
roddels
familieverhalen
persoonlijke geschiedenissen immaterieel erfgoed is per definitie ontastbaar Belangrijke punten bij het conserveren en doorgeven van immaterieel erfgoed:
reflectie
inzicht verschaffen in een rijk cultureel verleden
immaterieel en materieel erfgoed versterkt elkaar
de verbeelding Volksliederen
zijn mondeling doorgegeven
hebben geen duidelijke herkomst anonieme bronnen
kennen een zekere intrinsieke waarde.
zijn:
eenvoudig
naïef
levendig
uit een geïdealiseerd verleden
weerspiegeling van het volk Traditie een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven Ritueel een serie vaste geformaliseerde handelingspatronen die gezien worden als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond en cultuur. Rituelen vinden vaak plaats op feest- en gedenkdagen. 4 parameters: sociale differentiaties, historische ontwikkelingen, regionale spreiding en culturele betekeniscategorieën Verdieping

2 vakken aan de EUR
Full transcript