Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Novellsamtal

Information om novellsamtal och Aidan Chambers modell för boksamtal
by

Fröken JE

on 21 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Novellsamtal

Novell-samtal
Novellsamtal =
när man pratar med andra om det som man har läst
jmf.
Bokprat =
bibliotekarie pratar om böcker
innan läsning
ur Läroplanen:
"Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi pratat om den."
Vilka mönster/kopplingar kunde du se?
"Jag undrar"-samtalets fyra grundfrågor
Ställ öppna frågor.
Undvik "varför".
Judith Langer:
Litterära föreställningsvärldar

Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld
Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld
Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet
Fas 4: Att stiga ut ut och objektifiera upplevelsen
Orienteringsfas - man är utanför texten och går in i textvärlden. Skapar sig en föreställning om vad texten handlar om, samlar information
Förståelsefas - vi använder vår kunskap om texten, oss själva, livet och världen för att förstå.
Återkopplingsfas - textens innehåll hjälper oss att förstå världen omkring oss, får oss att reflektera.
Överblicksfasen - vi får distans till textvärlden, vi sätter ord på vår förståelse, vi jämför med vad vi tidigare läst, ser texten som en text.
Varför novellsamtal?
Utvecklas som läsare
vidga och fördjupa läsupplevelsen
förstå "svåra" noveller
lyckade samtal lockar till mer läsning
det väntade samtalet ger motivation att läsa
Utvecklas som tänkare
få fler perspektiv, se saker på olika sätt
reflektera, belägga
tänka, inte bara "tycka"
hitta och se sammanhang
Utvecklas som samtalare
lyssna
gemensamt hitta lösningar
formulera känslor, tankar, idéer, frågeställningar
Skapa gruppkänsla
gemensamma referenser
gemensamma (läs)upplevelser
allvar, ärlighet, personlighet
Ledarens roll:
Leda, men inte "styra"
Ha läst novellen noga

Lyssna -
vara lyhörd
snappa upp det dunkelt sagda
avvakta
vänta in
stå ut med tystnad
Sammanfatta -
förtydliga
ställa följdfrågor / motfrågor
Återföra till texten -
hur vet du det? (Från novellen eller "verkligheten"?)
var stod det?
Ha frågor i beredskap -
hjälpa samtalet vidare
ge nya knuffar
Skapa trygghet -
se till att alla vågar prata och blir respekterade (alla måste inte prata)
få med de tysta / blyga / avvaktande
hejda storpratare (men kom ihåg att vissa tänker genom att prata)
Säg något du gillade i boken!
Speciella ställen? Händelser? Personer? Formuleringar? Tankar?
Fanns det några ställen som var speciellt starka? Som väckte känslor?
Skrattade du? Grät du?
Säg något som du inte gillade!
Händelser, personer, bilder, ord...
Var det något som gjorde dig arg / upprörd / besviken?
Har du några frågetecken?
Var det något som du tyckte var konstigt?
Var det något som du tyckte var ovanligt?
Något du undrar över?
Något som inte hänger ihop?
Något du inte förstår?
I alla berättelser finns det mönster. Är det någon som hittar mönster i den här novellen?
Saker som inte hänger ihop? Som dyker upp flera gånger? Upprepningar?
Eller finns det mönster eller kopplingar mellan den här novellen och andra? (Man kan också leta efter ledtrådar eller nyckelord.)
Vad tyckte du om?
Vad tyckte du inte om?
Vilka frågetecken fanns det?
Eleven "kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje" samt "kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden".
Vad ska man läsa?
Allmänna frågor
Specialfrågor
texterna bör vara problematiserande
det måste finnas "luckor"
"knepiga noveller"
noveller som inte tömmer sig
symbolik
där den yttre handlingen inte är viktigast
som utmanar
som du själv inte blir klok på
gärna "lätt att läsa men svår att förstå"
Källor:
Chambers, Aidan (1998).
Böcker inom oss: om boksamtal
. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Ingemarsson, Mary (2011).
Boksamtal som förhållningssätt och litteraturdiskussioner
(häfte från föreläsning april/maj 2011).
Kuick, Katarina.
Boksamtalets grunder
(”fusklapp” från föreläsning januari 2011).
Langer, Judith A. (2005).
Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse
. Göteborg: Daidalos.
Läroplan för gymnasieskolan 2011
(2011). Stockholm: Skolverket.

(Aidan Chambers :
Böcker inom och omkring oss
)
ur kursplanen för Svenska:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.
Full transcript