Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beszámoló az MTA 2013. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről és javaslat 2015. évi költségvetési irányelveire

Pálinkás József
by

Bogár Gyurka

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beszámoló az MTA 2013. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről és javaslat 2015. évi költségvetési irányelveire

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
2014. május 5-6.
185. KÖZGYŰLÉSE
Köszönöm a figyelmet!
Az MTA fejezet éves költségvetési támogatásának alakulása
Az OTKA-támogatás alakulása
Az akadémiai vagyon összetétele
Az akadémiai vagyon gyarapodása
A Lendület program bővülése
A Lendület program
Az elmúlt másfél évtized áttekintése
Akadémiai tulajdonosi irányítással működő gazdasági társaságok működésének megújítása
A gép-műszer állomány használhatósági szintje
(OTKA nélkül)
A közvetlen kutatási célú támogatás
aránya a tavalyi 65,7%-ról
71,5%-ra nőtt

Bolyaival 73,4 %

Az igazgatási kiadások részaránya
2012-höz képest nem változott
A közvetlenül kutatási célokra felhasznált támogatás aránya
2013-ban a legnagyobb.
(OTKA nélkül)
Folytatódó versenypályázatok

Többlettámogatás:
5,5 milliárd Ft


Átlagos pályázati támogatás a működési támogatás
38,5%-a
legkisebb: 22%
legnagyobb: 111%
Egy kutatóra átlagosan
2,3 millió Ft/év
többlettámogatás

Legnagyobb:
7,2 millió Ft/év

Legkisebb:
0,8 millió Ft/év
Felsőoktatási intézmények akadémiai kutatási támogatása (2010–2013; millió Ft)
Az MTA fejezetből
2013-ban mintegy
7,5 milliárd Ft
került közvetlen kutatási feladatokra
a felsőoktatási intézményekhez

A 2013. évi támogatás
6%-kal
haladta meg

az előző évi szintet

Bolyaival 7,9 milliárd Ft
Összesen
76 Lendület-kutatócsoport működik,
ebből:
44 MTA-kutatóhálózatban
32 az egyetemeken

Egy átlagos Lendület-támogatás
36,5 millió Ft/év

(a legnagyobb 53,6 millió Ft,
a legkisebb 21,6 millió Ft)

A legtöbb Lendület-kutatócsoport:
MTA TTK: 11
SE: 8
MTA Wigner: 7
MTA KOKI: 6

Új kutatócsoportok száma:

2009-ben – 5 csoport
2010-ben – 7 új csoport
2011-ben – 16 új csoport
7 kutatóhálózatban
9 egyetemeken
2012-ben – 37 új csoport
20 kutatóhálózatban
17 egyetemeken
2013-ban – 14 új csoport
8 kutatóhálózatban
6 egyetemeken
Az akadémiai vagyon:
2008:
73,9 milliárd Ft
2013:
112,0 milliárd Ft

Az akadémiai vagyon
52%-kal
növekedett
2008-hoz képest
Az ingatlan és a gép-műszer állomány értéke
jelentősen nőtt
Ingatlanok értéke:
17,7 %-kal
Gép-műszer állomány:
25,3%-kal

2008–2011
2010–2013
Vagyongazdálkodás megújítása,
társaságok felülvizsgálata, profiltisztítás

Eredmény:
2013-ban
33 helyett 22 társaság
háromszor
akkora nyereséget
ért el, mint 2008-ban

Az állami költségvetés K+F ráfordítása Magyarországon
2000–2012 (a GDP százalékában)
Az MTA költségvetési támogatása
2000–2014 (milliárd Ft)

Beszámoló
a Magyar Tudományos Akadémia
2013. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről

Pálinkás József
A fejezet központi költségvetési támogatása
43,1 milliárd Ft
.
(2008-ban 38,4 milliárd Ft)
A saját bevételek összege
23,1 milliárd Ft
-ot tett ki.
(2008-ban 16,2 milliárd Ft)
A fejezet kiadása
71,3 milliárd Ft
, ami az előző évinél 13,5%-kal magasabb.
(2008-ban 51,9 milliárd Ft)
Az átlaglétszám 2013-ben
5 233 fő
volt, ami gyakorlatilag megegyezik a 2012. évi adattal.
(2008-ban 5 350 fő)
2013 a növekedés éve:
az MTA forrásai, gazdálkodási lehetőségei jelentősen bővültek.
Az MTA gazdálkodásának fő jellemzői
A költségvetési támogatás felhasználása 2013-ban
A költségvetési támogatás felhasználása (2010–2013)
Az intézményi támogatás és a belső akadémiai
pályázatok a kutatóhálózatban 2013-ban
Egy kutatóra jutó többlettámogatás a kutatóhálózatban*
(2013)
Az MTA és a felsőoktatás kapcsolata
(2008–2013; millió Ft)
(2009–2013)
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
2014. május 5-6.
185. KÖZGYŰLÉSE
Javaslat
a Magyar Tudományos Akadémia 2015. évi költségvetési irányelveire
Pálinkás József
Az MTA fejezet 2014. évi költségvetési támogatása
2015. évi fejlesztési javaslatok

1. Kiválósági programok fenntartása, bővítése
a Posztdoktori Kutatói Program második üteme
a Lendület program bővítése
a Kiválósági Együttműködési Program második üteme
2. A Magyar Tudományos Művek Tára működtetésének támogatása
3. A World Science Forum megrendezése
4. Kutatási infrastruktúra fejlesztése
5. Az OTKA támogatásának növelése
Az MTA fejezet fejlesztési javaslatai összesen
6. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kutatóház beruházás (korábbi döntés)
7. Az EISZ program forrásainak biztosítása (nem többletforrás)

Az MTA fejezet 2015. évi költségvetési javaslatai
(millió Ft)
49 085,5


400,0
400,0
300,0
170,0
150,0
300,0
600,0
2 320,0
2 400,0
1 500,0
Az MTA fejezet költségvetési támogatásának alakulása
Az MTA fejezet éves költségvetési támogatása
Köszönöm a figyelmet!
Full transcript